Kroppens sju chakran

Astro / Chakran /

Klicka på bildens olika chakran för att läsa om varje energicentrum. Annars finns det även en lista sist på sidan.

Ckrakra

Kronchakra Tredje ögats chakra Hjärtchakra Solar Plexus chakra Sakralchakra Rotchakra

Våra chakran är belägna på den eteriska kroppen. De kan liknas vid snurrande energihjul. Varje energihjul har ett anat ekrar.

Baschakrat är det lägsta och kronchakrat det högsta. Energin i baschakrat är den fasta manifestationen av energin i kronchakrat.

 

 

Via kronchakrat får vi nämligen kontakt med själva Universum eller det heliga.

Det är viktigt att veta att varje chakra får energi från chakrat under.

Baschakrat får energi direkt från jorden och förser nästa charka (navelchakra) med energi.

När energin passerar via navelchakrat, får nästa chakra, solar plexus chakrat också energi, och så vidare.

När energin har nått kronchakrat, får vi kontakt med Universum och den universella energin.

Chakrana kan vara underaktiva eller överaktiva. Ett överaktivt baschakra leder till exempel till alltför stor upptagenhet vid att få sina behov tillfredsställda - stor upptagenhet av mat, pengar och rigiditet.

 

 

Chakrana kan också vara blockerade, av upplevelser under barndomen eller senare i livet, som anses sätta spår i vårt energisystem. Ett blockerat hjärtchakra leder till exempel till en oförmåga att känna kärlek eller att ta emot kärlek eller båda delarna.

Våra chakrana kan enligt den österländska traditionen balanseras genom t ex meditation. Att rikta uppmärksamheten vid varje chakra i taget, anses aktivera och stimulera våra chakrana.

En annan metod som används är reiki och andra typer av healingstekniker. Enligt reiki utövarna finns det en energi i universum som kan hela människors psyke och förstöra blockeringarna som leder till sjukdom och psykisk ohälsa. 

 

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.

Information angående vad de olika energihjulen står för och gör, vilket deras syften är, liksom hur man balanserar varje chakra med bland annat ljud.