Chiron i astrologin

Astro / Astrologiskola / Planeter / Chiron

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Chiron

Chiron har en konstig bana mellan Uranus och Saturnus och upptäcktes 1977.

Även om Chiron är en liten excentrisk planet eller asteroid, har Chiron ändå visat sig ha betydelse för det personliga horoskopet och många astrologer brukar i dag även ta hänsyn till Chiron.

Namnet Chiron kommer från en antika kentaur, halv människa - halv häst. Till skillnad från andra kentaurer var Chiron kultiverad och han bemästrade läkekonsten.

Han dog av en förgiftad pil som han själv tillverkade. Därmed representerar Chiron den arketypiska "sårade medicinmannen".

Eftersom Chion var odödlig, måste han lida på grund av smärtan som pilen alstrade. I slutändan fick han dö, i samband med att han gav sitt liv åt en annan människa som led.

 

Chiron upptäcktes samtidigt som den holistiska rörelsen började få större genomslagskraft i västvärlden mot slutet av 70-talet.

Neptunus

Chirons position visar var någonstans vi blir sårade och hur inre rannsakan kan hjälpa oss till insikter som även kan hjälpa andra människor. När man blir sårad och känner till smärta, kan man känna medlidande med andra människor. Chiron kan också berätta för oss i vilken del av livet vi tillämpar den holistiska uråldriga visdomen.

Chiron i de 12 husen i födelsehoroskopet

Chiron i födelsehoroskopet kan visa vilket område i livet som påverkas av tidiga sår som vi får via uppväxten.

Chiron i det första huset (Jaget och personligheten)

Med Chiron i det första huset, söker vi ständigt oss själva. Under barndomen kan du ha fått ganska liten uppmärksamhet. Därför fick du ständigt kämpa för att bli sedd och hörd. Du kommer i livet att känna att du måste hitta en mening med din existens och en mening med livet. En del kan aggressivt ta för sig, medan andra försöker hålla sig i bakgrunden. Det är viktigt att du hittar ett jobb som du verkligen tycker om. Om du löser framgångsrikt det här problemet under din livstid kan du bli en duktig coach.

 

Chiron i det andra huset (Pengar, ägodelar och självvärde)

Med Chiron i det andra huset, kan du ha stor självförtroende, så länge som du lever ett bekvämt liv. Under barndomen har du fått ganska lite tillgivenhet, eller så har du fått selektiv kärlek. Därför kommer det att bli svårt för dig att acceptera andra människors åsikter. Du kan envist hålla fast vid dina idéer. När du har lärt dig att du är värd uppskattning kan du hjälpa andra också.

Chiron i det tredje huset (Kommunikation och tänkande)

Under barndomen har du blivit kritiserad av dina föräldrar eller syskon och du har därför varit för blyg för att prata. I några fall kan du ha blivit mobbad för hur din röst lät. Det kan ta tid innan du verkligen säger något, eftersom du är så rädd för att säga fel saker. På grund av dålig självförtroende bortförklarar du alla kommunikationsmisstag. Om du i stället accepterar att du ibland gör dem och att folk missförstår dig, kan du lättare lära dig att korrigera dem. Om du löser dina problem kan du lära andra att kommunicera på effektiva sätt.

Chiron i det fjärde huset (Hemmet och familjen)

Chiron i det fjärde huset kan symbolisera otrygghet i familjen under barndomen. Fortfarande när du är vuxen känner du en stor rädsla för att bli övergiven. Eftersom du kan ha dålig självförtroende kan du känna att allt som du gör i livet är bortkastad tid. Du har stor medlidande för andra människor och du vill gärna hjälpa dem. Du är en unik individ och det är helt okej. Du behöver inte känna dig som det svarta fåret under resten av ditt liv. Om du löser problemet kan du lära andra att accepera det unika.

Chiron i det femte huset (Romantik, barn och kreativitet)

För tidigt tvingades du att ta livet på alltför stort allvar. Dina föräldrar och signifikanta andra, kan ha sagt till dig att du inte kan göra det eller det, eller att dina ambitioner är dumma eller barnsliga. Du behöver ständigt lära dig att dra gränser till andra människor för att kunna utveckla en smula egoism. Du behöver däremot inte isolera dig. Du är mycket kreativ men din begåvning har kanske aldrig kommit till uttryck. Du är ständig rädd för att bli sviken av de som du älskar.

Chiron i det sjätte huset (Jobb, rutiner och hälsa)

I det sjätte huset kan Chiron indikera att du ständigt oroar dig över din hälsa. Förmodligen har du råkat ut för en eller flera olyckor på grund av oaktsamhet. Dina förädrar kan också ha tjatat mycket. Du har potentialen att hjälpa andra att heala sig själva.

Chiron i det sjunde huset (Relationer och partnerskap)

Du kan bli rädd för att bli avvisad i kärlek. Det kan bero på att föräldrarna aldrig hann att ge dig uppmärksamhet eller tillfredsställa dina behov av kärlek. Oftast kommer personer med Chiron i det sjunde huset att gifta sig tidigt, men de kan skilja sig flera gånger.

Chiron i det åttonde huset (Delade resurser och närhet)

Chiron i det åttonde huset kan betyda att du förlorar tidigt på grund av en avliden familjemedlem men att du också kan tjäna när andra famljemedlemmar föds. Personliga behov och önskningar kan bli väldigt viktiga för dig. Du kan ha en medial förmåga som kan ge dig själv och andra stora insikter.

Chiron i det nionde huset (Resor, andlighet och högre utbildning)

Andliga kriser kan uppstå i ditt liv om du har Chiron i det personliga födelsehoroskopet. Fanatism kan uppstå om du inte kan hitta en balans i din världsbild. Men du kan också ständigt känna dig frestad att studera och kan bli en bra lärare.

Chiron i det tionde huset (Karriär och status)

Med Chiron i det tionde huset kan du känna ett stort behov för att bli någon i livet och att visa att du har värde. En annan tendens är att du ständigt försöker hjälpa människorna i din omgivning att bli deras bästa, något som kan skapa fientlighet. Du kan också bli bitter när du inte lyckas. Försök att acceptera dig själv och alla andra så som de är.

Chiron i det elfte huset (Socialt liv)

I det elfte huset kan du ha känt dig avvisad av dina vänner eftersom du var annorlunda. Du gillar inte stora grupper med människor. Du söker dig till människor som tycker likadant som du gör. Du kan bli en ledare om du lär dig att tolerera främlingar. Du måste lära dig att hitta den speciella livsuppgiften som du har.

Chiron i det tolfte huset (Det dolda, hemliga)

Du är nervös och spänd, men samtidigt är du empatisk och du kan hjälpa andra människor. Det är viktigt att du inte väljer ett liv i isolering. Ge dig ut i världen och gör det som du är ämnad att göra: hjälpa andra.

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.