Saturnus i husen

Astro / Astrologiskola / Planeter /

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Saturnus i astrologin

Saturnus styr över Stenbocken och över lördagen.

Saturnus spenderar cirka 2,5 år i varje stjärntecken och påverkar under den här tidsperioden ett område i våra liv. Saturnus skapar ibland stora bekymmer och det område planeten påverkar, får störst betydelse i våra liv. Det är viktigt att inse att Saturnus försöker att få oss att växa, att tänka efter, att ta ansvar och att växa upp.

Det värsta som man kan göra är att motarbeta dess energi. Det bästa man kan göra är att lära sig att hantera dess energi och att stå ut. Det som Saturnus rör vid får också struktur och stabilitet och skapar långsiktiga effekter i våra liv.

Saturnus lär oss restriktion och disciplin. Saturnus kan ibland vara en mentor men medan Jupiter vägleder kommer Saturnus att säga: "så här gör man".

 

 

Saturnus i det första huset

När Saturnus är i det första huset måste vi anstränga oss väldigt mycket för att lyckas. Oftast utmanas vår syn på oss själva. Kanske kommer vi inte att få jobbet som vi tror passar våra referenser. Kanske får vi inte beröm även om vi tror att vi har gjort bäst. Saturnus lär oss att vara ödmjuka och att ta ansvar för våra liv. Även om vi inte får uppmärksamhet, bekräftelse eller kärlek, kan vi lära oss att vi kan skapa allt detta inom oss själva. Vi lär oss också att hitta det sanna självet, något som hjälper oss att hitta vår livsväg i livet och göra det som vi är ämnade att göra. Under en sådan transit kan vi t ex helt byta inriktning i livet. Problemet är däremot att det blir svårt eftersom andra männisor ibland inte kan acceptera de nya valen. Ens identitet kan också gå via stora förändringar. Man lär sig under den här tidsperioden att ta ansvar för sitt eget liv.

Saturnus i det andra huset

Vi kan ha pengar, men pengarna ger oss ingen glädje. Saturnus hjälper oss att ändra våra attityd till pengar och inse att vi endast genom att vara generösa mot oss själva och andra, kan känna någon som helst glädje. I andra fall, blir det svårt för oss att tjäna pengar eller hitta ett jobb. Pengarna blir ett börda och många gånger räcker de inte till. Därför kommer vi att lära oss att spara och vi lär oss också att uppskatta pengarnas värde. De personer som däremot fortsätter att anstränga sig kan ha stor nytta av den här transiten och man inser detta endast när transiten är slut. Man har skaffat sig en ekonomisk trygghet som man inte hade kunnat skaffa sig om det inte hade varit för Saturnus läxor.

 

 

Saturnus i det tredje huset

Det tredje huset styr över vår relation till den omedelbara omgivningen, t ex den relation som vi har till våra grannar, syskon, föräldrar. Oftast kommer vi att känna för att isolera oss under en sådan transit och vi känner oss missförstådda hela tiden. Vår relation till andra kan bli ansträngd. Vi kan hamna i dispyter, vi känner oss kritiserade, vi har svårt för att göra oss hörda. Många korta resor kan också göras men de är oftast ansträngande. Å andra sidan är det tredje huset är intellektuellt hus som styr över vårt tänkande. Därför kommer vi att studera saker som rör vetenskaplig forskning som vi också kan tillämpa. Om du vill bli författare eller skribent är den här transiten den bästa tiden för att börja etablera sig som sådan.

Saturnus i det fjärde huset

I det här huset kommer Saturnus att göra vårt hem- och familjeliv besvärligt. Kanske tvingas man leva under förutsättningar som är obekvämma. Ibland för att man måste renovera hemmet, bygga sitt eget hus eller skapa sig en stabil tillvaro. En sådan transit kommer vanligtvist att tvinga barnen att lämna föräldrarhemmet när de håller på att bli vuxna, även om de inte riktigt vill göra detta. Ibland kan föräldrarna känna för att kasta ut sina barn, eftersom de vägrar bli vuxna. Ibland kan man behöva ta ansvar för hushållet själv eller kanske ta hand om en annan familjemedlem. Under sådana transiter kan man börja skaffa sig en ny familj och anpassningstiden blir jobbig. Kanske flyttar man ihop med en ny person men personen blir krävande och dominant. Men en sådan transit kan hjälpa oss att hitta en grund i livet och ny trygghet i oss själva.

 

 

Saturnus i det femte huset

Under en sådan transit kan man inte njuta av livet fullt ut. Barn blir problematiska och man får inte den kärlek som man tror att man förtjänar. Man är allvarlig och man känner att allt i livet handlar om ansvar. Om man är ute och dejtar, möter man osympatiska och oförstående personer. Läxor om kärlek, romantik, barn och kreativitet lärs in. Barn med sådana transiter blir snabbt vuxna eftersom de går via jobbiga tider. Under en sådan transit kan vi också ha svårt för att flirta vilt med andra, utan vi känner oss tvungna att hålla oss till en enda person i kärlekslivet eller ingen alls. Man kan också känna att man måste umgås med personer på grund av medlidande och eftersom de behöver vår uppskattning och kärlek. Tur med kreativa projekt kommer men allt tar sin tid. Ödmjukhet lärs in. Det som verkligen gör en människa attraktiv kan bli den här transitens läxa. En bra transit också för människor i underhållningsbranschen även om transiten blir ansträngande och jobbig.

Saturnus i det sjätte huset

Det sjätte huset handlar mycket om jobb, rutiner och hälsa. Vi måste hålla oss till rutiner som vi ogillar, eller jobba med sådant som vi kan hata. Vi kommer att lära oss så småningom att inse att vi kan lära oss att göra saker på sätt som vi kanske ogillar och hemigheten är att sluta försöka utöva kontroll över allt och alla i våra liv. På jobbet kan du känna att miljön är strikt och att du inte kan prata med arbetskamraterna på konstruktiva sätt: en formell miljö råder och flexibilitet uppskatas inte. Befinner man sig i fel miljö kan man känna sig marginaliserad och ledsen.

 

 

Saturnus i det sjunde huset

Din livspartner kan bli jobbig och han eller hon vill ha för stor kontroll i relationen. Under en sådan aspekt kommer många skilsmässor att äga rum. Under en sådan transit är det viktigt att lära sig att acceptera den andres utveckling och behov av frihet. Saturnus tvingar oss också i det sjunde huset att se seriöst på relationerna i våra liv. Det är viktigt att inte svika sina vänner och sina partners oavsett hur lockande det än är eftersom de har blivit tråkiga eller jobbiga. Många seriösa relationer blir etablerade också under en sådan transit.

Saturnus i det åttonde huset

Det kan uppstå problem i intima relationer och du kan känna att dina egna behov och drifter är felaktiga eller opassande. En from miljö kan också skapa distans till sin egen sexualitet och behov av ett samliv. I många fall kan gifta par under en sådan transit att få stora problem i relationen. Under en sådan cykel kan du också bli medveten om din egen dödlighet: kanske blir du eller någon annan i familjen sjuk.

 

 

Saturnus i det nionde huset

Du är äventyrlig och skulle vilja resa och ge dig ut i världen. Men förhållandena är så annorlunda nu att du inte kan göra allt som du vill göra. Därmed kan du känna dig begränsad på många olika sätt. En intellektuell miljö som inte tillåter avvikelse kan också bli fallet. Men den här transiten är bra för dig som inte ger upp eftersom studier nu ger stor belöning sedan. Nya erfarenheter via resor eller kontakter med främmande människor och miljöer kommer att etablera mogna och realistiska sätt att tänka. Du kan också etablera din egen organisation eller etablera dig inom en organisation.

Saturnus i det tionde huset

Med Saturnus i det tionde huset är det lätt hänt att problem med auktoriteter uppstår. Det kan bli tufft rent allmänt med att bevara det anseende som man har eller tror att man har. Men under den här tiden pressar Saturnus oss att ta ansvar för hur vi beter oss och vilken vår inställning till auktoriteterna i våra liv är. Många kommer under en sådan influens att göra, sakta men säkert, stora framgångar inom karriären. Ansvar och hårt arbete leder till stora belöningar.

 

 

Saturnus i det elfte huset

I det elfte huset kan Saturnus skapa grupptryck. Medlemskap i organisationer känns påtvingat. Man känner sig tvungen att lyda sociala konventioner som man kanske inte tycker om. Dessutom kan det kännas svårt att välja vänner, eftersom man måste på grund av omständigheterna umgås med de människor som redan finns tillgängliga, medan andra möjligheter inte dyker upp. På grund av annat ansvar kan man också känna sig tvungen att begränsa sina sociala kontakter till andra människor. Under en sådan tid kommer man däremot att lära sig väldigt mycket om var man står i förhållande till sociala konventioner och i förhållande till samhället i stort. Om man står ut med andras krav kan lojalitetsband uppstå med andra människor eller en grupp som inte förstörs snabbt.

Saturnus i det tolfte huset

Det tolfte huset styr över hemligheter och saker som sker bakom kulisserna. Under en sådan influens kan vi bli medvetna på helt nya sätt om vilka saker som begränsar våra liv. Kanske får man lära sig om alla subtila sätt som samhället använder sig av för att påverka sina medborgare. Du blir medveten om att det finns en offentlig verklighet och en verklig verklighet. Med Saturnus i det tolfte huset förändras ditt omedvetna och du känner inte alltid att Saturnus har någon som helst påverkan på dig i och med planeten gömmer sig där.

 

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.