Aspekter mellan planeter och hus i astrologin

Astro / Astrologiskola / Aspekter

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

De tolv husen i horoskopet i astrologin

Aspekterna är olika vinkelförhållanden i horoskopet. Vissa vinklar anses viktigare än andra och man brukar ge dessa mer uppmärksamhet, eftersom de antas ha markant betydelse för människor på jorden.

Dessa vinkelförhållanden är fem till antalet:

- Konjunkturen, 0°
- Oppositionen, 180°
- Trigonen, 120°
- Kvadraturen, 90°
- Sextilen, 60°

Varje planet brukar ha vissa egenskaper och vid tidpunkten för aspekten, befinner planeterna sig i något av zodiakens 12 hus. Dynamiken som skapas i samband med de olika aspekterna knyts ihop till planetens och husets betydelse och till förhållandet som avser konjunkturen, oppositionen, trigonen, kvadraturen och sextilen.

 

 

Olika astrologer har olika synsätt, rotade i både de olika astrologiskolorna och de personliga erfarenheterna. En viss konsensus har däremot uppstått inom astrologin och det finns saker som alla astrologer håller med om.

Aspekterna brukar symbolisera det sätt eller det förhållande som skapas mellan de olika planeterna i de olika husen.

Det är viktigt att komma ihåg att även husen står i olika aspekter till varandra. Ett exempel är första huset för inidividualism, som står i opposition eller konflikt till 7e huset för partnerskap. Båda husens energi vill komma till uttryck och befria sig från den andra influensen.

Konjunkturen, 0° - Smältdegen

I det här fallet ligger flera planeter rätt intill varandra. Planeternas egenskaper smälter ihop till en syntes. Kraften blir större än summan av sina beståndsdelar. Nymånar är konjunkturer mellan solen och månen.

 


Oppositionen, 180° - Antigen, eller

Två planetpunkter ligger mitt emot varandra vid en viss tidpunkt i horoskopet. Planeternas energier står då i konflikt till varandra och två motpoler skapas. Oppositionen skapar motsatsernas spänning i människans liv. De gör livet ansträngande men de kan också skapa drivkraft. Fullmånen är en opposition mellan solen och månen och därmed är fullmånar oftast intensiva. Oftast bildar däremot fullmånar ytterligare aspekter till andra planeter.

Trigonen, 120° - Absolut harmoni

Trigonens energi är inte alltid lätt att tolka eftersom influensen kan vara ganska subtil. Sextilen betyder vanligtvist samarbete mellan energierna hos två olika planeter (eller hus i horoskopet). Trigonen är en fördubbling av sextilen, något som kan betyda harmoni mellan de här energierna. Väduren, Lejonet och Skyttten, de 3 eldtecknen bildar till exempel trigoner till varandra och man anser då att det råder harmoni mellan dessa tecken, då de också delar samma energi.

 


När planeter bildar trigoner till varandra, kan däremot energierna verka helt olika, och ändå kan de, jobba för ett gemensamt mål. Samtidigt kommer planeternas energier att anpassa sig till varandra. Mars och Merkurius står för helt olika energier. Mars agiterar, Merkurius kommunicerar. När de här två planeterna bildar en trigon till varandra, kommer Merkurius att bli mer dynamisk och Mars rörligare. På det här viset skapas harmoni mellan de till synes motsatta energierna och tillsammans verkar de för att uppnå ett syfte eller mål, eller för att påverka ett visst område i livet, beroende på placering i de olika husen.

Trigonen skapas under antagandet att vi har vissa begåvningar och vi har chansen att ge uttryck för de.

Sextilen, 60° - Harmonin som man kan själv skapa

Sextilen är mycket klarare och konkretare än trigonen och kommer oftast till uttryck via handling. Sextilen skapar en positiv effekt som leder till att saker och ting kommer lätt till dig. De inblandade energierna som kommer från de olika planeterna kommer att komplettera varandra och utgöra varandras resurser.

 


Kvadraturen, 90° - Spänning och drivkraft

Planeternas kvadraturer, precis som de olika husens kvadraturer, skapar spänningar och intressekonflikter mellan de olika energierna. Kvadraturerna skapar irritation och om Mars eller Pluto är inblandade kan besvären bli smärtsamma. I andra fall, kan kvadraturen skapar drivkraften som stimulerar vår uppfinningsförmåga och som kan hjälpa oss klara av utmaningar och ta oss över alla hinder.

Halvkvadraturen 45° - Brist på flexibilitet

Halvkvadraturen skapar brist på flexibilitet. Olika hinder som står i din väg gör det svårt för dig att anpassa dig till situationen. Du vet inte hur du skall gå till väga, eftersom du vill göra saker och ting på två sätt samtidigt. Just när du tror du når målet, dyker ett hinder upp, som kan blockera dig. Det man behöver i sådana situationer är flexibilitet, tålamod och förmågan att inse att det alltid finns ett annat sätt att göra saker på, låt inte hindret irritera dig.

 


Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.