Månen i de tolv husen

Astro / Astrologiskola / Planeter /

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Månen i astrologin, astrologiskola

Månen styr över Kräftan, det 4:e huset och över Måndagen.

Månens transit via de astrologiska husen är kort och effekten flyktig. Ändå anses månen skapa våra behov och drivkrafter, varför månens transit anses viktigt i astrologin.

 

 

Månen förknippas med vår respons på det som sker, med känslor och sårbarhet. Om vi inte vill vara sårbara kommer vi att skydda oss med hjälp av försvarsmekanismer, t.ex. förnekelse, projicering, etc. Månen handlar också om trygghet, något som hemmets fyra väggar i många fall kan förse oss med.

Dagens horoskop skrivs med utgångspunkt i framför allt månens transit de olika husen samt de aspekter som månen bildar till andra planeter. Vad dagens tema blir avgörs av vad månen håller på med.

I astrologin behandlas månen som vilken annan planet som helst och detta gäller även solen.

 

 

Månen i det första huset

Vi vill ha uppmärksamhet, vi vill bli uppskattade, och vi kan göra sådant som gör att vi får uppmärksamhet. Vi kan också se till att vi är snygga och vi tar större hänsyn till hur vi ser ut. Vi kan anstränga oss mer för att andra ska kunna uppmärksamma oss.

Månen i det andra huset

Vi funderar mycket över pengar och vi kan jobba mer eller söka alternativ för extra inkomster. Vi kan också tänka mera på vårt förhållande till pengar och vi vill gärna spara.

 

 

Månen i det tredje huset

Vi är sociala, vill kommunicera med folk, vi ringer upp människor och är mer öppna och benägna för att ha intellektuella samtal.

Månen i det fjärde huset

Vi känner ett stor behov av trygghet som vi skapar genom att vi söker oss till det egna hemmet. Vi låser dörrarna och låtsas att vi inte är hemma om någon ringer. Externa stimuli kan ibland ha en negativ effekt på oss. Vi kommer helst att inbjuda folk hemma och vi vill inte gå ut för mycket.

Månen i det femte huset

Vi skrattar mycket, vi söker oss till underhållning och nöjen. Vi är sociala och kreativa. Vi ser ljust på tillvaro och vi kan se det roliga i varje situation.

Månen i det sjätte huset

Vi känner att vi måste se över våra rutiner och göra oss med dåliga vanor. Vi kan städa, uppmärksamma våra plikter och inte minst, kommer vi att tänka mera på vår hälsa och välbefinnande. Eftersom det sjätte huset även styr över vårt jobb, kommer vi oftast att känna för att vi vill jobba.

 

 

Månen i det sjunde huset

Om du är singel, kommer du att känna ett stort behov av att hitta en livspartner.Om du har en relation, vill du spendera dagarna med honom eller henne.

Månen i det åttonde huset

Om du är singel kommer du att känna ett stort behov för att hitta någon som du kan dela allt med. Starka begär kan också bli uppenbara.

Månen i det nionde huset

Vi kan känna för att resa och lära oss om andra kulturer.Vi är också mottagliga för komplexa former av information. Dessutom signalerar månen i det nionde huset mer eller bättre interaktion med människor som kommer från andra länder eller som har ett annat bakgrund. Månen i det nionde huset uppmuntra oss att bli toleranta. Det nionde huset styr över äventyret och vi kan känna för att göra nya saker under en sådan aspekt.

Månen i det tionde huset

Vi känner att vi måste lyckas i livet och kanske kommer ihåg vad det är vi vill uppnå. Vi kan också söka olika sätt för att förbättra vår självimage och då tar vi kontakt med de människor som kan hjälpa oss. Vi kan lägga ner mycket ansträngning på att lyckas förbättra vår sociala ställning, genom att vi till exempel överträffar oss själva.

 

 

Månen i det elfte huset

Vi känner för att umgås med andra, delta i gruppdiskussioner och med månen i det elfte huset är vi dessutom bättre på att prata inför grupp och kommunicera med andra människor. Om vi inte kan tillfredsställa det här behovet kan vi till exempel ge oss ut på internet för att surfa och delta i olika debatt online. Många gånger kan vi också, känna oss ganska isolerade.

Månen i det tolfte huset

Introspektion är ett viktigt behov under sådana dagar. Vi vill vara ifred. Inte sällan kan vi bli känsligare och blir berörda av t ex orättvisor. Vi vill spenderar sådana dagar tillsammans med någon som står oss väldigt nära så att vi kan vara oss själva, eller så föredrar vi att spendera tiden helt själva.

 

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Saturnus
Jupiter Venus Merkurius
Mars Pluto Neptunus
Uranus Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.