Feng Shui Bagua: Berömmelse och rykte

Astro / Feng Shui / Baguan /

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Feng shui, berömmelse och rykte

Följande gäller för området i söder som symboliserar berömmelse och rykte:

Element: Eld

Väderstreck: Söder

Färger: rött, orange, gult

Ökar i styrka i kombination med: Trä

Bevarar sin styrka i kombination med: Järn

Minskar i styrka i kombination med jord och vatten.

Det här området aktiveras och förstärks av människor vars yrkesliv kräver viss erkännande, det vill säga alla människor som arbetar som konstnärer, offentliga personer, personer som arbetar i massmedian, politiker, chefer, affärsmän, personer som vill bli "någon" i samhället.  

Elementet som dominerar här är eld. Dessutom kan man förstärka området och eldelementet med hjälp av trä. I området bär därför massor av gröna växter finnas.

I det här området bör alltså både kaminen finnas och här kan även en del av inomhusväxterna placeras.

Inom Feng Shui anser man att man inom det här området även bör hänga sina diplom samt ställa fram de saker som man är stolt över. Allt som är färdigt, oavslutat eller som påminner om negativa saker ska dock tas bort.

Allt som påminner om vatten- och jordlementet bör tas bort eftersom de har en förmåga att inaktivera området. Om du vill veta mer om Kinesisk elementlära, läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.