Reglera hjärnimplantattekniken innan oetisk användning spårar ur

Vetenskap / Neurologi

Redan år 1999 uppmärksammade Ellen M. McGee och Gerald Q. Maguire framstegen som ägde rum i en del av forskningen som avsåg olika typer av konstgjorda implantat, bland annat öron- och ögonimplantat.

Anledningen var de etiska frågorna som uppstod då, och som fortfarande finns kvar idag.

Sedan 1999 har framstegen ägt rum i allt snabbare takt. Vetenskapsmän, forskare och ingenjörer kan i dag koppla samman en människas hjärna med en maskin och skapa samtidens cyborgs.

Tekniska innovationer, hävdar författarna, är varken goda eller onda i sig. Det är teknikens användning som har moraliska konsekvenser. Just nu är den här teknikens tillämpning ännu oreglerad.

Det finns inga som helst lagar som erkänner eller reglerar hur implantat för att kontrollera, styra eller modifiera hjärnfunktioner får och inte får användas.

Hjärnchips är en mycket sannolik framtida teknik och därför är det enligt författarna klokt att redan i dag formulera strategier och bestämmelser som kommer att lindra eventuella skadeverkningar innan tekniken är utbredd.

Paradoxalt nog, ignoreras hjärnimplantattekniken och den har fått mycket liten eller ingen etisk granskning. Dock är potentialen i denna teknik mycket stor och mycket farlig, eftersom tekniken kan kraftigt påverka och förändra människor. I mycket högre grad än genetiska förbättringar. Det beror på att genetiska förbättringar är begränsade av människas biologi.

Hybrider av människa-maskiner är inte lika begränsad. En dator kopplad till en människas hjärna kan däremot dela information på avstånd. Potentialen för hjärnchips att omvandla mänskligheten är häpnadsväckande.

Ellen M. McGee och Gerald Q. Maguire skriver därför om potentiella risker, faror och möjligheter för tekniken och kommer med olika förslag om hur den kan regleras. Att det inte finns några lagar som reglerar teknikens tillämpning, givet att tekniken är mycket liten också och mäts i nanometer, kan dess potential missbrukas avsevärt.

Artikeln finns publicerad i Cambridge Journals Online.

ELLEN M. McGEE and GERALD Q. MAGUIRE (2007). Becoming Borg to Become Immortal: Regulating Brain Implant Technologies. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 16 , pp 291-302 doi:10.1017/S0963180107070326