Horoskop 2022 för oxen

Astro / Horoskop / Horoskop 2022

Oxen 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Oxen 2022

Kort horoskop för oxen 2022

Relationer går genom många förändringar som under 2022 samtidigt som dina sociala nätverk också expanderar kraftigt. Inget sker däremot över en natt, allt tar tid. Opinionsbildning är en av dina favoritsysselsättningar och du fortsätter att påverka andra under 2022 med. Men när det gäller arbete och ekonomi, är nog andra halvåret, med Mars i tvillingarna en produktiv tid.

Venus och Merkurius retrograd januari-februari 2022

Oxens närvaro online på sociala medier är nog viktig och fortsätter att vara det. Med Pluto i stenbocken i det nionde huset är ni fast beslutna att ändra andra människors uppfattningar om olika företeelser både lokalt som jorden runt samtidigt som ni själva ständigt lär.

Men ni kan också knyta nya kontakter av alla slag samt hitta kärleken online i synnerhet när Venus besöker stenbocken och ditt nionde hus.

Det kan vara bra att veta att Venus retrograd i stenbocken i det nionde huset kan öka risken för alla slags bedragare online under årets första månad. Folk som lovar evig kärlek eller stora pengar eller varför inte både och. Förutom detta kan distansrelationer gå genom triangeldrama och dispyter.

Venus är retrograd under januari medan Merkurius är retrograd 14 januari-4 februari i vattumannen och stenbocken. Om det uppstår problem med din sociala status eller ditt anseende skall man inte underskatta den roll vissa mera avlägsna familjemedlemmar har. Förseningar av alla slag är möjliga. Man kan också höra från vänner som numera bor långt bort. Om ni pluggar, försök undvika fusk. Små bekymmer kan uppstå med lärare och mentorer med i vissa fall.

Inlärning, eventuella resor utomlands och online Communitys

De områden i livet som förknippas med det nionde huset expanderar under året 2022 med mycket inlärning samt online närvaro i olika grupper, forum, etc. Pluto i stenbocken bildar dessutom sextiler till Neptunus i fiskarna, något som gör att individuella skillnader mellan människor inte längre är så relevanta och många fördomar tynar bort. Men inte heller är det bra att vara alltför godtrogen. Dessutom skall man se upp med att tro allt man läser och hör. Risken för att man sprider och tror osanningar är närvarande även när man inte menar att göra det. Sextilen till Jupiter ökar nog intresset för olika slags livsfilosofier. Du utvecklar nog mer tolerans och förståelse för andra och barriärer mellan olika slags människor förstörs.

Kunskap är viktig för er och ni kan försöka lyckas genom att lära er mer. En del av er kan känna att det finns en konflikt mellan kunskapsnivåer och de aspirationer man har med Saturnus kvar i huset för framgång i vattumannen i en halvkvadratur till Pluto i stenbocken. Kanske är kunskapen exempelvis föråldrad.

Oxar kan dock sprida idéer och kunskap genom undervisning, massmedia, hemsidor, bloggar, och sociala medier och de kan påverka andra. Om ni skaffar vänner utomlands vill ni i vissa fall träffas.

Du kan så klart även undervisa online, prata inför en publik på YouTube eller andra sociala medier, eller plugga eller fräscha upp din kunskap genom att köpa kurser och böcker.

Intresset för internationella organisationer av alla slag ökar också.

Kraften i planeten Uranus i ditt tecken är också strålande nya insikter och idéer som du kan förmedla till andra.

Vissa oxar kan också resa för att möta vänner eller för att delta i olika slags möten och aktiviteter.

Jupiter i fiskarna och relationer under 2022

Jupiter kommer att påverka fiskarnas tecken mellan den 1 januari-11 maj samt mellan 28 okt-31 dec. Fiskarna motsvarar huset för socialt liv, grupper och vänner. Därför kommer du under 2022 att träffa fler människor och det sociala livet får ett uppsving. Du kan knyta kontakter med människor över hela världen på genom Internet och sociala medier.

Tillsammans med andra kan du lära dig nya saker och du också undervisa andra. Du blir också visare och söker dig till människor som är smarta och som du kan se upp till. Andliga spirituella sammanhang tilltalar dig med.

Problemet kan dock vara på grund av konjunkturen till Neptunus i samma tecken och hus att du inte alltid vill se hela sanningen samt att du är alltför godtrogen.  Du kan sluta med att leva i en illusorisk värld men kanske är det inte alls fel att du utvecklar större tillit och förtroende för andra heller.

Jupiter i det elfte huset kan också hjälpa dig att tjäna mer pengar. I praktisk tillämpning kan du exempelvis nå ut till nya marknader med produkter och tjänster.

Rent allmänt under året kommer dock det sociala livet att utvecklas i en positiv inriktning. Det sociala livet får också ett uppsving på grund av förmörkelserna i oxen-skorpionen som behandlas under nästa rubrik.

April är annars en mycket gynnsam tid för alla slags sociala aktiviteter och en förbättring och uppgradering av relationer. Nya bra vänliga trevliga människor kan dyka upp i ditt liv. Det sociala stödet ökar också. Du är också vänlig och charmig själv, något som gör att kan knyta bra vänskapsrelationer. Viktiga tidsperioder för relationer är även juli-augusti samt oktober-november.

Förmörkelser i oxen och skorpionen

Eftersom årets sol- och månförmörkelser äger rum under 2022 i oxen och skorpionen får det sociala livet verkligen ett uppsving under 2022. Du har att göra med så många fler människor än vanligt, samt kan hitta en ny partner om du är singel, separera om du är olyckligt gift eller helt enkelt möta många nya människor under årets gång oavsett situation och personliga önskemål. De här förmörkelserna fortsätter sedan under 2023 då ditt sociala liv kommer att också börja omstruktureras på grund av Saturnus’ närvaro i fiskarna.

Förmörkelserna i oxens tecken kommer att förse dig med mycket energi och nytänkande. Du kan börja med nya jobb, nya projekt, nya intressen.  Du kan inleda nya faser i den personliga utveckling som gynnar dig eftersom de här förändringarna kan exempelvis förbättra din sociala kompetens och det är lättare att attrahera goda människor i ditt liv.

Oxens tecken är däremot också ett hus för fiender, i synnerhet de fiender man känner. Därför kan vissa relationer avslutas för att man inte har så mycket gemensamt längre eller för att man börjar känna viss antagonism. Men de här förmörkelserna vill inte heller att du nöjer dig med nästbästa livspartnern eller vännerna. Det är dock bra att vara försiktig så att man inte startar några krig heller.

Jobb, yrkesliv och ekonomi 2022

Yrkeslivet, karriären, ditt anseende, är viktiga områden i ditt liv och du vill gärna få framgång. Samtidigt är det inte lätt med Saturnus i det tionde huset. Ändå överlever de flesta av oss den här transiten utan problem. Ni lyckas mogna som människor samt utvecklar större självkontroll samt bättre kontroll över livet. Ni börjar se situationer på objektivare sätt.

Vissa oxar är på grund av Uranus-Saturnus kvadraturen upproriska i synnerhet om det uppstår många hinder eller om ni blivit diskriminerade, orättvist behandlade, och dylikt.

Året börjar som sagt långsamt men planeten Mars i vattumannen mellan den 6 mars-15 april är influensen som hjälper dig att sätta upp vettiga mål som du kan uppnå. Därför kan som söker jobb få ett. Om du startar eget, gör du bra ifrån dig. I det egna fältet, kommer du att vara konkurrenskraftig.

En annan bra period för att hävda dig själv är nog i synnerhet tidsperioden 5 juli-20 augusti med Mars i ditt tecken. Du är modig och ambitiös. Dessutom är du nu mycket innovativ under denna tidsperiod och du kan börja med helt nya saker och projekt.

Mars retrograd i tvillingarna under andra halvåret

Mars kommer dessutom att spendera en mycket lång tid, cirka 6 månader, i tvillingarna, som är huset för resurser, pengar, ägodelar, intäkter. Du kommer dels att försvara det som är ditt och dels göra bra ifrån dig i yrkeslivet. Du kan starta eget, jobba mer för att tjäna mer. Du kan verkligen göra framsteg med den egna verksamheten och verkligen förbättra lönsamheten.

Många investeringar kan däremot också göras och du kan impulsivt köpa många saker men om du tjänar mer kan du kanske nu äntligen skaffa sådana saker som du verkligen vill ha.

Planeten Mars i tvillingarna från och med den 20 augusti och fram till årets slut, kan också hjälpa dig att hitta välgörare, hjälpare, personer som vill att du skall ha det bra och lyckas nå målsättningar av alla slag och i synnerhet ekonomiska mål.

Mars i trigon till Saturnus hjälper dig med sådana saker som uthållighet, ansvar, och disciplin.

Under andra halvåret kommer du därmed allteftersom relationer och det sociala livet håller på att utvecklas och förändras, att ha mycket att göra, men all energi du lägger ner på allt du gör kommer så småningom att löna sig i långsiktigt.

Gott nytt år!

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2022 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna