Feng Shui Bagua: Pengar och välstånd

Astro / Feng Shui / Baguan

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Feng shui - pengar och välstånd

Följande gäller för området i sydost som symboliserar pengar och välstånd.

Element: trä

Väderstreck: sydost

Färger: purpur, rött, grönt

Ökar i styrka i kombination med: Vatten.

Bevarar sin styrka i kombination med: Jord

Minskar i styrka i kombination med Eld.

Området aktiveras av personer som vill ha bättre ekonomi och ökade inkomster.

Området styrs av elementet Trä. I området skall man helst ställa många gröna växter eller bilder på sådana. Grön är en mycket bra färg som anses öka pengar- och välståndsenergierna inom området.

Områdets styrka ökar i kombination med vatten. Här är den perfekta platsen för en vattenfontän, ett akvarium eller för en stor spegel. En stor vas med färska blommor förstärker energierna ytterligare.

Det är viktigt att undvika föremål som symboliserar eld, eftersom eld inaktiverar området. Detta betyder att man inte bör ha några levande ljus i området. Jordelementet är inte heller så bra.

Om du vill veta mer om Kinesisk elementlära, läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.