Horoskop 2022 för väduren

Astro / Horoskop / Horoskop 2022

Väduren 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Väduren 2022

Kort horoskop för väduren 2022

Skenet bedrar under 2022 eftersom man tycker att allt stagnerar något som du ogillar i och med väduren, styrt av handlingens planet Mars, inte kan stå still och gärna vill vara zodiakens pionjär. Venus retrograd kommer däremot att få dig att omvärdera yrkesval och sådana saker som status och anseende. Mars retrograd i tvillingarna kommer att skapa mer rörelse i ditt liv under andra halvåret samtidigt som du kommer att vara först som tar upp viktiga ämnen till samtal.

Venus och Merkurius retrograd januari-februari

Året inleds med retrograda energier. Venus är retrograd i stenbocken fram till den 20 januari. Merkurius är retrograd i stenbocken och vattumannen 14 jan-4 februari.

Detta innebär dels att du omvärderar din egen plats i världen och i arbetslivets hierarkier samt att det inte är så bra att börja med helt nya saker under januari och under februaris första vecka.

Det förflutna, vad du har gjort, vad du inte har gjort, vad du kunde ha gjort etc. kan granskas av dig själv eller andra. Januari och februari är inte några bra tider för att börja med helt nya saker utan du får helst satsa på redan påbörjade projekt.

Venus retrograd kan också leda till problem med kvinnor, och i vissa fall till ett dåligt rykte. Man kan även komma på kant med någon auktoritet eller med ens föräldrar. Även om du gör ett utmärkt jobb kan det finnas folk som inte ser att du är bra på det du gör och att du har en hög kompetens.
Din sociala image och din karriär kan därför gå genom förändringar under 2022.

Socialt liv, relationer, kärlek

Saturnus är ju kvar i vattumannen i huset för grupper och vänner. Därför kommer den här planeten att lära dig läxor om medmänsklighet och vänskap. Hela det sociala livet fortsätter att omstruktureras fram till mars 2023 när Saturnus äntligen går in i fiskarna.

Saturnus-transiten kommer samtidigt att fortsätta att handla om social distansering samt grupperingar av människor i rika och fattiga. vaccinerade och ovaccinerade, friska och sjuka, höger och vänster etc.

Jupiter har däremot lämnat vattumannen något som kan innebära att 2020 blir ett år med färre händelser i det sociala livet. Man pratar om gränser, om restriktioner snarare än expansion, men med en större benägenhet att umgås med folk som man verkligen bryr sig om. Inte heller söker man sig till det folk som skapar problem för en, som skvallrar, som sätter käpp i hjulen, som mobbar, och dylikt.

Det sociala livet kommer dock igång lite mer efter den 6 mars när både Venus och Mars går in i vattumannen. Mars och april är därför spännande tider med ett uppsving när det gäller sociala sammanhang och större socialt stöd samt bättre relationer. Du börjar också få mer uppmärksamhet och under maj månad trivs du bra med dig själv, med dig som person, och med ditt utseende.

Merkurius retrograd slår dock mot sociala hus under 2022 något som kan innebära att det gäller att vara lite försiktigare med vem du acceptera i ditt liv och att du också har en tendens att återförenas med människor från det förflutna. September är också en tid under vilken du helst bör undvika helt nya saker och fokusera på existerande och förflutna relationer istället.

Du hittar dock känslomässig balans under juni och juli, som är en romantisk harmonisk månad. Venus kan under oktober generera mer kärlek i ditt liv och förbättra alla relationer medan du under andra delen av november söker uppskattning och bekräftelse i nya främmande sammanhang. Du kan träffa fler människor på resor i andra länder eller på internet.

Chiron kan spela en stor roll i ditt liv nu när den reser i ditt första hus för personlighet i och med den kan ändra dina relationer genom att sårbarheter kommer fram till ytan men du kan också utveckla större empati. Men både dina egna och andras mindre bra egenskaper, kan komma fram.

Jupiter besöker väduren mellan den 11 maj-28 oktober något som betyder att turens planet spenderar nästan ett halvt år i ditt tecken. Jupiter gör dig visare, en sorts guru, och du jobbar med dig själv mer. Du känner dig dessutom äventyrlig och utforskar så gott du kan den världen liksom olika livsfilosofier eller något ämnesområde som du tycker är intressant.

Jupiter i fiskarna

Jupiter i fiskarna under 2022 har också en viktig roll. Jupiter kan visserligen hjälpa dig att utvidga din personliga inre värld där du kan undfly när livet är svårt men du får också bättre kontakt med ditt undermedvetna och med viktiga insikter som du inte vet att du har så svaren kommer lätt till dig.

Mars retrograd i tvillingarna

Planeten Mars spenderar hela andra halvåret i tvillingarna eftersom krigets planet går retrograd den 30 oktober fram till den 12 januari.

Detta innebär att du under andra halvåret gör fler resor samt att du rör på dig mycket mer.

Men du har också mer att säga och du håller inte tillbaka. Du slåss för precis allting och kritiserar allt som kan kritiseras. Du kan även slåss för dina egna liksom andras mänskliga rättigheter.

I och med Saturnus fortfarande bildar en kvadratur till Uranus i oxen kan folk bete sig upproriskt och kritiskt då och då.

Men när Mars har så mycket tid på sig i tvillingarna i trigon till Saturnus blandas övertygelse med objektivitet och uthållighet och du accepterar inte längre marginalisering och konfikt.

Jobb, ekonomi

Ett tecken på att din karriär förändras är så klart Venus retrograd i stenbocken under januari som indikerar att du kan tänka om vad gäller karriär, status och yrkesområdet du vill satsa på.

I och med Merkurius är retrograd 14 jan-4 februari, tar det ett tag innan du kommer igång på riktigt. Inte heller rekommenderas det helt nya början under årets inledning. I sällsynta fall har man redan planerat vad man skall göra och då är det inte mycket man kan göra åt det. Förseningar, hinder, inställningar och andra komplikationer är däremot inte omöjliga.

Har du redan påbörjade projekt på gång kan du passa på och färdigställa dem i synnerhet när Mars befinner sig i stenbocken 24 jan-6 mars.

När Mars dock befinner sig i fiskarna 15 april-25 maj gäller det att försöka bli medveten om subtila influenser i ditt liv. Vakta ryggen också och gör inget som du sedan ångrar i och med du kan lätt triggas. Icke desto mindre kan all stagnation och frustration som äger rum under första halvåret att skapa mer anledning att slåss för allt man tycker är orättvist eter den 20 augusti med Mars i tvillingarna.

Uranus-Pluto trigonen skapar dock god anpassningsförmåga blandat med innovation och en förmåga att skilja ut dig från mängden i allt som du gör något som gör att väduren fortsätter ha framgång, att bli sedd och hörd, samt att leda andra i egna verksamheten, organisationer och arbetsplatser av alla slag.

Planeten Mars kommer till nytta under juli när den rör sig i oxens tecken och skapar motivation till nya början som påverkar ekonomin.

September är nog också en bra månad för ekonomi, jobb och yrkesliv. Icke desto mindre är Merkurius retro 10 sept-2 okt och detta innebär att man inte riktigt kan räkna med helt nya början heller.

Förmörkelser i oxen/skorpionen

Stagnationen som äger rum är nog samtidigt en illusion. Förmörkelserna i oxen och skorpionen under maj, april, oktober och november, pratar om förändringar som äger rum över tid som påverkar inkomstkällor.

De här förändringarna handlar om en process i de flesta fall som fortsätter under nästa år med.

Ni kan därför hitta nya inkomstkällor eller byta jobb men ni kan också ta olika lån eller ansöka om pengar.

Personlig utveckling och helande energier

Förmörkelserna i skorpionen plus Jupiter med Chiron i väduren, handlar också om din helande förmåga, om att söka svaren om sig själv, om att läka på insidan från sjukdom, smärta och sorg och tidigare negativa erfarenheter. Vill man bli hel igen får man erkänna sin egen sårbarhet.

Med Chiron i väduren kan en del av er också kämpa med att acceptera en högre ålder eller andra förändringar när det gäller utseendet och den egna kroppen, i synnerhet du med ascendenten i väduren.

2022 är ett djupare år än tidigare år har varit!

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2022 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna