Chakran

Energin i våra sju energicentra avgör hur bra eller dåligt vi mår.

Kronchakrat

Sahasrara, Kronchakrat

Det indiska namnet är Sahasrara. Färgen är vit. Sahasrara beskrivs som en jätteblomma med 1000 blad i olika färger (alla färger och nyanser). Sahasrara är lokaliserad precis över våra huvuden och sägs koppla oss med den gudomliga energin som finns ute i universum som har förmågan att hitta olika uttrycksformer via de lägre chakrana.

Sahasrara har så klart en funktion och dess funktion är att förse oss med andra medvetandenivåer, som eventuellt kan få oss att inse att "vi är ett" och att "allt är ett". Det är via kronchakrat som vi upplever unionen med det godomliga och med det övernaturliga. Kronchakrat är vad man kallar "rent medvetande".

Att i meditation fokusera över den här unionen eller enheten med det godomliga eller med Universum, kan till och med leda till att man utvecklar övernaturliga krafter. Med hjälp av kronchakrat kan vi till exempel sätta i praktiken "Attraktionslagen". Även om många menar att man inte behöver tro på detta, utgår man ändå från ett antagande att allt är ett och att allt är energi och att det finns en kraft i universum som vi kan nå och utnyttja till vår fördel.

Ett överaktivt kronchakra leder till religiös fanatism. Manifesteringen av den här fanatismen är konflikter, krig och kontroverser och så klart mental slaveri. Ett underaktivt kronchakra leder för det mesta till ateism, tomhet och ett liv som saknar en "högre mening".

Precis som med allt annat, finns det olika åsikter om just detta chakra. Personer som praktiserar meditation, hävdar att när man uppnår den högre medvetandenivån i detta chakra, här frigörs allt tänkande. Här finns svaret på alla frågor, här finns de absoluta sanningarna som vi alla drömmer om att få svar på och här finns den totala friheten.

Hur som helst finns det en koppling mellan själva medvetandet och vår hjärna och kronchakrat. Hjärnans komplexitet kan lätt förknippas med kronchakrats många blad och färger. Därmed menar många att förmågan att tänka självständigt, att ifrågasätta, dra slutsatser, o dylikt har samband med kronchakrat.

Kronchakra balansering med ljud (not B):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Bildkälla: Tantra Kundalini

Lär dig mer om våra sju chakran.

kronchakra

Kronchakra: Kontakt med universum, andlighet.

Tredje ögat eller pannchakraPannchakra: "Tredje ögat", kunskap, visdom, intelligens, normal begåvad,
HalschakraHalschakra: Kommunikation. Att tala, göra sig hörd men även att lyssna och förstå.
HjärtchakraHjärtchakra: Att ta emot och ge kärlek. Att kunna uttrycka kärlek, medlidande.

Solar Plexus chakrat

Solar Plexus: Självförtroende. Egot. Självkänsla. Jaget.

Navelchakra: Sexualitet och relationer. Känslor.

Rotchakrat, Manipura, BaschakraRotchakra:  Grundläggande behov, men även att känna att man har rätt att vara här.