Mars i de 12 husen - transit

Astro / Astrologiskola / Planeter /

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Mars i astrologin och de olika husenMars styr över vädurens tecken (i klassisk astrologi även över skorpionen) och över tisdagen.

Planeten Mars i astrologin förknippas med energi, mod och ambition, liksom med krig och konkurrens. Mars är planeten som kan hjälpa oss att få saker gjorda och nå våra mål. Mars gör oss orädda. Men planeten Mars också kan få oss att handla impulsivt, att köra för fort och när vi är oaktsamma och inte använder huvudet kan vi råkar ut för problem och olyckor.

 

 

En Mars-transit är cirka 2 månader lång, dvs planeten Mars spenderar cirka 2 månader i varje stjärntecken och i varje astrologiskt hus. Aspekterna som planeten Mars bildar till andra planeter varar under cirka 5 dagar, 2 dagar före och efter den exakta aspekten.

Mars i det första huset

Den mest energiska perioden i människans liv äger rum vartannat år, när Mars passerar via det första huset för personligheten. Med Mars i det egna tecknet eller ascendenttecknet är det inte så himla svårt för individer att nå sina målsättningar, ta sig över hinder och lägga ner energi i olika projekt. Om du inte använder den här energin på något sätt, blir du lätt nervös, rastlös, upprörd. Motionera mera, sätt upp ett mål. Du är tävlingsinriktad, motiverad, ambitiös. Den rastlöshet som Mars skapar kan också skapa större risker för olyckor. Under perioder då Mars bildar spänningsfyllda aspekter till andra planeter blir man lätt irriterad, arg, krigisk och impulsiv och därmed kan man göra misstag som man sedan ångrar.

 

 

Mars i det andra huset

Med planeten Mars i andra huset för intäkter känner man sig motiverad för att tjäna mer pengar och för att säkerställa sin ekonomiska trygghet. Det är möjligt att man inledningsvis spenderar mer pengar än man normalt gör under början av den här transiten för att sedan lägga ner mycket ansträngning på att tjäna mer. Man ser ekonomiska förluster under de här perioderna som hot mot den egna tryggheten som man behöver försvara. Ju mer du har, desto tryggare känner du dig.  

Venus i det tredje huset

När Mars befinner sig i det tredje huset för kommunikation och interaktion dominerar du mer än andra gånger samtal och möten. Du kan ha mer att säga och du säger saker på kraftfulla sätt. Du är inte heller lika rädd för att säga vad du tycker och tänker. Ibland kan andra känna att det är en lättnad, att man säger det som man har tänkt säga själv men inte vågat. Andra gånger däremot kan andra ta illa upp och man hamnar i konflikter. Många korta resor kan också göras under sådana perioder, du vill gärna ta dig ut, besöka folk och platser. Aktivare kan du också bli i samhället eller grannskapet.

 

 

Mars i det fjärde huset

Planeten Mars brukar för det mesta skapa konflikter med andra familjemedlemmar eller folk som bor under samma tak, ibland även med grannar, när Mars befinner sig i det fjärde huset för hem och familj. Å andra sidan kan denna energi användas i andra syften, för att till exempel renovera sitt hus, eller för att fixa saker i hemmet. Projekt i hemmet är särskilt framgångsrika eftersom den mesta aktiviteten och energin koncentreras i hemmiljön. Gör saker tillsammans med familjen, eftersom engagemang i dessa relationer förbättrar dem. Planeten Mars i huset för hem och familj kan också göra dig mer benägen att försvara dina egna.

Mars i det femte huset

Planeten Mars i det femte huset för romantik, kreativitet, barn och nöjen, stirrar upp passionen för livet. Du vill gärna umgås med dina vänner, gå ut mer och ha roligt, förföra de personer du tycker om, samt sysselsätta dig med dina kreativa projekt. Om du tycker om dina arbetsuppgifter har du chansen att nå större framgång än om du inte gör det. Försök planera så att du inte behöver ta itu under den här perioden med saker som du ogillar och som kräver stort allvar. Snart nog kommer Mars att röra sig via det sjätte huset för jobb och då har du mer energi för allvarligare saker.  

 

 

Mars i det sjätte huset

Med planeten Mars i huset för jobb och hälsa, har du mycket fysisk energi så klart och därmed kan du föredra fysisk aktivitet och fysiskt arbete om du inte har andra saker för dig. Om du har ett jobb eller om du driver eget kan du få mer gjort under den här perioden än vanligt. Du når snabbt dina målsättningar, du känner dig motiverad, du är ambitiös, motiverad, resultatdriven och jobbar för jobbets skull. Du känner dig också upptagen hela tiden och har mindre tid över till social interaktion med andra. Konflikter och konkurrens på arbetsplatsen kan däremot också äga rum.

Mars i det sjunde huset

Mars i huset för relationer och partnerskap kan skapa allianser med andra människor och du går ut och söker efter kompisar, vänner och allierade. Du trivs mer i andras sällskap och vill gärna umgås med fler människor. Å andra sidan kan du också konkurrera med vänner lite mer än vanligt och därmed kan fiendskap också uppstå i synnerhet om planeten Mars bildar jobbiga aspekter till andra planeter. Eftersom du är så himla inriktad på andra människor, är du också benägen att försvara dina relationer och dina vänner eller din partner, som inte kan göra fel. Det sjunde huset är också huset för kända fiender och konflikter med de människor man inte tycker om kan förvärras men icke desto mindre kommer man närmare sina sanna vänner.

 

 

Mars i det åttonde huset

Dina inre behov och drifter blir starkare med Mars i det åttonde huset. Därmed kan gamla saker förnyas eller förbättras och missnöjet över vissa delar i ditt liv kan göra dig irriterad och ledsen. Du kan också kritisera andra lite mera främst för att du själv känner dig missnöjd med situationen som råder. Ekonomin blir en viktig fråga för dig och du försöker spara mera eller tjäna mer, oftast via tvister med andra. Icke desto mindre går du via inre förändringar under den här tidsperioden och du kan utveckla inre styrka.

Mars i det nionde huset

Planeten Mars i det nionde huset skapar behov av stimulans, inte minst intellektuell stimulans. Du vill uppleva många olika saker, ge dig ut och resa, göra nya saker, plugga nya saker. Törsten efter kunskap och erfarenheter tar fram äventyraren i dig själv och det är en bra tid att resa men eftersom Mars gör oss olycksbenägna, undvik risker och faror när Mars bildar jobbiga aspekter till andra planeter. Kvadraturer till planeter såsom Saturnus och Pluto är farligast.

 

 

Mars i det tionde huset

Vartannat år kommer planeten Mars att göra en två-månaders transit via det tionde huset för karriär och framgång. Under den här transiten kan man göra framsteg inom karriären som är lite större än vanligt. Realistiska målsättningar gör att du lyckas och ingen kan tävla mot dig under den här perioden eftersom du lyckas tack vare egna ansträngningar som är målinriktade. Under den här tidsperioden fokuserar du på din karriär mer än någonsin. Eftersom Mars också skapar konflikter kan konflikter uppstå i synnerhet med överordnade, chefer, föräldrar, äldre, auktoriteter

Mars i det elfte huset

Planeten Mars i huset för socialt liv, vänner, grupper, drömmar och förhoppningar, skapar mycket social aktivitet. Att göra mer tillsammans med andra, samarbete och gruppaktiviteter kommer naturligt så du känner dig aldrig sysslolös eller ensam. Dessutom vågar du drömma och gå efter dina drömmar på ett mer aktivt sätt. För det mesta behöver man handla för att nå sina drömmar. Vad gäller socialt liv kan gruppgemenskap uppstå till den graden att man börjar känna att man vill försvara den och konflikter med utgrupper eller gruppkritiker uppstår lätt.

Mars i det tolfte huset

Planeten Mars i det tolfte huset för hemligheter, enskildhet och skeenden bakom kulisserna ökar den inte motivationen, eller snarare den omedvetna motivationen och allt faller på plats om man sysselsätter sig med de saker som man verkligen vill göra. Å andra sidan kan även de passivaggressiva tendenserna öka så man gör saker och tar åtgärder utan andras vetskap. Om man är missnöjd med en person, organisation etc. känner man att man vill avslöja deras fel och brister. Personer som för det mesta är sega kan under den här tidsperioden känna att de orkar med fler saker, inte minst med inre jobb som behöver utföras. Mars skapar inre vakenhet.

 

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.