Feng Shui Bagua: Familj och hälsa

Astro / Feng Shui / Baguan

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Feng shui, familj och hälsa

Följande gäller för området i öster som symboliserar familj och hälsa.

Element: Trä

Väderstreck: Öster

Färger: purpur, grönt, brunt

Ökar i styrka i kombination med: Vatten.

Bevarar sin styrka i kombination med: Metall

Minskar i styrka i kombination med Eld.

Området ska aktiveras och förstärkas av personer som vill ha bättre familjerelationer och bättre hälsa, liksom av personer för vilka området är viktigt av andra anledningar. Området förstärks även i syfte att underhålla och stäka vänskapsrelationer samt för att förbättra kommunikationen med andra.

I det här området kan familjefotografierna ställas fram. Du kan också ställa fram bilder på de personer som du vill betrakta som familj. Det kan vara frågan om en god vän eller dina arbetskamrater. Dessutom kan presenter från vänner och från familjemedlemmar ställas fram i det här området.

Elementet som styr i det här området är trä. Trä brukar representeras av gröna växter.

Du kan förstärka detta område med vatten för att förbättra kommunikationen och minska problemen: en liten vattenfontän, bilder på fiskar etc. Undvik allt som har med eld att göra dvs. levande ljus, oljelampor, eftersom eld inaktiverar området.

För att lära dig mer om kinesiskt elementlära, läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.