Merkurius i de tolv husen - transit

Astro / Astrologiskola / Planeter

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Merkurius transit via de tolf husen i astrologin

Merkurius styr över tvillingarna och jungfrun samt över onsdagen.

Merkurius är planeten som styr över kommunikation, intelligens, och tankar i största allmänhet. Planeten är snabb eftersom den ligger närmast solen och spenderar cirka 3 veckor - en månad i varje tecken (såvida Merkurius inte är retrograd). Merkurius visar vad vi mentalt fokuserar på och hur kommunikation med andra fungerar.

 

 

Merkurius i det första huset

Naturligtvist pratar man mer och har mer att säga med Merkurius i huset för personlighet. Du har också mer funderingar av alla slag och försöker granska alla situationer på objektiva sätt. Du har goda råd till andra, välkomna eller inte. Du är utgående, pratsam, tar lätt kontakt med folk. Eftersom du fokuserar mycket på detaljerna ser du oftast inte helheten. Om du inte kan prata med folk av den ena eller andra anledningen väljer du att läsa bok efter bok eller skriva. Oavsett situation, har du ett stort behov för att uttrycka dig i ord. Eftersom behovet av att kommunicera är stort, blir du ledsen och deprimerad om det inte finns någon att prata med. Nyfickenheten är också stor och du ställer många frågor.

Merkurius i det andra huset

Merkurius i andra huset för intäkter gör att du gärna pratar mer om pengar, tänker mer på pengar, men du analyserar också pengarnas betydelse i ditt liv. Inte ovanligt är det att man spenderar mer pengar eftersom besluten är så kvicka. Jag behöver den här grejen, tänker man, och därmed har man spenderat sina pengar. Oftast är dessa beslut bra för oss egentligen, prylarna vi köper kan underlätta våra liv. För författare och skribenter som tjänar sitt leverbröd på att skriva och leka med ord, kan den här transiten vara gynnsam eftersom man lätt kommer på rätt ord och lätt tjänar extra pengar.

 

 

Merkurius i det tredje huset

Många människor vill kommunicera med oss när Merkurius befinner sig i det tredje huset för kommunikation och interaktion och vi har inget emot det, eftersom vi är bättre på att kommunicera och knyta nya kontakter. Den här perioden kan också bli stimulerande eftersom man gärna går ut mer och gör många korta resor och man upplever mycket samt pratar mycket med många andra människor. Telefonen kan ringa upp stup i kvarten, man kommunicerar mer med alla. Man känner dig utgående och behövd eftersom andra människor gärna ber om råd. Det tredje huset styr även över den omedelbara miljön, syskon och grannar och du umgås mer med folk i din omgivning. Till det här huset hör också kontrakt, avtal och överenskommelser. Papper behöver skrivas under.

Merkurius i det fjärde huset

Merkurius i huset för hem och familj kommer att skapa interaktion och samtal med folk som tillhör familjen och med de människor som betyder mest för oss, de människor som skapar känslor av tillhörighet. Familj och släkt kan också höra sig av till dig lite oftare, och de har oftast nyheter och saker att berätta för oss. Familjära miljöer är också stimulerande vad gäller studier och aktiviteter och vi vantrivs oftast i obekanta sådana. Den här transiten är ganska gynnsam för oss eftersom vi tack vare den upprätthåller kontakten med andra familjemedlemmar och förstärker våra band till nära och kära, även om de befinner sig långt borta från oss. Dessutom kan vi försöka hitta lösningar på problem och vi gör det, även om det innebär sökande på internet eller att ringa upp professionella människor som jobbar med det vi vill fixa.

 

 

Merkurius i det femte huset

Merkurius i huset för nöjen, romantik, kreativitet och barn är en trevlig period då du känner dig nöjd med dig själv, kreativ, smart och ganska rolig. Vi har lätt för att se det roliga i varje situation, vi skojar mycket, samt underhåller andra med berättelser och skämt. Under den här perioden är det också dags att försöka uttrycka sig kreativt, i synnerhet om projektet innefattar någon form av kommunikation. Att umgås med barn och prata med dem är angenämt och stimulerande. Vad gäller romantik och kärlek, är man förförisk och charmig och man säger oftast rätt ord vid fel tillfälle.

Merkurius i det sjätte huset

Med Merkurius i huset för jobb och hälsa ökar antalet samtal på jobbet och med människor som vill prata om hälsa, hälsokost, mm. Arbetsplatsen kan bli livligare eftersom fler diskussioner äger rum och ny information kommer in. Det kan också vara dags att organisera sina papper, ett jobb i sig. Om man söker jobb dyker det flera människor upp som har tips på var man ska söka arbete och väljer man en gynnsam dag, så kan intervjuer med den nya arbetsgivaren gå särskilt väl. Om man är sjuk, eller om man har funderingar kring hälsa, kan det ske utbyte av information om hälsa med andra människor eller på läkarbesök.  Det kan också bli dags att boka tider för hälsokontroller.

 

 

Merkurius i det sjunde huset

Merkurius i det sjunde huset för relationer och partnerskap gör det lätt för dig att skaffa dig nya vänner och bilda nya partnerskap. Du har lätt för att prata med folk och ta kontakt med folk, men folk dras till dig gärna eftersom du uppfattas som socialt kompetent. Under goda aspekter mellan Merkurius och andra planeter, kan möten och dejter gå väldigt bra. Å andra sidan uppstår det lätt verbala konflikter med vänner och partners under mindre gynnsamma aspekter. Existerande relationer förbättras också med Merkurius i det sjunde huset för relationer eftersom man har all social intelligens som man behöver.

Merkurius i det åttonde huset

Eftersom man är djupare som person med Merkurius i det åttonde huset kommer ens tal att färgas av dina känslor. Man funderar mer över liv och död också och man har lättare för att använda sig av starka ord. Du gräver också under ytan, tar reda på folks avsikter eller ser genom dem. Ytlighet är inte riktigt din grej och du känner dig mera beroende av andra. Vad gäller ekonomin, kan du spendera mer pengar, betala skulder, planera ekonomin och ringa upp folk som vill köpa eller sälja.

 

 

Merkurius i det nionde huset

Merkurius i det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer skapar mental förmåga att ta till sig ny information lätt. Du känner för att lära dig nya saker och du har bättre minne än vanligt. Du kan också spendera mer tid på nätet, där du inte minst lär dig nya saker, både på olika hemsidor eller via samtal med andra. När Merkurius befinner sig i det nionde huset bör man börja lära sig ett främmande språk, resa eller plugga något annat, eftersom man är nyfiken och man får massor med mental stimulans som man verkligen behöver. När Merkurius befinner sig i det nionde huset är man också smartast och man har lätt för att se den stora bilden. Det är också rätt tid för att lansera en hemsida eller för att klara prov och tester.

Merkurius i det tionde huset

Merkurius i det tionde huset för karriär och anseende hjälper dig att göra ett gott intryck var du än går och vem du än pratar med eftersom Merkurius ger dig insikter om situationen och valet av ord och uttryck kommer naturligt. Men tonen bör man ibland se upp med eftersom man lätt blir befallande. Nu gäller det däremot också att prata för framgång eftersom man pratar med ett naturligt självförtroende. Personer som jobbar inom media, journalism, kommunikation och teknik kan göra stora framsteg med Merkurius i det tionde huset. Men man kan också umgås mer med chefer, äldre personer, inte minst föräldrarna. Beroende på aspekterna som Merkurius bildar till andra planeter kan dessa samtal gå bra eller mindre bra.

 

 

Merkurius i det elfte huset

Det sociala livet kommer i fokus med Merkurius i det elfte huset för socialt liv eftersom du har nu de kommunikationsfärdigheter som lämpar sig i olika gruppsammanhang. Att leda andra kommer naturligt och man minglar med fler människor och kommer bättre överens med folk. Du gynnas av den här transiten om du vill göra dig hörd av flera människor samtidigt via till exempel tal, video eller internetsidor (eller blogg). Du känner dig också mera tolerant mot andra människor och förstår dig på olika synvinklar.

Merkurius i det tolfte huset

Under den här transiten är du inte så himla pratsam. Du tänker mycket och granskar ditt inre, dina känslor och dina egna tankar. Du tänker mycket på det förflutna eller söker efter svar i ditt inre. Nya insikter skapar ny förståelse. Du är också introvert som människa och kan ibland känna dig rätt så osocial i synnerhet om du inte har andra planeter i andra hus som rör socialt liv och som gör att du dras in i det sociala på något sätt. Du förstår också att man inte kan prata om vissa saker för att det inte är lämpligt eller för att du är osäker och inte vill bli missförstådd. Med Merkurius i det tolfte huset bör du helst umgås med folk som accepterar dig som du är under livets alla faser. Dessutom är det nu rätt tid för att meditera så att man blir av med onödigt mentalt bagage.

 

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Saturnus
Jupiter Venus Merkurius
Mars Pluto Neptunus
Uranus Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.