Feng Shui Bagua: Kärlek och relationer

Astro / Feng Shui / Baguan

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

kärlek och relationer i feng shui

Följande gäller för området i sydväst som symboliserar kärlek och relationer.

Element: Jord

Väderstreck: sydväst

Färger: rosa, lila

Ökar i styrka i kombination med: Eld

Bevarar sin styrka i kombination med: Trä

Minskar i styrka i kombination med: Metall

Det här området brukar aktiveras av personer som har problem i kärlekslivet eller i sina relationer till andra, inte minst sin partner.

Det är viktigt att minnas att elementet som styr över det här området är jord och att färgerna framför allt är rosa och lila.

Eftersom eld ökar jordens styrka, är det inte fel att göra bruk av eldelementet, t ex ett par rosa vaxljus. Metall skall undvikas.

För att bevara en relationer räcker det med trä: växter och bilder på växter eller trä, gärna i mängder. Oftast är det dock bättre med en stor frisk växt än många som är små. Trä utgör även en källa som ökar eldelementets styrka som i sin tur ökar jordelementets styrka.

Du kan för att förbättra sällskapslivet placera starka lampor i detta område. Välj gärna en lampa i röd, klargul eller orange färg, minst 150 cm över golvytan. Tänd den då och då. Håll området rent och fri från all skräp.

Om du vill veta mer om Kinesisk elementlära, läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.