Horoskop 2021 för vattumannen

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Vattumannen 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Vattumannen 2021

Kort horoskop för vattumannen 2021

Saturnus och Jupiter i vattumannen skapar omstruktureringar i din personlighet men du bör försöka lösa eventuella hälsoproblem så fort de uppstår. Det sociala livet förändras under årets gång men är ett av de mest utmanande områdena för dig med fler spänningsfyllda aspekter något som betyder att det uppstår konflikter, konfrontationer, och intriger. Vissa relationer kan även ta slut. Allt det som sker hjälper dig att bli mognare och bättre på att hantera livets bra och dåliga sidor. Du utvecklar även större känslomässig trygghet. Familjen och barnen är ett annat viktigt område och barnen kan gå genom viktigare förändringar i livet som är viktiga, de är milstolpar. Ni kan så klart bli föräldrar.  Man accepterar föränderliga tider och slutar försöka kontrollera och hålla fast vid. Gamla relationer kan också förnyas och ni kan lägga förfluten programmering bakom er. Även en ny identitet, ett nytt själv alstras. Ekonomin gynnas av Jupiter i fiskarna under våren och sommaren då du gör störst framsteg men förändringar i karriären kan äga rum redan under hösten 2021. Om detta inte är fallet är nästa år nog rätt så händelserikt vad gäller jobb, ekonomi och karriär.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Saturnus i vattumannen i första huset för personlighet, kan innebära att din personlighet förändras ganska radikalt under 2021-23, så länge som Saturnus, den stora läraren, befinner sig i ditt tecken men detta gäller så klart främst dig som har ascendenten i vattumannen och i mindre utsträckning dig som är född med solen i vattumannen.

Risken med denna transit är att man ibland kan känna sig ledsen och osäker. Men du får också tillfälle att ta en titt på dig själv och anstränga dig för att bli en bättre person och göra bättre ifrån dig. Ansvar, disciplin, blir viktigare.

Jupiter hjälper samtidigt Saturnus under 2021 och du känner dig optimistisk oftare och du hittar oftare meningen med det som händer och med det som du gör. Det finns ständigt något att bli glad över med.

Mer framgång uppstår också för att ni är seriösare och kan fokusera på det ni gör. Ni klarar av mer på kortare tid. Ni kan också lära er av andra men ni kan själva fungera som mentorer.

Även om Saturnus vill att du klarar av mycket på egen hand, och man känner dig övergiven med kvadraturen till Uranus i oxen, huset för trygghet, hem och familj, kommer förmodligen Jupiter att kunna skaffa hjälp var gång det behövs.

Kvadraturen till Uranus kan ytterligare öka känslan av att din familj inte är en normal familj. Det kan uppstå en konflikt mellan stabilitet och instabilitet. Mellan det som du förväntar dig och det som finns. Mellan kulturella ramar och den verklighet som råder. En del av er skulle gärna vilja flytta.

Om du försöker styra och ställa hemma blir andra familjemedlemmar rebelliska. Detsamma gäller om någon i omgivningen kontrollerar dig. Du gör uppror.

Mot årets slut har du dock blivit så mycket mognare, så mycket klokare.

En annan risk är att Saturnus påverkar din fysiska kropp och det kan uppstå hälsobekymmer under årets gång men Jupiter i samma hus kan hjälpa dig med att snabbt hitta lösningar och behandlingar. Jupiter kan kräva en omställning av ditt liv med för att kunna hjälpa dig och lite ansträngning från din egen sida kommer att löna sig. Låt inte eventuella hälsoproblem vänta eftersom Jupiter nästa år kommer att befinna sig i fiskarna och kommer inte att kunna hjälpa dig på samma sätt.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto i stenbocken i det tolfte huset kan alstra djup insikt för många vattumän. Förutom detta är vattumän rätt så intuitiva. Dragningen mot andlighet kan vara rätt så stark och man kan till och med bli känd i vissa cirklar som någon som är bra på sin konst.

Å andra sidan kan Pluto i stenbocken också alstra en känsla av kris och omedvetna rädslor kommer fram till ytan.

Trigonen till Uranus kan under 2021 hjälpa dig att lära dig att leva med osäkerhet och acceptera förändringar. Gammal programmering börjar försvinna och du förstår kanske även ditt förflutna på ett nytt sätt. Det är dock sådant som kan ta sin tid i och med denna influens kommer att finnas där under flera år.

Tankeutmaningar kommer att finnas kvar liksom en rädsla av att ha fel, tänka fel, säga fel sak. En del av er oroar sig över influenser som de inte förstår eller hemliga influenser.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

Tre av året förmörkelser sker på tvillingarna-skytten axeln i sociala hus och det uppstår nog förändringar i det sociala livet som får ett uppsving. Andra människor blir så mycket viktigare för dig. Men du söker dig själv med och vill veta vem du egentligen är som person oavsett de roller du har och spelar. Och vem du är bakom de identiteter du har skaffat med åren.

Barnen blir också viktigare i ditt liv och de skapar mycket glädje. Men de kan också gå genom viktigare förändringar såsom börja skolan, skaffa första pojkvännen, skaffa ett jobb, byta skola, flytta hemifrån etc.

Du är också kreativ under året och du kommer att bli bättre på det du gör. Mot hösten kan du också skaffa nya vänner eller bli medlem i nya grupper eller till och med byta sociala cirklar om du exempelvis flyttar eller skaffar nya intressen.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Jupiter kommer att besöka fiskarna och ditt hus för intäkter och behov mellan den 13 maj och 28 juli 2021. Jupiter kommer att backa in i vattumannen igen däremot för att sedan går in i fiskarna igen mot slutet av december 2021. I fiskarna kommer Jupiter sedan att tillbringa nästa år.

Jupiter i fiskarna alstrar ekonomiska möjligheter och många vattumän kommer att kunna skaffa eller tjäna mer pengar. Men ni börjar dessutom känna er generösare och ni kan också ge bort pengar.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

Den 19 november påverkas huset för hem och familj av en månförmörkelse. Nordnoden flyttar över till oxens tecken den 23 december. Förmörkelserna flyttar därmed över till oxen-skorpionen axeln. Detta innebär att du mycket väl skaffar en ny bostad. Men andra typer av förändringar kan också äga rum som påverkar hemmet och familjen.

Vissa vattumän söker dessutom känslomässig trygghet och utvecklar självkontroll under hösten 2021 och under nästa år, 2022. Nästa år kan även förändringar i karriären uppstå.

Förändringarna i status kan ha att göra med nytt jobb och ny inriktning i karriären. I vissa fall kan du bli förälder, i andra fall kan du skilja dig eller flytta ihop med någon. Vissa vattumän lyckas också lösa eventuella problem som har med det förflutna att göra eller lämna det förflutna bakom sig och släppa taget så att de kan gå mot framtiden.

Kärlek och relationer

Även om det under året mycket händer i relationer, är området ändå rätt så jobbigt och ganska intensivt med ganska mycket stress men det kan även ibland uppstå problem och konflikter. Du utmanas att se det roliga i situationen samt börja hantera eventuell sårbarhet så att du utvecklar större inre trygghet. Att hantera det som händer blir nog viktigare än vad det är som äger rum.  

De sociala husen påverkas av jobbigare aspekter och av Merkurius retrograd. Därför uppstår det även missförstånd. Under årets gång kan det även uppstå fler konflikter och du försöker dessutom sätta gränser om nödvändigt. Du är också mycket rättfram och ärlig.

Det är inte helt omöjligt att du träffar nytt folk och skaffar dig nya vänner även om det ibland uppstår extra kaos. En del av er kan på grund av Saturnus i vattumannen också söka lite extra lugn och ro och vill spendera mer tid ensamma. Ändå finns det många människor som stödjer dig och som bryr sig om dig.

Förmodligen är solförmörkelsen i skytten den 4 december bästa tiden för att inleda nya vänskapsrelationer som kan utvecklas på harmoniska sätt.

Familjerelationer börjar också gå genom förändringar. Dessutom kan det bli svårare att hålla vid någon tradition och alla normer kommer att överträdas.

Det är inte omöjligt att en del av er byter social cirkel under året liksom status i meningen att de blir föräldrar, får en ny titel eller skiljer sig, men ni kan också flytta ihop med någon eller flytta på grund av jobbet.

Venus är retrograd mellan den 5 november 2021 – 29 januari 2022 i stenbocken i det tolfte huset något som i vissa fall kan alstra skvaller. Eventuell otrohet kommer nog att komma fram och det har sina konsekvenser.

Jobb, yrkesliv, pengar

Den bästa tidsperioden för din ekonomi är nog tidsperioden 13 maj – 28 juli då Jupiter befinner sig i fiskarna i huset för intäkter eftersom du kan tjäna mer pengar. Samtidigt befinner sig planeten Mars i kräftan något som innebär att du också jobbar mycket, är ambitiös och handlingskraftig.

En annan framgångsrik tidsperiod är 30 oktober – 13 december när Mars befinner sig i skorpionen eftersom du verkligen vill nå alla mål och kan göra viktigare framsteg. De flesta konkurrenter är också chanslösa.

Månförmörkelsen den 19 november kan indikera förändringar i karriären eller inriktningen av din karriär i alla fall redan under hösten 2021, men om inget av vikt händer, är det bara att vänta eftersom 2022 kommer med fler förändringar som med största sannolikhet är positiva. Jupiter i fiskarna kommer att få pengarna att strömma in. Många vattumän kommer också att känna sig generösare och skänka bort pengar till välgörenhet.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna