Samband mellan depression i ung vuxen ålder och demens senare i livet

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Överskott av stresshormoner skadar hjärnans förmåga att lagra minnen.

Vi reagerar omedvetet och snabbt på negativa lukter

2021-11-21: Tidigare forskning har visat att dålig kardiovaskulär hälsa kan skada blodflödet till hjärnan och öka risken för demens. En ny studie indikerar dock att dålig mental hälsa har samma effekt.

Den nya studien visar att depression i tidig vuxen ålder leder till en försämring av den kognitiva funktionen 10 år senare och till demens när man har blivit äldre.

Studien publicerades i Journal of Alzheimer's Disease den 28 september 2021.

I studien ingick 15000 deltagare i åldrarna 20 till 89. Forskarna kunde binda ihop information från yngre och äldre deltagare och dra slutsatser om framtiden.Det visade sig att för personer med depression i vuxen tidig ålder var risken 73 % högre att få kognitiv nedsättning när de blev gamla och 45 % jämfört med personerna som hade depression senare i livet.

Dessa resultat justerades för depressiva symtom i andra livsstadier och för skillnader i ålder, kön, ras, utbildningsnivå, body mass index, historia av diabetes och rökstatus. 

Depression ökar risken för demens på grund av överskott av stresshormoner som skadar hippocampus, och därmed förmågan att bilda, organiserade och lagra nya minnen, tror forskarna.

Andra studier har associerat depression med en atrofi av hippocampus, och en studie har visat snabbare volymförlust hos kvinnor.

Både depression och demens drabbar oftare kvinnor än män och ökar överallt i världen bland annat i Sverige.


JournalJournal of Alzheimer's Disease, 2021; 1 DOI: 10.3233/JAD-210588

Källa/Läs mer: Happiness in Early Adulthood May Protect Against Dementia University of California San Francisco


Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.