Horoskop 2021 för stenbocken

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Stenbocken 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Stenbocken 2021

Kort horoskop för stenbocken 2021

Personlig utveckling är ett viktigt område. Du vill bli en bättre människa och du vill dessutom bli bättre på det som du gör. Det finns en risk att du är lite för excentrisk men du kan också hitta en bra balans mellan den du är och de sociala roller du har. Barn kan bli viktigare, kanske för att du vill skaffa barn eller för att du redan har barn och det händer nu viktigare saker i deras liv, såsom ny skola eller ett bra jobb, och dylikt. Du kan under våren och sommaren dessutom bli en bättre mera förstående kommunikatör och lyckas inspirera folk med dina vackra ord. En del av er kan skaffa nytt jobb i synnerhet under våren. Energinivåerna är nog rent allmänt höga under hela året. Du håller dig nog också i form. När det gäller din ekonomi kan du räkna med både vinster och förluster.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Saturnus kommer under 2021 att alstra förändringar när det gäller din ekonomi. I vissa fall kommer en omstrukturering att äga rum. Vissa stenbocken kan också göra förluster eller inser att de har en större skuld att betala tillbaka. Ni kan också gå genom andra förändringar, t ex förändringar när det gäller jobb och inkomstkällor. När du inser att du inte riktigt kan hålla fast vid det du äger alltid, eller om du tycker att framtidsutsikterna är osäkra, kommer du att också ändra din inställning till pengar. Problem kan också uppstå när du ständigt blir rädd för att du inte har tillräckligt och handlar för mycket mat exempelvis.

Jupiter kommer samtidigt att påverka vattumannen något som innebär att du också hittar nya ekonomiska möjligheter och att du kan tjäna mer pengar under året. Möjligheterna som dyker upp kan däremot ibland kräva en omstrukturering. Om du ibland är generös kommer både Jupiter och Saturnus att belöna dig.

Eftersom Saturnus är tung medan Jupiter är gigantisk och expanderar, är det inte uteslutet man äter för mycket och man kan gå upp i vikt.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto är kvar i stenbocken, i första huset för personlighet, medan Uranus befinner sig i huset för identitet. Det är mycket möjligt att du nu försöker uttrycka dig själv på autentiska sätt men förändringar fortsätter att äga rum. Pluto har att göra med transformering och du är ständigt under omvandling. Uranus har att göra med insikter med. Vem vi är kan också förändras med insikterna som vi har om både oss själva och omvärlden.

Pluto kan ibland ta fram alla sidor hos dig själv, även mörkare sådana. En del av er försöker utvecklas så länge som du inte försöker dölja det som behöver accepteras och förändras från dig själv. Risken med trigonen till Uranus är att man utvecklas i udda inriktningar och att man till slut känner sig alltför annorlunda.

Du låter dock inte andra människor definiera dig. Du definierar dig själv.

Du är kreativ och känner dig inspirerad. Problemet är att Pluto kan se saker i svart och vitt. Därför kan du inta en strikt inställning och det blir svårare att vara flexibel. Bara för att du skall visa andra vad du går för kan skapa stora ansträngningar för ingenting och av fel anledningar. Smart och uppfinningsrik är du annars och det finns inga gränser för vad du kan uppnå och hur du kan utvecklas.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

Under 2021 kan du räkna med ny information som tidigare har varit dold liksom nya insikter eftersom två av förmörkelserna äger rum i det tolfte huset i tvillingarna. Dessutom förlitar du dig mer på din intuition. En del av er hittar lösningar på viktiga problem eller får svaren på något som ni länge undrat över. Reflektion är viktigare och ni har mycket att tänka på och en del av er mediterar mer. I andlig mening kan du också utvecklas.

En sista solförmörkelse äger dock rum i huset för jobb och hälsa, den 10 juni och under våren 2021 finns det rum för förändringar när det gäller jobbet och hälsan. Denna förändring kan äga rum över tid med och den stora förändringar kan redan ha skett förra året. Förmörkelsen i huset för jobb och hälsa (tvillingarna) kan hjälpa dig att förfina din personlighet och utvecklas som person.  Du blir bättre på det du gör med. I någon mening gäller det att utveckla ödmjukhet med i vissa fall i synnerhet om det finns en kritisk vakande öga.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Jupiter besöker fiskarnas tecken mellan den 13 maj och 28 juli men kommer tillbaka till fiskarna igen nästa år.

Jupiter är turens och expansionens planet som hjälper dig att kommunicera mer, på klokare, visare sätt med fler människor. Du kan utveckla bättre förståelse.

Du kan dessutom fantisera mer, tack vare Jupiter-Neptunus konjunkturen i fiskarna. Kommunikation med andra är dessutom insiktsfull. Aspekten gynnar nog en del av er i synnerhet om ni skall prata framför en kamera eller håller på med dans, poesi, musik, etc.

I vardagen vill du påverka andra på ett positivt sätt och du vill att folk skall trivas i din omgivning.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

Den 19 november är det månförmörkelse i oxen och den 23 december kommer månens norra nod att flytta över till skorpionen. Detta betyder att förmörkelserna börjar påverka oxen-skorpion axeln.

Oxen är ditt femte hus för kreativitet, barn, nöjen och romantik. Huset handlar också om rollerna vi spelar och om vår identitet. Genom det femte huset kan vi utveckla ett autentiskt själv. I synnerhet när man har Uranus i det femte huset.

Under hösten 2021 och under nästa år kommer du att hitta och utveckla dina talanger. Du kan uttrycka dig på kreativa autentiska sätt. Det gäller dessutom att hitta en bra balans mellan din identitet som individ och som medlem i ett samhälle eller en kultur.

På grund av Uranus kommer du förmodligen att uttrycka en kreativitet som är intressant, högteknologisk i vissa fall, kanske lite udda, men samtidigt genial.

I det romantiska livet vill du bli accepterad som den du är och du föredrar en partner som känner sig själv och som accepterar dig såsom du är.

Om du skaffar barn är de väldigt unika i det sätt de tycker och tänker, och de kan vara rätt så geniala, kanske smartare än genomsnittet.

Om du redan har barn kan de gå genom viktiga förändringar och nå viktiga milstolpar.

Du kan också räkna med ett rikt socialt liv med många roliga tillfällen.

Kärlek och relationer

Det sociala livet är rätt så intressant under året med Uranus i oxen eftersom du kan ha roligt och uttrycka dig själv med på autentiska sätt. Du spelar gärna olika roller om nödvändigt och du är villig att utvecklas och att anpassa dig men förmodligen är relationer ändå inte så himla viktiga ändå i meningen att det kanske inte händer så mycket nu även om detta kan förändras mot hösten lite allteftersom nya vindar börjar blåsa.

Det som sker under året är att du hittar dig själv och jobbar med dig själv. Du omvandlar både personlighet och identitet. Du hittar en balans mellan den du är som social varelse och den du är som individ.

Kommunikation är däremot viktigt och du blir en bättre kommunikatör i meningen att du är lyhörd. Du förstår andra på djupet. Du har även en bättre intuition.

Redan under årets inledning är du mycket charmig, mycket attraktiv och intensiv. Slutet av februari och en stor del av mars månad är också en bra tid för att umgås med folk eftersom du säger kloka inspirerande saker.

Allt kan hända i kärlek och i det sociala livet under april och maj men under juni kan det uppstå relationsproblem och drama i relationer. Även september och oktober är nog sociala tider på året.

Mot hösten 2021 och under 2022 kommer du som har ett fast förhållande att eventuellt skaffa barn men om du redan har barn kan de gå genom viktigare stadier i livet eller nå milstolpar som är viktiga. Det sociala livet förändras dock rent allmänt också. Det blir viktigare för dig att hitta dig själv och den sociala identiteten får mindre företräde. Du vill veta vem du är.

Självkännedom är årets tema och du kan ibland hitta dig själv genom andra.

Mot årets slut går Venus retrograd mellan den 19 december och 29 januari i stenbocken något som kan alstra både ekonomiska risker och kärlekstrubbel. Det finns nog en risk för obesvarad kärlek eller manipulativa tendenser i kärlek. Du kan möta människor med dolda avsikter.

Jobb och pengar

Saturnus omstrukturerar din ekonomi men Jupiter alstrar möjligheter. Det finns en risk man gör för många inköp för att man är osäker och otrygg eller rädd för att man inte har nog.

Även om Saturnus kan leda till ekonomiska förluster kommer Jupiter att skapa möjligheter som dyker upp ständigt under årets gång om du vill lägga ner tid och energi på att ta fördel av möjligheterna.

En solförmörkelse i huset för jobb och hälsa den 10 juni indikerar att du kan börja med nya projekt, starta eget eller byta jobb.

Förändringarna äger dock i vissa fall rum över tid med och du strävar efter perfektion när det gäller jobbet samt hur du själv är som person.

Tack vare Uranus i oxen är du ganska kreativ och du är dessutom uppfinningsrik.

Mellan den 4 mars – 23 april har du extra mycket energi med Mars i tvillingarna. Mellan den 15 september och 30 oktober – 13 december när Mars befinner sig i huset för framgång är du tävlingsinriktad och målmedveten.

Det kan uppstå under årets gång problem hemma och med föräldrarna i vissa fall men de är mindre allvarliga nu, om man jämför med tidigare år. Det förflutna definierar dig inte längre i lika stor utsträckning. Sådana saker som självkontroll problem löser sig; du kan nog jobba med eventuella kontrollbehov i omgivningen.

Juli och augusti är månader då du bör se upp med de inköp som du gör. Hälsan bör du också akta.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna