Solar Plexus chakrat

Astro / Chakran / Sju chakran

Solar Plexus chakrat

Det indiska namnet är Manipura. Färgen är gul. Elementet är eld. Manipura är beläget ovanför naveln. 

Solar Plexus chakrat förknippas med egot och med vår identitet och självbild. Medan vårt andra chakra, sakralchakrat förknippas med vår relation till andra, förknippas solar plexus chakrat med den relation som vi har till oss själva. Medan sakralchakrat har med kontroll över andra att göra, har det här chakrat att göra med kontrollen vi har (eller inte har) över oss själva och våra impulser.

 

 

Vi kan hata eller tycka om oss själva; vi kan vara stolta över eller se ner på oss själva; vi kan tycka att vi är viktiga eller värdelösa; vackra eller fula; attraktiva eller frånstötande. På det här sättet skapar vi både en relation till oss själva och en självbild.

Beroende på vilka grupper vi tillhör, vad vi sysslar med, vart vi kommer ifrån, vilken utbildning vi har, var vi bor, vilka kläder vi bär och så vidare, skapar vi även en idenitet. Den här identiteten skapas också genom jämförelsen med andra.

Solar Plexus chakrat ger oss däremot insikten om att vi är mer än vår socio-ekonomiska status eller vårt jobb. Vi är mer än vad andra tror om oss eller vad vi tror om oss själva. Det finns en andlig dimension i vårt liv. Vi vågar drömma om att överskrida oss själva och våra förmågor hela tiden. Ett balanserat solar plexus chakra ger oss även kraften att acceptera oss själva precis som vi är och i synnerhet det som vi inte kan förändra hos oss själva.

 

 

Just hur vi ser ut får allt mer betydelse i dagens värld. Vi vill alla vara unga, vackra och vältränade. Men de flesta personer som har genomgått plastikoperationer har inte mått bättre trots att de har blivit snyggare. Oftast ligger problemen inte på ytan utan i våra inren. Nyckelordet är alltså acceptans. Innan vi tar steget mot förändring, bör vi acceptera oss själva sådana som vi är.

Solar Plexus chakrat gör att vi också kan vara modiga och handlingskraftiga. Här finns viljekraften, självförtroendet och tävlingsinstinkten. Vi kan åstadkomma stora dåd, om vi bara vill.  Vi kan övervinna våra fiender, vi kan avlägsna hinder i vår väg och vi kan förändra våra liv. Men vi kan också förlora och bli besegrade och till och med förödmjukade och kränkta av andra människor. Vi är alla sårbara och vi är inte bäst på allt. Vi har alla våra begränsningar, både mentala, fysiska och psykiska. Är vi för bra i andras ögon, kan vi också skaffa oss farliga fiender, något som gör "ett tyst självförtroende" - begreppet relevant.

 

 

Vi strävar ständigt efter att vara oss själva lika mycket som vi strävar efter att efterlikna våra idoler eller den som vi skulle vilja vara. Ett balanserat solar plexus chakra gör att vi realistiskt kan titta på vilka möjligheter vi har samtidigt som vi prövar vår inre styrka genom att fråga oss själva: "Har jag modet som jag behöver? Vågar jag? Är det vad jag verkligen vill? Är det lönt att satsa? Vad vinner jag på det?" Om man inte har lärt sig att ställa de här frågorna till sig själva, bör man kanske redan nu börja med att göra det.

Det är just egot som tar störst skada i samband med att den bild som vi har av oss själva förstörs, ifrågasätts, kränks eller utmanas. Det är solar plexus chakrat som är obalanserat eller blockerat när vi är mycket deprimerade, mycket sega eller när vi inte vet vad vi vill med våra liv eller hur vi ska gå till för att uppnå ett mål. Det är också här som blockeringarna finns när vi inte kan skaka av oss kritik från andra eller en mindre förolämpning. 

 

 

Det som stör oss hos andra människor har oftast med oss själva att göra. Och det som andra inte tycker om hos oss, har med de själva att göra. I vanligt tal, handlar detta om att lära sig självbehärskning. 

Ett talesätt som är förknippat just med de skador som kan uppstå i solar plexus chakrat är: "Det spelar ingen roll vad som händer mig, utan hur jag hanterar det." Personer som inte kan hantera livets stora påfrestningar som vi som individer drabbas i olika mängd av och under olika omständigheter, kan faktiskt gå under på grund av depression, hat eller känsla av maktlöshet. Oavsett vad som händer i människans liv, går livet ändå vidare och det liv som vi lever, bra eller dåligt, är också ett liv. Vi har alla en personlig makt som vi kan utveckla.

Slag mot det här chakrat kan vara av olika slag också. Ibland är det självbilden som skadas. En hemmafru som offrar sina drömmar för familjen, barnen och hemmet, kan plöstligt få reda på att hon inte är så mycket värd i dagens samhälle ändå och kan behandlas som en osjälvständig obildad gammalmodlig kvinna. En annan kvinna som har gett upp alla sina drömmar om kärlek för karriärens skull, får plötsligt inse att det som hon så mycket har strävat efter betraktas som fult och som en förolämpning mot allt som är kvinnligt och att hon inte imponerar på någon och att hon även kan bli bemött med avsky och hat. 

 

 

Det är sådant som skapar krig först inom oss själva och sedan utanför oss själva. Det är just solar plexus chakrat som vi är ute efter då vi vill visa andra att vi är starkare i den psykologiska krigen som utspelar sig i världen mellan människor av olika slag; kulturer, livsstilar,  ideologier, nationer, och mellan män och kvinnor. I solar plexus chakrat är rädsla, vrede och depression blockeringar som hela tiden  uppstår eftersom vi lever i en social värld och som vi behöver göra oss av med på ett konstruktivt sätt så att vi varken slutar med att såra oss själva eller andra. 

Buddha menade också att när vi ger upp våra egon har vi störst chans att bli lyckliga. Många andra andliga lärare har lärt oss att lyckan  är ett sinnestillstånd och kan endast hittas inom vårt inre och aldrig utanför oss själva. Att balansera det här chakrat är en process som aldrig bör sluta.

När man balanserar solar plexus chakrat riktar man uppmärksamheten mot det här chakrat. Föreställ dig ett gult ljus sprida sig och omsluta det.  Om det gula ljuset inte är helt rent och skinnande, bör du rengöra det. Föreställ dig blockeringarna som finns där som små stenar som kan plockas bort och som kan förstöras eller slängas ner i en soptunna. 

 

 

Mindful meditation är också att föredra om man har stora problem,till exempel i situationer då man blir mobbad eller om man av andra mindre klara orsaker har utvecklat ett dåligt självförtroende. Mindful meditation går ut på att man först bestämmer sig med vad man vill jobba med ( ex. vrede, något som man blir kallad för, dåligt självförtroende). I ett andra steg försöker man se det som man vill jobba med från alla möjliga synvinklar. Man brukar även rikta uppmärksamhet mot var någonstans i kroppen det gör ont eller vad känner ett obehag. När man har sett en situation från olika synvinklar, kan man bestämma sig för varför man inte behöver oroa sig för just den saken. Föreställ dig även alternativa reaktioner: i stället för att känna sig sårad och ledsen, känna sig stolt och glad. Börja praktisera det i livets olika situationer.

Ifrågasätt också alla dina tankar och sluta jämföra dig med andra människor.

Kronchakra balansering med ljud (not E):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.