Feng Shui Bagua: Kreativitet och barn

Astro / Feng Shui / Baguan

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Feng shui - kreativitet och barn

Följande gäller för området i väster som symboliserar kreativitet och barn:

Element: Metall

Väderstreck: Väster

Färger: vitt, guld, silver

Ökar i styrka i kombination med: Jord.

Bevarar sin styrka i kombination med: Vatten.

Minskar i styrka i kombination med: Eld

Området aktiveras och förstärks av personer som arbetar med något kreativt och/eller personer som vill förbättra relationerna till sina barn. Här är platsen för stereon, datan, tv-apparaten, dvd-spelaren.

Man kan också hänga bilder på skrattande barn. Dessutom är det här området ett bra område för barnkammaren.

Området styrs av elementet metall. Detta innebär att vita föremål, liksom föremål i järn, aluminium och andra liknande saker ( tex smycken) passar bra här.

Området anses även vara det område som bör aktiveras av människor som tycker att det är svårt att uppnå sina drömmar.

Området kan förstärkas genom att lägga till elementet Jord. Detta betyder att stenar och föremål i keramik och terrakotta passar bra in här. Bilder på berg går också bra.

Eftersom eld gör att metall smälter, bör man undvika elementet.

Vill du lära dig med om elementerna inom kinesisk filosofi läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.