Halschakrat

Astro / Chakran / Sju chakran /

Halschakrat

Det indiska namnet är Vissudha. Färgen är blå. Chakrat förknippas med vår förmåga att kommunicera och säga sanningen.

Vissudha på sanskrit betyder "renhet". Här handlar det om att man renar kroppen från det negativa genom att säga vad man tycker och genom att uttrycka sig själv.

Till Vissudha hör vår yttrandefrihet och vår rätt att bli hörda. Elementet i det här fallet är ljud. Halschakrats funktion kopplas till kommunikation och kreativitet. Här har vi alltså ett samband mellan det andra chakrat och det femte chakrat. I vår andra chakra finns den kreativa essensen men det är via halschakrat det verkligen hittar ett sätt att uttrycka sig på. Via halschakrat skapar vi litterära eller konstnärliga mästerverk. Även vårt sätt att kommunicera på, är en kreativ process. Vi ser till att vi säger rätt saker vid rätt tidpunkt på ett förnuftigt sätt. Här finns även vår förmåga att fatta beslut, följa våra drömmar och beslutsamhet.

 

 

Halschakrats demon är lögner. Att växa upp med blandade budskap eller lögner kan skada halschakrat. En del barn växer även upp i hem i vilka föräldrarna skriker och gapar, eller i miljöer i vilka de upplever verbal mobbning, för mycket kritik, eller med föräldrar eller auktoriteter som inte uppmuntrar barnet att ifrågasätta någonting eller att ställa frågor. I vissa familjer växer man upp med misshandel eller alkoholproblem. Sanningen döljs och man uppmuntras att ljuga redan tidigt i barndomen. Det går inte att lita på någon, och man kan inte heller berätta för någon annan hur det verkligen står till därhemma.

Ett underaktivt halschakra kan leda till rädsla för att tala eller att göra sig förstådd. Oftast har sådana personer en svag röst, som tyder på att man är rädd för att säga sin mening. Vanligtvis är sådana personer också mycket skygga och de är rädda för att fatta beslut eller för att välja en egen väg i livet.

 

 

När halschakrat i stället är överaktivt, talar man för mycket, man tar alltför mycket plats i diskussioner, man sätter sig över andra, man lyssnar aldrig på någon annan, man talar alltid i självförsvar.

En del menar också att halschakrat även kan ha en koppling till sjukdomar eftersom ATT VÄLJA rätt livsstil finns här. Även förmågan att hålla vid sitt ord och göra det som man har lovat sig själv eller andra, har med halschakrat att göra.

För att stimulera och balansera halschakrat, är det bra att man sjunger, tar hostmedicin om man behöver göra det, slutar röka, slappnar av hals och nacke eller sysselsätter sig med kreativa projekt. Eftersom vår förmåga att välja och vår beslutsamhet finns här, kan man sätta upp mål och se till att man fullbordar dem. Att skriva brev och dagbok, poesi och berättelser, kan också stimulera halschakrat.

 

 

Affirmationerna som kan fungera är:

"Jag talar och hör sanningen."

"Jag har rätt att bli hörd"

"Jag har rätt att säga vad jag tänker."

"Jag är kreativ och uppnår mina målsättningar med lätthet."

"Jag kan välja det som är bra för just mig."

"Min röst är nödvändig."

Oavsett om vårt halschakra är blockerat, överaktivt eller underaktivt, är det alltid rädslan som är vår största fiende. Rädsla har en förmåga att blockera varje chakra, menar Caroline Myss, bland många andra. Vi är rädda för att vara här, vi är rädda för att tillhöra vissa grupper, vi är rädda för vad andra tycker om oss, vi är rädda för bli övergivna och för att vara oälskade, vi är rädda eftersom vi inte tror att vi kan påverka våra liv och öden, vi är rädda för att vi är dumma och vi är rädda för auktoriteter (och även Gud). 

 

 

Kronchakra balansering med ljud (not G):

Det finns många sätt på vilket man kan balansera kronchakrat men en av de effektivaste metoderna är ljud.

 

Lär dig mer om kroppens sju chakran.