Feng Shui Bagua: Karriär och livsväg

Astro / Feng Shui / Baguan /

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Feng shui, karriär, livsväg, bagua

Följande gäller för området i norr som symboliserar karriären och livsvägen.

Element: Vatten

Väderstreck: Norr

Färger: svart, blått

Ökar i styrka i kombination med: Metall

Bevarar sin styrka i kombination med: Eld

Minskar i styrka i kombination med: Jord

Området aktiveras av dig som vill ha bättre lycka i yrkeslivet och om du vill förbättra dina möjligheter att komma vidare i karriären. Även du som driver ditt eget företag kan ha nytta av att aktivera det här området.

Elementet som dominerar i det här området är vatten. Vattenelementet kan ökas med hjälp av mer vatten och förstärkas genom att lägga till metall. För att lära dig mer om elementen läser du avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Vatten symboliseras av bilder på vatten, hav, sjöar m.m., den svarta och mörkblåa färgen, en vattenfontän i minitatyr för inomhusbruk eller varför inte ett akvarium.

I det här området bör träelementet, alltså växter och långa objekt tas bort eftersom de har en förmåga att inaktivera området. I Kinesisk elementlära anser man att trä (växter och blomor) suger upp vatten.

Du kan också aktivera det här området genom att lägga till metall.

Området för karriär och livsväg ligger i Norr om du tar ut väderstrecken eller vid huvudingången om du inte gör det.

Jordelementet förstör också vattenenergierna. Därmed bör föremål i jordfärger, kristaller, stenar, fyrkantiga objekt tas bort.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.