Ba-guan eller Pa-guan i Feng Shui och de åtta områdena

Astro / Feng Shui /

För att ta reda på varje område, klickar du på den del i baguan som du är intresserad av. Du kommer då till en ny sida där du får veta mer om hur du aktiverar och förstärker området.

För att få ut mer av Feng Shui bör du beräkna ditt kua nummer.Detta innebär i den enklaste formen att du med kompass tar reda på vädersträcken.

Karriär och Livsväg i Feng Shui Kunskap och Visdom i Feng Shui Hjälpsamma människor och Resor i Feng Shui Familj och Hälsa i Feng Shui Kreativitet och Barn i Feng Shui Pengar och Välstånd i Feng Shui Kärlek och Relationer i Feng Shui Berömmelse och Rykte i Feng Shui

Det kan ibland vara svårt att veta om man skall ta ut väderstrecken eller om man skall utgå från huvudingången. Det är upp till var och en att testa sig fram.

Huvudingången är den ingång som utgör ingång för hela huset som du bor i. Huvudingången är alltså inte endast ingången till din lägenhet. Vidare är huvudingången den ingång människor kommer in. Om ett hus har två ingångar - en fram och en bak - räknar man som huvudingång den ingång genom vilken människor kommer in.

Du kan också klicka dig fram till varje område i Baguan genom att följa de båa länkarna för varje område nedan:

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.