Horoskop 2022 för tvillingarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2022

Tvillingarna 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Tvillingarna 2022

Kort horoskop tvillingarna 2022

På jobbet sker nog de flesta förändringar och fler möjligheter dyker nog upp i och med Jupiter befinner sig i huset för framgång under cirka 7 månader totalt medan två av förmörkelserna äger rum i huset för jobb och hälsa. Det är bra att dessutom ta hand om dig själv . Det sociala livet kan blomstra i synnerhet under maj-oktober med Jupiter i väduren. Hur som helst, ökar samtidigt tvillingens lyhördhet, medlidande och med Mars i tvillingarna under andra halvåret kommer många av er att stå för något och kämpa för rättvisa. Men all energi kan också användas för att nå viktigare målsättningar och för att komma i form.

Venus och Merkurius retro januari-februari 2022

Året 2022 inleds med Venus retrograd i stenbocken i ditt åttonde hus som styr över ekonomiska affärer, personlig omvandling eller transformering, investeringar, liksom en bra förmåga att hantera kriser och till och med se möjligheterna när alla andra tittar på nackdelarna.

Venus trivs nog inte så bra i det åttonde huset och när planeten är retrograd ser man inte odjurets vassa klor och tänder förrän det är för sent. Venus är retrograd fram till den 29 januari men kommer inte att lämna stenbocken förrän den 6 mars.

Venus retrograd ökar de manipulativa tendenserna i privatlivet, yrkeslivet, samhällslivet och det politiska livet. Man bör helst göra affärer med försiktighet och man bör se upp med skenet som bedrar. Magnetiska människor kan dyka upp och man kan bli manipulerad och utnyttjad eller så kan man falla i sina egna fällor.

Man bör vänta med viktiga investeringar eller med att ta banklån eftersom det kan sluta med både materiella förluster och stora skulder. När det gäller viktiga relationer i livet är det nog inte bra att vänstra och vara otrogen i och med partnern kan få reda på det. I själva verket skall man inte heller fatta viktiga relationsbeslut när Venus är retro heller eftersom det kan uppstå långdragna separationer fyllda av intriger och maktspel. Om du inte vill ha barn se upp med en risk för oönskade graviditeter under Venus retrograd.

Merkurius är retrograd från 14 januari till 4 februari, något som ibland kan indikera förseningar, kommunikationsproblem, problem med kontrakt och dokument, etc. När Merkurius är retrograd skall man också undvika helt nya spontana oplanerade nya början.

Januari och februari är bra månader för att även ta väl hand om sig själv och sin hälsa. Både Pluto och det åttonde huset förknippas med både ohälsa och förmågan till läkning.

Oavsett vad som händer kommer du ut starkare från denna transit.

Jupiter i fiskarna 2022

Den tursamma expansiva planeten Jupiter lämnade vattumannen och det nionde huset för utvidgade horisonter mot slutet av december 2021. I vattumannen begränsades Jupiter av Saturnus och därför har censur har skapat både frustration och ansvarskänsla beroende på situation.

Jupiter befinner sig i fiskarna mellan den 1 jan-11 maj samt mellan den 28 oktober – 31 december och besöker vädurens tecken mellan den 11 maj-28 oktober. Därmed spenderar Jupiter cirka 7 månader i fiskarna och resterande 5 månader i väduren.

Jupiter i fiskarna beter sig mycket annorlunda eftersom Neptunus som möter Jupiter där är gränslös. I karriären kommer du under 2022 att uppleva att allting är möjligt. Nya möjligheter av alla slag kommer att dyka upp. Du har chansen att förverkliga en dröm eller att förverkliga dig själv. Om du jobbar med film, musik och liknande kan du göra glädjande och lovande framgångar som tar dig ett steg närmare dina vildaste drömmar.

Många tvillingar kan dessutom uppleva att auktoriteter är välvilliga och på deras sida såsom exempelvis chefer. Ni blir förstådda och förstår andra, när ni förstår djupare orsaker.  Neptunus ökar dock samtidigt risken för att se det man vill se, och man faller för osanningar. Man kan blint lita på påståenden som i många fall kommer från folk som ni respekterar, även när de är falska.

På grund av sexilen till Pluto i stenbocken, kommer många tvillingarna att ha tillgång till inre och yttre maktresurser som de kan använda för att påverka andra. Neptunus-Jupiter konjunkturen i fiskarna kan leda till fler osjälviska handlingar.

Förmörkelserna i oxen och skorpionen 2022

Två förmörkelser äger rum i oxen i ditt tolfte hus för omedvetna krafter under året 2022, och ytterligare två andra förmörkelser äger rum i skorpionen, i huset för jobb och hälsa.

Detta innebär att 2022 och 2023 blir år med stegvisa förändringar som har med jobbet och med hälsan att göra. Detta innebär att ni måste medvetandegöra vad ni vill åstadkomma och vad ni vill göra. För att detta skall vara möjligt behöver ni ibland en paus så att ni får tillfället att reflektera.

Om ni inte tar denna paus själva kan ni bli tvingade till det, genom att köra i vägen. Respektera därmed gärna alla semester och gör så lite som möjligt under fritiden. Ni behöver inte alltid ha flera bollar i luften.

Planeten Mars kommer att spendera hela andra halvåret i tvillingarna och förser dig med mycket motivation och mycket energi. Du kan använda energin för att både komma i form och för att initiera nya projekt och jobb.

Merkurius retrograd perioderna under januari-februari, maj-juni samt september-oktober, kan också hjälpa dig att sätta saker i perspektiv.

Jobb, pengar och framgång 2022

Jupiter i fiskarna kommer att alstra fler möjligheter för tvillingarna och större chans till framgång i synnerhet om målen är altruistiska och har med kreativare fält att göra. Icke desto mindre kommer tvillingarna att lyckas bra även i politiska och intellektuella fält.

Som sagt måste tvillingarna vara försiktiga med sina affärer under årets första två månader eftersom det finns en risk för materiella förluster eller onödig skuldsättning.

Mellan den 15 april-25 maj, kommer du med Mars i fiskarna att känna dig extra motiverad att starta eget, nya projekt, skaffa nytt jobb och liknande. Mellan den 5 april-2 maj kommer Venus att besöka fiskarna något som betyder att din sociala image och ditt rykte förbättras. Alltfler människor ser upp till dig och vill se dig lyckas.

Jupiter i väduren 11 maj-28 oktober är en bra influens för dig som vill expandera en verksamhet till nya marknader eller för att få fler fans, skaffa nya kunder, använda sociala medier i vinstsyfte, etc.

Förmörkelserna under året indikerar också att yrkeslivet, och förhållandena på jobbet stegvis förändras men för att du skall göra bäst ifrån dig behöver du också ta det lite lugnare.

I allmänhet, om man bortser från årets första två månader kommer du under året att känna att situationen på jobbet inte alls är dålig men mest framsteg gör du mars-maj samt november-december 2022.

Relationer, kärlek, socialt liv

Venus i stenbocken under januari varnar som det redan har nämnts för olika problem på kärleksområdet, såsom risken för att vara otrogen, risk för oönskade graviditeter, liksom kostsamma långdragna separationer som gör att kärlek omvandlas till hat.

Saturnus i det nionde huset är tråkig å andra sidan under 2022 och det är lite svårare att knyta kontakter med utlandet exempelvis. Därför är sådana distansrelationer och relationer med främmande ganska kyliga och begränsade. Det är möjligt resor blir försenade eller avbokade.

Men ni kan lära er många saker och ni kan ändra era uppfattningar om människorna och samhället. Även livsfilosofier förändras. Tvillingarna kan etablera sig vidare inom olika slags fält som har att göra med politik, utbildning, massmedia, rådgivning.

Redan under april känner ni att ni uppskattas mer av andra och det sociala stöder ökar dessutom under maj med Venus i väduren.

Det sociala livet går ett uppsving med Jupiter i väduren mellan den 11 maj-28 oktober. Ni träffar många människor av olika slag under denna tidsperiod men med Chiron i väduren kan ni lyckas läka eventuella sociala sår och trauman.

Tvillingarna känner för de utsatta mer än vanligt under 2022.

Med Mars i tvillingarna dessutom från och med den 20 augusti under andra halvåret, börjar tvillingarna kämpa för deras och andras rättigheter. De kan leda den intellektuella debatten när det gäller olika rättvisefrågor och kan använda massmedier för att sprida deras budskap.

Bra månader för social interaktion, harmoni och kärlek, är annars augusti när Venus besöker lejonets tecken och november när Venus besöker skyttens tecken.

Under hela året har ni Pluto i stenbocken i en trigon till Uranus i oxen dessutom en förmåga att påverka andra, att hjälpa de att se vägen när sikten är dimmigt och när det blir förvirrande. Saturnus kan hjälpa dig att se objektivt på livet och att tillämpa dina kunskaper och livsfilosofier på praktiska sätt men ibland uppstår det stora spänningar mellan hur man predikar och hur man lever, på grund av halvkvadraturen mellan Saturnus och Pluto.

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2022 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna