Feng Shui Bagua: Hjälpsamma människor och resor

Astro / Feng Shui / Baguan

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Hjälpsamma människor och resor

Följande gäller för området i nordväst som symboliserar kunskap och visdom.

Element: Metall.

Väderstreck: nordväst

Färger: vitt, metall, silver

Ökar i styrka i kombination med: jord

Bevarar sin styrka i kombination med: trä

Minskar i styrka i kombination med:eld.

Området skall aktiveras och förstärkas av personer som känner att de saknar stöd i livet eller som känner att de inte kan komma vidare i livet. Människor som tycker om att resa bör också aktivera det här området. Även du som vill bli rättvisst behandlad av andra människor och som söker allierade i någon fråga, personlig eller juridisk bör aktivera det här området.

Elementet som dominerar inom det här området är Metall. Metallets styrka ökar i kombination med Jord. Här är den perfekta platsen för den stora keramikvasen men även vita föremål passar bra här. För personer som vill resa rekommenderas vanligtvis en jordglob i metall.

Det element som man skall undvika är vatten. Även eld försvagar metall. Om du vill veta mer om Kinesisk elementlära, läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.