Solen i astrologin

Astro / Astrologiskola / Planeter /

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Solen i Astrologin - Horoskop - Solen i Lejonet

Solen styr över Lejonets stjärntecken, det 5:e huset samt söndagen.

Solen utgör solsystemets medelpunkt eller centrum. Runt solen kretsar Jorden och de andra planeterna.

Solen symboliserar universums värmekälla, men solen symboliserar även det som ger kraft och energi.

 

I psykologisk bemärkelse står solen för det medvetna egot, självet och självets uttryck i form av bland annat personlig kraft, stolthet och auktoritet, ledarskap, samt kreativitet, hälsa, spontanitet och vitalitet, det vill säga livskraften. Solen står även för förmågan att organisera, för den generösa människan samt syntesförmågan. Avigsidorna eller de negativa aspekterna är själviskheten, vreden och diktaturen.

Solen representerar även det som är roligt i livet - bland annat idrott, spel och lek liksom semestrar, fritid och fester, med andra ord, alla tillfällen som får oss att "skinna".

I romersk mytologi associerades solen med Ljusets Gud - Apollo, samt Hellios - Solguden.

Det mest kännetecknande för Lejonets Stjärntecken är så klart energi, livsglädje och vitalitet. Solen hjälper lejonet att dra uppmärksamheten till sig och att prestera bättre än andra, på många områden - tack vare lejonets självförtroende, organisationsförmåga och intelligens.

Det astrologiska huset som Solen befinner sig i, i födelseögonblicket kommer att bestämma vilket stjärntecken man är född i.

Du kan även läsa SOLENS transit i de 12 husen

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Saturnus
Jupiter Venus Merkurius
Mars Pluto Neptunus
Uranus Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.