Hjärtchakrat

Astro / Wellness / Sju chakran

Hjärtchakrat

Det indiska namnet är Anahata. Färgen är grön (ibland rosa). Elementet är luft. Anahata är beläget i hjärtområdet.

Anahata hjälper oss att finna balans genom kärlek. Via Anahata lär vi oss att ge och ta emot kärlek: utan skam, skuld eller tanke på att få någonting tillbaka. Här finns också vår naturliga rätt till att både ge och få kärlek. Hjärtchakrat hjälper oss att visa medlidande, att söka fred och här finns även vår förmåga att bota oss själva genom kärlek och acceptera livets svårigheter. Via hjärtchakrat börjar vi utveckla en andlig medvetenhet. Vissa anser att hjärtchakrat är det allra viktigaste av alla våra chakrana eftersom Universum är kärlek medan allt annat är rädsla (såsom hat, avundsjuka).

 

 

Att balansera hjärtchakrat är viktigt. Energin i ett balanserat hjärtchakra förser oss med empati och medlidande. Det blir lättare för oss att ta hänsyn till andra människor och leva tillsammans med andra människor. Vi bör utveckla vår naturliga förmåga att känna kärlek och närhet till andra människor och själva naturen när vårt hjärtchakra är i balans. 

Hjärtchakrats demon är sorg. När man inte får den kärlek som man vill ha eller när man förlorar någon, blir man ledsen. När någon annan får det som man älskar, blir man "grön av avund". I hjärtchakrat finns därmed även vår förmåga att "släppa taget".

 

 

Många olika trauman kan påverka hjärtchakratoch några av dessa trauman är att bli avvisad, övergiven eller lämnad. Skam och kritik kan också skapa blockeringar i och med att man börjar tvivla över sin absoluta rätt att bli älskad. Man börjar tro att man behöver anstränga sig för att vara värd kärlek. I extrema fall kan till och med ens egen kärlek kännas överflödig eller fel varför man i stället utvecklas likgiltighet. Blockeringar i alla andra chakran - i synnerhet i några av de första 3 chakrana kan också skapa obalans och blockeringar i hjärtchakrat. Andra trauman kan uppstå när man t ex blir utnyttjad av andra, i samband med separationer och skillmässor, vid dödsfall av nära och kära, när vänner försvinner, andras otacksamhet, villkorlig kärlek och svek.

Ett underaktivt hjärtchakra leder till antisocialt beteende, isolering, överkritisk eller narcissistisk personlighet och intolerans. Personen kommer att uppleva problem i sina sociala relationer och allt detta leder till isolering, sorg och depression.  Icke - desto mindre blir personen kylig och oförstående för andras känslor och behov. Förmågan till empati och medlidande försvinner.

 

 

När hjärtchakrat är överaktivt, är vi svartsjuka, beroende av andra och besatta av vad andra har gjort mot en. Gamla relationer påverkar oss fortfarande och vi kan inte släppa taget. Detta leder till en viss känsla av svaghet.

Eftersom hjärtchakrat har samband till lungorna och luftelementet, anses andningsövningar hjälpa om man vill balansera hjärtchakrat. Det går även att jobba med sina armar och sträcka ut dem för att sedan låta bli att göra det, så att individen blir varse om hur det känns att ha ett öppet, respektive stängt hjärtchakra.

Om man riktar uppmärksamheten mot hjärtchakrat under en längre stund går det att känna hårdhet eller mjukhet. Det går även att känna om det gör ont eller om det känns bra. Det går bra att träna på att uttrycka kärlek och på att faktigt gråta, eftersom blockeringarna kan släppa. Eftersom man först bör lära sig att älska sig själv, innan man kan älska någon annan, bör man jobba med själv-acceptans. När man har lärt sig att acceptera sig själv kan man räcka ut till andra, eftersom man ser sig i varje människa som man möter. Det är inte att uppmuntra att göra sig av med människor i sin omgivning som man inte tål, utan snarare att lära sig att uppskatta sig tillräckligt mycket för att kunna visa även andra personer vägen genom att erbjuda de all kärlek, uppskattning och omtanke som man har, medan man samtidigt sätter gränser. Om du håller fast vid något som är borta kan du släppa taget, genom att försöka inse varför: det är onödigt, det finns ett liv framför dig, du bör ge dig chansen att upptäcka nya människor och nya erfarenheter i livet.

 

 

Det 4:e chakrat, hjärtchakrat, handlar helt enkelt om hur vi svarar på vår inre värld. 3:e chakrat, däremot, solar plexus chakrat, handlar om vår respons på vår omgivning. Kan du lyssna till ditt hjärta? Om du inte kan göra det, bör du börja lära dig att göra det.

Affirmationer som kan stimulera balansering av hjärtchakrat är:

- Jag har rätt att bli älskad.

- Jag ser mig hela tiden i andra.

- Det är okej att känna medlidande.

- Jag kan uttrycka kärleken som redan finns inom mig.

- Jag acceptera mig själv och andra så som de är.

Kronchakra balansering med ljud (not F):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.