Studie identifierar 15 riskfaktorer kopplade till tidigt debuterande demens

Vetenskap Neurologi

2024-01-09 Risken kan minskas genom förebyggande strategier. Psykologiska faktorer lika viktiga som fysiska.

För mycket av det goda kolesterolet HDL skadligt för minnet

Tidigt debuterande demens, även känd som demens i arbetsför ålder, är en grupp av demenssjukdomar som inträffar hos personer under 65 års ålder. Det är en progressiv sjukdom som leder till en försämring av kognitiva funktioner, såsom minne, tänkande, språk och problemlösning.

Globalt finns det cirka 370 000 nya fall av tidigt debuterande demenssjukdom varje år och därmed är forskning viktig.

En ny storskalig studie utmanar uppfattningen att genetik är den enda orsaken till att vissa människor visar tecken på demenssjukdom i yngre åldrar.

Demens i unga år är viktigt att förebygga och tidigt diagnostisera eftersom det kan leda till många problem då den unga personen som drabbas fortfarande jobbar och har barn att ta hand om. Livet kan vara hektiskt och bra beslut måste ständigt tas. Att ha ett välfungerande minne är också viktigt.

Man har tidigare ansett att genetiska faktorer måste ligga bakom denna typ av demenssjukdom i ung ålder. Den nya studien visar att psykologiska faktorer också spelar en stor roll.

I studien har 15 faktorer för tidigt debuterande demens identifierats, som kan ligga till grund för förebyggande strategier.

I studien ingick 350 000 deltagare under 65 år från den brittiska biobanken. Forskarna tittade på många olika riskfaktorer, från genetiska anlag till livsstil och miljöpåverkan.

Faktorer som associerades med högre risk för tidigt debuterande demenssjukdom var låg social status, social isolering, hörselnedsättning, stroke, diabetes, hjärtsjukdomar och depression.

Ytterligare faktorer hade att göra med låga doser D-vitaminbrist samt inflammation i kroppen. När det gällde genetiska faktorer, ökade risken om man hade två av ApoE4 ε4-genvarianterna som förknippas med Alzheimers sjukdom.

Även alkoholmissbruk kan förknippas med en högre risk, medan måttligt drickande med en minskad risk. Högre nivåer formell utbildning och lägre fysisk skörhet, associeras också med lägre risk för tidigt debuterande demenssjukdom.

Forskarna betonar behovet av att förebygga psykiska faktorer såsom kronisk stress, ensamhet och depression för att minska risken för demenssjukdomar i både yngre och äldre åldrar.

 

Publikation

Forskningen har publicerats i JAMA Neurology .