Neuroner kommunicerar med varandra på två olika sätt

Vetenskap / Neurologi

(Sciencedaily 2011-03-28) I våra hjärnor finns miljarder neuroner eller nervceller. Hela tiden, försöker de komma i kontakt med varandra och skicka signaler till varandra.

Precis som två vänner i ett trångt rum, försöker räkna ut det bästa sättet för att få ut sitt budskap över sorlet som skapas av andra. Forskare vid två olika universitet i USA har kommit fram till att detta kan åstadkommas på två olika sätt, något som etablerar en grundläggande mekanism för kommunikation mellan olika nervceller. 

Neuroner pratar tillsammans eller för sig själva. Båda sätten är viktiga. 

När nervceller kommunicerar med varandra, skickar de elektriska impulser till varandra. Dessa elektriska impulser kallas aktionspotentialer. Aktionspotentialen kodar information ungefär på samma sätt som morsekoden, fast med bara punkter och inga streck. En grupp neuroner kan välja att skicka ut budskap på ett av två sätt: genom aktionspotentialer som de skapar tillsammans eller aktionspotentialer som en neuron skapar själv.

För enkla meddelanden skapar grupper av celler aktionspotentialer tillsammans, något som hämmar aktionspotentialer som skapas av andra grupper av celler. Under några millisekunder, tystnar därmed allt annat i hjärnan. För att budskapet skall "höras" ännu bättre, skapar även enskilda celler samma aktionspotential. Den här kollektiva kommunikationen fungerar bra för enkla meddelanden. För mer komplexa meddelanden, som innehåller mer intrikat information, behöver neuronerna däremot tillämpa andra strategier.

För att förmedla komplexa budskap, använder neuroner längre tidsintervall. Under cirka en sekund skapar den hämmande processen i hjärnan en sorts konkurrens mellan neuroner, så att aktivare neuroner tystar ner aktiviteten hos andra nervceller, vars aktiviteter blir mindre bra korrelerade. Varje neuron skickar sedan helt olika bitar av information och det är som om att befinna sig i ett rum, där man pratar i tur och ordning med varandra.

Forskarna kom fram till den här slutsatsen genom att studera neuroner i luktsystemet, men de tror att även andra neurala system fungerar på liknande sätt.