Navelchakrat

Astro / Chakran / Sju chakran /

Navelchakrat

Det indiska namnet är Svadisthana. Färgen är orange och elementet är vatten. Sakralchakrat är beläget under naveln.

Sakralchakrat är i stor utsträckning förknippad med våra känslor och vår relation till andra. Hit ingår även vårt behov av tillhörighet i olika grupper och i samhället i stort. Här hittar vi även vårt behov av kontroll över andra människor men även vårt behov att följa gruppens eller kulturens normer.

 

 

När vårt sakralchakra befinner sig i balans, är vi kreativa och vi förstår andras känslor och intentioner. Det betyder i sin tur att vi har emotionell intelligens och att vi är socialt kompetenta.

Sakralchakrat förknippas med yin-yang principen som handlar om rätt balans mellan motsatser: inneslutning och uteslutning, den feminina och den maskulina delen i tillvaron, likhet och olikhet, det som är personligt och det som är socilat eller kulturellt. Dualiteten i det andra chakrat gör att vi attraherar andra för att de ska göra oss hela (kvinna möter man), den som vi behöver vid en viss tidpunkt (för att vi ska lära) och den som är lik oss (för att vi ska känna tillhörighet med andra och skaffa oss ett socialt liv). Det som är viktigt är att vlja de människor som är bra för oss och som har något att tillföra. Vi låter oss bli "valda" många gånger i synnerhet i kärlekslivet, och i synnerhet i egenskap av kvinnor. Men vi kan också välja.

 

 

Skuld och skam blockerar sakralchakrat. De här känslorna och blockeringarna kan uppstå mycket tidigt eller senare i livet. Mobbning, sexuellt utnyttjande, svek, stigmatiseing, trauman osv. kan skada vårt andra chakra.

När sakralchakrat är underaktivt eller blockerat, är vi ofta ensamma, vi har svårt att hitta bra vänner, vi känner att vi inte tillhör grupperna i samhället och vi kan få svårt att skaffa egen familj. Vi kan också utveckla en rigid attityd till andra människor och misstänksamhet.  Det betyder att vi inte har fått våra känslomässiga behov av t ex kärlek och ömhet tillfredsställda. Rasism och marginalisering kan alltså ha din grund i en obalanserad eller blockerad sakralchakra. Inte sällan kompenserar vi för det som vi saknar i vårt sociala liv och alla negativa känslor som är förknippade till bland annat mat.

 

 

Ett överaktivt sakralchakra kan leda till ständigt otillfredsställelse och därför ett behov av att manipulera andra människor, humörsvängningar, behov av att charma andra för spelets skull, överkänslighet, samt känslomässigt beroende av andra människor.

Sakralchakrat lär oss att hitta balans i livets alla aspekter, i synnerhet när det handlar om relationer. Den lär oss att avvisande och acceptans inte är de enda två val som vi har. Vi kan i stället anpassa oss och sätta gränser, något som handlar om en ständig process.

Hur får man balans i sakralchakrat då? Det bästa och mest naturliga sättet är att jobba med sina problem, så att de försvinner, något som frigör sakralchakrat från dålig energi. Jobba bort sådant som du ogillar hos andra, eller med sådant som andra ogillar hos dig. Vill du kontrollera andra människor för mycket? Känner du skuld så fort du har gjort något? Tycker du ständigt illa om dig själv? Är du alltför allvarlig? Vad kan du lära dig av dina relationer? Är du beroende av andra människor? Varför? Ett annat sätt är att rikta uppmärksamheten mot sakralchakrat och se hur det känns, vilka minnen man får. Gör det ont? Vilka känslor dyker upp? Du kan också ställa en direkt fråga: Varför känner jag mig avvisad? Eller: Varför äter jag för mycket? Det är inte helt uteslutet att du kommer på svaret själv, så fort ditt undermedvetna avslöjar svaret som du behöver. Inte heller ovanligt, är det, att du möter just den person som kommer att ge dig det exakta svaret. Självklart är det också viktigt att du ser till att göra dig av med sådana människor i ditt liv som inte är på din sida och som får dig att må dåligt. Ge dig ut och träffa människor. Se på komedi. 

 

 

Om du vill arbeta direkt med sakralchakrats energi, kan du alltid använda dig av olika visualiseringstekniker. Föreställ dig att dörren till sakralchakrat öppnas och orange ljus stömmar ut. Börja med ett antagande om att du har en mental kraft som kan omvandla varje mörkare (smutsigt) nyans till renare ljus. Titta på ljuset som strömmar ut och rena det med hjälp av dina tankar. När färgen har blivit ren och glänsande orange, kan du "stänga dörren".

Kronchakra balansering med ljud (not D):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.