Pannchakra

Astro / Chakran / Sju chakran /

panchakra

Det indiska namnet är Ajna. Färgen är Indigo. Saskritordet Ajna betyder att uppfatta eller att beordra. Ett annat namn för pannchakrat är "tredje ögat". Elementet är "ljus". Noten A.

Ajna är sätet för vår rätt att se, att lita på vår intuition, inre visdom eller insikter. Men här finns även vår intelligens, förmågan att komma ihåg saker, och förmågan att minnas och lära oss nya saker via studier eller erfarenhet. Även livsfilosofierna och vår förmåga till abstrakt tänkande hör hit.

 

 

Personer med balanserade pannchakran är smarta, de har lätt att komma ihåg saker, uppfattar och bedömer situationer rätt, kan visualisera, föreställa sig saker, dra samband och tänka i symboliska termer. Tack vare pannchakrat utvecklar vi en personlig identitet. Det beror på att identitetsutvecklingen är beroende av insikt, bedömning, föreställningsförmåga, förmåga att se sig via andras ögon. Tack vare pannchakrat utvecklar vi förmågan att känna igen mönster i vårt och andras beteende, något som kan användas i relationsuppbyggnad.

Pannchakrats demon är illusion. Ett underaktivt pannchakra fokuserar alltför mycket på logik och fönuft medan förmågan till "plötsliga insiker" är dåligt utveckat.

Ett överaktivt pannchakra kan leda till hallucinationer, besatthet och mardrömmar. Det blir svårt att fokusera och koncentra sig på det man gör.

 

 

Det handlar om att hela tiden hitta en balans i livet. Man bör inte lära sig saker som man inte förstår och inte heller bör man förstå mer än man kan tillämpa. Problem med pannchakra kan också leda till huvudvärk och problem med synen.

Om man vill balansera pannchakrat, är det bra att stimulera synen. Ge dig ut i naturen och njut av skönheten. Titta på konst. Meditation kan hjälpa personer som tänker för mycket men som har svårt att fokusera att lugna sinnet och finna balans i tankarna, genom att man lär sig att slappna av. I stort sett är det nervsystemet som bör behandlas på ett så naturligt sätt som möjligt för att kunna balansera pannchakrat.

Tack vare pannchakrat, och de insikter vi får, tillsammans med en välutvecklad förmåga att kunna hitta sin egen väg i livet, kan vi verkligen ge världen vårt lilla bidrag.

 

 

Affirmationer kan alltid användas:

"Jag har ett mål i livet"

"Jag kan fokusera"

"Jag ser det som är viktigt."

"Jag har tillgång till insikterna som jag behöver."

Kronchakra balansering med ljud (not A):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.