Feng Shui Bagua: Kunskap och visdom

Astro / Feng Shui / Baguan

Baguan skall läggas över hela huset eller över enstaka rum. Baguan består av åtta områden. Varje område står för en energityp som påverkar en viss del av livet.

Kunskap och visdom i Feng Shui

Följande gäller för området i nordost som symboliserar kunskap och visdom

Element: Jord

Väderstreck: Nordost

Färger: brunt, jordfärger, gult

Ökar i styrka i kombination med: Eld

Bevarar sin styrka i kombination med: Vatten

Minskar i styrka i kombination med: Trä, metall.

Området bör aktiveras av alla människor eftersom vi alla behöver visdom i våra liv. Förutom formell utbildning brukar området aktiveras för att förbättra vår förmåga att resonera klart och för att kunna fatta klara och kloka beslut.

Du som studera kan ha dina böcker i det här området och den här platsen i lägenheten är så klart den bästa platsen för en bokhylla.

Området styrs av Jordelementet. Därför bör träelementet undvikas liksom alla gröna nyanser. Även metall kan försvaga jordelementet varför man bör undvika vita färger.

Fyrkantiga objekt helst i bruna, gulaktiga färger - så kallade jordfärger - bör dominera, liksom objekt i lera och kristaller.

Om du vill veta mer om Kinesisk elementlära, läs avsnittet De fem elementen i Feng Shui.

Läs om ett annat område

- Karriär och Livsväg Området aktiveras och förstärks av människor som vill lyckas i karriären, men även av dem som vill byta jobb.

- Berömmelse och Rykte Området aktiveras och förstärks av personer vars offentliga image i viktig. I synnerhet av dig som jobbar som konstnär, författare, politiker, m.m.

- Familj och Hälsa Området aktiveras och förstärks av dig som söker bättre relationer till din familj. Du som vill förbättra din hälsa bör också aktivera området.

- Kreativitet och Barn Området aktiveras och förstärks av dig som arbetar med något kreativt, men även av dig som vill ha barn eller som vill förbättra din relation till dina barn.

- Pengar och Välstånd Området aktiveras och förstärks av dig som vill förbättra din ekonomiska situation.

- Kärlek och Relationer Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha mer vänner och som vill hitta en partner. Även du som vill förbättra alla dina relationer - till vänner och till din nuvarande pojkvän, flickvän eller sambo kan aktivera och förstärka området.

- Kunskap och Visdom Området aktiveras och förstärks av dig som vill lyckas i skolan. Kunskap och visdom behöver vi alla i livet.

- Hjälpsamma människor och Resor Området aktiveras och förstärks av dig som vill ha stöd i livet. Dessutom anses området underlätta eller försvåra vårt väg i livet. Om du känner dig blockerad av omständigheterna bör du också aktivera området. Även du som vill resa kan aktivera området.

Det är också viktigt med ordning och reda i varje område. För att läsa mer om detta rekommenderas Hur påverkar oordning, smuts och röra de olika områdena i våran liv enligt Karen Kingstone?, en artikel i flera delar som handlar om hur smuts och oordning påverkar oss och de olika baguaområdena.