De tolv husen i astrologin

Astro / Astrologiskola

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

De told husen i horoskopet i astrologin

Det 12 husen i zodiaken har betydelse eftersom planeterna som befinner sig i ett visst hus, måste hantera huset energier.

Pluto i första huset som styrs av väduren, påverkar till exempel vår personlighet, men samma planet i ett annat hus, påverkar ett annat område i vårt liv. Pluto i det femte huset, som styr av lejont, påverkar således vår kreativitet (eller barn).

Första huset: Självet

DIN PERSONLIGHET

Det första huset anses styras av Väduren. Det första huset associeras med personligheten och ditt yttre. Det här huset hjälper dig att utveckla en en unik personlighet.

 

 

Andra huset: Ägodelar

DINA SAKER, DINA VÄRDERINGAR

Det andra huset anses styras av Oxen. Det är dina värderingar som står i centrum och som du utvecklas med hjälp av det andra huset. Det som ger dig känslan av trygghet och säkerhet har också med det andra huset att göra. Traditionellt associeras det andra huset med inre och yttre tillgångar, begåvning, resurser och personliga värderingar.

Tredje huset: Miljö

DITT SÄTT ATT TÄNKA

Det tredje huset anses styras av Tvillingarna. Du utmanas att utveckla ett sätt att se på världen som du sedan uttrycker för andra via kommunikation. Traditionellt associeras det tredje huset med syskon och manuell - visuell skicklighet.

Fjärde huset: Hemmet och föräldrarna

DITT HEM

Det fjärde huset styrs av Kräftan. Du utmanas att utveckla förmågan till närhet, utveckla emotionell trygghet samt räkna ut och handskas med hur tidig barndom påverkar dig och ditt liv i dag. Traditionellt förknippas det fjärde huset med hemmet, ovillkorlig kärlek, ärftliga faktorer och vård av andra.

 

 

Femte huset: Kärlek, nöjen, barn, kreativitet

DINA BARN

Femte huset styrs av Lejonet. Här utmanas du att finna självförtroende, utveckla din kreativitet och hitta sann glädje i livet. Traditionellt förknippas det här huset med barn, entusiasm, kreativitet och motivation.

Sjätte huset: Plikt och hälsa

DITT JOBB

Det sjätte huset stys av Jungfrun. Huset utmanar dig att utveckla kompetens, och att utveckla effektivt på jobbet, men även i förhållande till dig själv (disciplin). Huset associeras traditionellt med jobb, hälsa, tjänster, beteendemönster, mat, diet och djur.

Sjunde huset: Partnerskap

RELATIONER

Det sjunde huset styrs av Vågen. Huset utmanar dig att utveckla långvariga lojala relationer till andra människor. Traditionellt associeras det sjunde huset med din attityd till äktenskap och partnerskap, intima relationer, socialt liv, det offentliga livet och med vad du söker i andra.

 

 

Åttonde huset: Förnyelsens hus

INVESTERINGAR

Det åttonde huset styrs av Skorpionen. Huset utmanar dig att modigt möta dina egna mörka krafter. Det är huset för trasformeringar, då du lyckas dekonstruera dig själv för att sedan använda alla bitar för att bygga upp ett annat jag. Alla samhällets tabus finns här och om du gräver tillräckligt djupt kan du hitta den inre skatten. Traditionellt associeras det här huset med andra människors resurser (ägodelar, pengar), död, regeneration och sexualitet.

Nionde huset: Långa resor

HÖGRE TÄNKANDE

Det nionde huset styrs av Skytten. Huset utmanar dig att utvidga ditt sätt att se på världen, filosofera och eventuellt inse och utveckla hela din potential. Huset associeras traditionellt med högre utbildning, det högre jaget, juridik och lag, svärföräldrar och barnbarnen.

Tionde huset: Offentlig image

KARRIÄR

Det tionde huset styrs av Stenbocken. Huset som styrs av stenbocken utmanar dig att söka andras respekt och erkännande. Traditionellt associeras huset med ambition, status, anseende, föräldrarna som begränsar dig under barndomen.

 

 

Elfte huset: Kärleken som du får

VÄNNER, MÅL OCH ÖNSKNINGAR

Elfte huset styrs av vatumannen. Det här huset handlar om att utveckla samband till grupper av människor och samhället i stort och bidra till allas bästa. Traditionellt förknippas huset med humanitära organisationer, associationer, vänner, förhoppningar, önskningar, ambitioner, samt gruppvärderingar.

Tolfte huset: Mörkrets hus

DIN GARDEROB

Det tolfte huset styrs av Fiskarna. Huset utmanar dig att utforska ditt inre för att hitta en balans mellan sanning och lögn, verklighet och illusion, andlighet och eskapism. De här frågorna kommer inte att dyka upp förrän du känner de negativa effekterna och när det har blivit för mycket, behöver du släppa taget om dem. Om du inte släpper taget om det som gör att du själv gör dig illa, kan du känna att du får otur i livet. Därför behöver du utveckla med andra ord självinsikt och insikt om saker som inte är helt uppenbara. Traditionellt, förknippas det 12:e huset med det omedvetna, självförstörelse, uppoffringar, karma, hemligheter, hemliga fiender, sjukhus och institutionalisering.

 

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.