Rotchakrat

Astro / Chakran / Sju chakran

Rotchakrat

Det indiska namnet är Muladhara. Rotchakrats färger är röd och svart. Rotchakrat är beläget i basen av ryggraden. Dess element är jord.  

Rotchakrat är manifesteringen av universell energi (chi) omvandlad till materia. Tack vare rotchakrat blir allt som finns runt omkring oss verkligt. Materian får fast form. 

 

 

Rotchakrat får sin energi direkt från Jorden. Därför är promenader i skogen eller på stranden bra för den som  vill aktivera rotchakrat, som i sin tur ger energi till chakrat som finns ovanför - navelchakrat. När man känner sig nere eller vilsen, kan det bero på en obalans i rotchrat. Det är bra att gå barfota på stranden, i skogen eller ligga i gräset, så att man få kontakt med jordelementet. 

När rotchakrat är i balans känner man sig fast förankrad på jorden. Man känner att man får vara här. Rotchakrat kan nästan sägas ha samma roll som trädens rötter har.  

När du jobbar med dina chakran, bör du alltid börja med att aktivera rotchakrat, eftersom ett välbalanserat rotchakra en förutsättning för att de övriga chakrana ska kunna fungera på ett bra sätt och få energi.

 

 

Personer vars rotchakra är i obalans eller som har blockeringar i rotchakrat, kan känna sig främmande inför den här världen. De har svårt för att omvandla energi till materia, dvs. de kan få ekonomiska problem. Ekonomiska problem kan ha sin orsak i att man har svårt att omvandla energi till materia så att säga. Man känner dig flummig och seg och man förstår sig inte på världen. I själva verket är det också så att man inte känner sig själv, man vet inte vem man är, man saknar kontakten med sitt inre jag.

Ett sätt att aktivera rotchakrat är gå barfota i gräset, på stranden eller i skogen så att man får kontakt med jordenergin, bära röda underkläder eller äta röd mat.

 

 

Det finns även många visualiseringstekniker som man kan använda sig av. Då föreställer man sig att rotchakrat öppnar sig och att rött ljus strömmar ut i universum. Man kan även föreställa sig att rotchakrat är ett rött hjul och att det snurrar. Eventuella blockeringar försvinner i och med att  hjulet snurrar. Varje gång hjulet snurrar, blir man av med en blockering. Antagandet är då att alla problem som vi har manifesteras som blockeringar i något av våra 7 chakran.

Affirmationerna som man kan använda sig av för att aktivera rotchakrat kan vara i stilen:

- Jag har rätt att vara här.

- Jag förtjänar en plats på jorden.

- Jag vet att jag är här.

 

 

För att kunna lära sig själv bör man ta reda på vem man är. Skriv ner 5 saker som du älskar hos dig själv; skriv ner 5 saker som du hatar hos dig själv. Acceptera det som du gillar och inte gillar hos dig själv, som en del av dig själv - som gör dig hel - den unika person som du är. Skriv nu 5 saker som är mycket viktiga för dig och rangordna dessa 5 saker gärna - börja satsa på det allra viktigaste och låt livet och dina handlingar vägleda dig mot självförverkligande. Bli också medveten om din inre styrka i processen. Håll fast din den genom att sjunka inom "dig själv", den person du verkligen är, det autentiska jaget som du omfamnar med alla brister, med allt det som är bra.

 

 

Kronchakra balansering med ljud (not C):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.