Neptunus i astrologin

Astro / Astrologiskola / Planeter

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Neptunus

Neptunus är planeten som styr över fiskarna och det 12-e huset.

I romersk mytologi var Neptunus havsguden och djupets gud.

Neptunus upptäcktes år 1846. Det tar 165 år för Neptunus att göra ett varv runt solen något som innebär att Neptunus spenderar ungefär 14 år i varje tecken.

Neptunus förknippas med kreativitet, höga ideal och framgångar inom konsten. Neptunus favoriserar ockultismen, mystiken - men även lögnen, intrigen, skrupelfriheten.

 

Neptunus förknippas med idealism och medlidande, men också med illusion, förvirring och bedrägeri, med religion, andlighet och mystik, massmedier, kreativitet, droger, extrem lyhördhet, fantasi och föreställningsförmåga, psykiska fenomen och förändrade mentala stadier. Neptunus visar oss på vilket sätt vi misstar oss och vilka metoder vi andvänder för att frivilligt eller ofrivilligt undfly verkligheten. Ibland kan vi under påverkan från Neptunus låta bli att se att skenet bedrar.

Neptunus styr över sjukhus, fängelser, mentalsjukhus, kloster och varje plats som utgör en reträtt från samhället. Dess upptäckt sammanföll med upptäckten av anestetika och hypnotismen. I politiska termer är Neptunus knuten till uppkomsten av nationalistiska rörelser i länder som Tyskland, Italien, Ungern, Irland och Serbien, som sökte självständighet och som inspirerats av en idealiserad bild av nationen. Det har också ett samband med uppkomsten av socialismen och början av välfärdsstaten. Neptunus upptäckten sammanföll även med det utopiska idealet som fick namnet kommunism, när Marx och Engels för första gången publicerade "Kommunistiska manifestet" i 1848. Utöver detta förknippas Neptunus med olika migrationsvågor.

 

Innan upptäckten av Neptunus, ansågs Jupiter vara den enda regenten för Fiskarnas tecken. En del astrologer anser numera att Neptunus ensam härskar över fiskarnas tecken, medan andra tror att Neptunus är en co-regent. Andra astrologer anser inte att Neptunus har någon stor inverkan över ett enda tecken i horoskopet och bortser från den, men de kan ta hänsyn till Neptunus i sina tolkningar.

När Neptunus befinner sig i vårt tecken får allting helt plötsligt en ny betydelse för oss. Allt som tidigare verkade oförklarligt är nu förklarligt och får en mening. Å andra sidan kan vi tendera att inte se sakernas verkliga natur, vi ser det som vi vill se i stället.

Det bästa med Neptunus är att om planeten bildar harmoniska aspekter till andra planeter, kommer allting lätt till oss och det känns som om möjligheterna kommer på magiska sätt till oss. Tyvärr tror vi oftast att denna möjlighet är för bra för att vara sann och vi avvisar den.

Läs även: NEPTUNUS i de 12 husen

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.