Vit materia i hjärnan är mycket viktigare än man tidigare trodde

Vetenskap / Neurologi

(io9, 2010) - När man pratar om hjärnan, brukar man ofta tala om grå materia eller grå substans. I processen glömmer man bort att tala om den vita substansen eller den vita materian i hjärnan.

Grå materia är mycket viktig för vårt tänkande, men det kan vara den vita substansen som gör tankar möjliga.

Grå substans kan finnas i hela nervsystemet och över hela ytan av hjärnan och dess uppgift är att omvandla all sensorisk data till kemisk information som hjärnans synapser kan tolka.

Den andra delen i centrala nervsystemet är den vita substansen; de långa förlängningarna i nervcellerna som kallas axoner. Från en grå zon till en annan reser information längs axonerna. De verkar ha en funktion som avser överföring av information allena. Hjärnforskare har länge trott att axonerna och den vita substansen saknar någon större roll i tänkande och inlärning.

På senare tid har däremot forskare visat att strukturen i den vita substansen förändras till följd av inlärning och tänkande. I sina MRI studier, kunde forskaren  R. Douglas Fields visa att hur mycket träning en person fick bestämde hur mycket strukturen i den vita substansen förändrades. Hur många timmar en musiker till exempel spelade sitt instrument hade direkt samband till de här förändringarna i hjärnans axoner.

En av de viktigaste och konstigaste upptäckterna har varit att de största förändringarna äger rum inom regioner av vit materia där myelin saknas. Myelin är ett fett ämne som fungerar som elektrisk isolering runt de flesta axoner. Vad detta innebär är däremot ännu oklart. Fields vill helt enkelt ta reda på mer, genom att studera vilken aktiv roll den vita materian spelar i inlärningsprocessen och tänkandet.