Månen i astrologin

Astro / Astrologiskola / Planeter

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Månen i astrologin, astrologiskola

Månen styr över Kräftan, det 4:e huset och över Måndagen.

Månen är jordens enda naturliga satelit. På grund av sin storlek kan månens gravitationskraft påverka tidvattnet på Jorden. Inom astronomin har det funnits många teorier om hur månen har bildats. Den teori som dominerar sedan 1970-talet och månlandningen är att Månen har bildats till följd av en kollision mellan Jorden och en annan planet i Mars storlek.

 

 

Månen symboliserar natten. Inom astrologin är månen näst viktigaste himlakroppen efter Solen.

Månen har samband med en persons psykologiska sammansättning, omedvetna vanor, rytmer, minnen och känslor. Månen är också förknippad med modern, moderinstinkten - som uppmanar oss att vårda andra, med hemmet, och det förflutna.

Månen används även för att karakterisera vårt inre barn, vårt förflutna, hur vi brukade vara som personer förr snarare än hur vi är nu. Månen i astrologin, dess bana och interaktion med andra planeter anses påverka vårt liv på ett kraftfullt sätt.

Månen sägs även representera mottaglighet, sårbarhet, etc. men det får inte innebära att dess inflytande är mindre än solens. Från ett astrologiskt perspektiv är solen och månen av samma storlek. Inom astrologin är de jämlikar. En solförmörkelse påminner oss om detta. Därför tvivlar aldrig astrologer över Månens kraft att forma våra liv på mycket subtila och hemliga sätt.

 

 

I romersk mytologi representerades Månen av jaktgudinnan Diana.

Det är månen som ger Kräftan känslornas djup och intensitet. Individer med Månen i Kräftan känner sig mycket bundna till familjen, till föräldrar, hemmet och i första hand till modern. Familjen och äktenskapet är mycket viktiga för Kräftan.

Månen spenderar cirka 2-3 dagar i varje astrologiskt hus eller sjärntecken. Under en och samma dag kommer Månen att bilda flera aspekter, både positiva och negativa med andra planeter och de anses visa flyktiga händelser i våra liv, och vad vi känner för att sysselsätta oss och hur vi mår.

Fullmånen och nymånen är mycket viktiga aspekter i astrologin och en fullmåne och en nymåne äger rum under varje månad. I samband med nymånen är det viktigt att börja nya grejer och i samband med fullmånen är det viktigt att avsluta grejer. De saker som man börjar strax efter nymånen kommer därmed att gå bättre än de som startas efter fullmånen, eftersom fullmånen är en tid av avslutanden. Därmed kommer till exempel en relation som börjar strax efter fullmånen att snabbt vara över, medan en relation som startar strax efter en nymåne kommer att ha en större chans att lyckas.

 

 

Då och då, bildas en månförmörkelse som markerar en ny fas i vårt liv, en större förändring av större betydelse. Månförmörkelser äger alltid rum i samband med en fullmåne. Solförmörkelser äger i stället rum i samband med nymåne.

 

MÅNENS TRANSIT I DE 12 HUSEN: Här kan du läsa vad man inom astrologin tror att månens transit via olika astrologiska hus symboliserar.

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.