Horoskop 2021 för oxen

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Oxen 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Oxen 2021

Kort horoskop för oxen 2021

2021 blir ett intensivt år för karriären och för att bana din egen väg i livet. Du omvandlas som person men du kan också börja tjäna pengar på ett nytt sätt och viktigare investeringar görs också. Många möjligheter av alla slag dyker dessutom upp och vissa kräver för stora omställningar och du tackar nej. Det sociala livet kan få ett uppsving under våren och sommaren men atmosfären är rätt så intensiv under vissa tidsperioder. Augusti är nog en bra månad för att bara ha roligt och njuta av lite semester. Men redan under 2021 börjar du känner att det sociala livet förändras och kommer att göra det mer och mer under 2022 då du kan hitta ny partner och hitta många nya vänner medan sociala medier också blir allt viktigare i vardagen och när det gäller arbetet du gör.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Saturnus, den stora läraren, påverkar huset för framgång under cirka två år och kommer under 2021 att i vissa fall omstrukturera ditt yrkesliv i alla fall i viss mening. Unga oxar kan däremot hitta vägen i livet och börja någonstans i deras karriär. Du får nog också lära dig något om din egen kraft och om uthållighet och ansvar. Målsättningarna är viktiga och framsteg görs tack vare mycket hårt arbete.

Det uppstår utmaningar också och oxar som inte har rent mjöl i påsen behöver däremot betala den karmiska skulden och de kan ta olika konsekvenser från tidigare handlingar. Icke desto mindre kommer Jupiter att stödja alla oxar när det gäller karriär och myndigheter under 2021 och du får dessutom chansen att få rätt på allting. 2022 med bara Saturnus i vattumannen är nog svårare.

Jupiter kommer att alstra tur och framgång. Jupiter i det tionde huset förknippas med stora framgångar i livet och därför kan nya möjligheter dyka upp men på grund av Saturnus’ inverkan finns det en gräns för hur mycket du kan åstadkomma. Eftersom du inte vill ta några som helst risker kan du ta på dig en massa ansvar för att klara av så mycket som möjligt. Dessutom kan nya möjligheter dyka upp men för att du skall kunna integrera möjligheterna måste du göra omstruktureringar och förändringar av olika slag och vissa oxar vill kanske inte ha en stor omställning.

Saturnus och Jupiter befinner sig dessutom i en kvadratur till Uranus i oxen i ditt eget tecken något som kan alstra ett behov av att hitta dig själv. Hur andra påverkar ditt liv och ditt anseende kan spela roll för dig och det uppstår ibland känslor av uppror. Det finns ett behov av att vara sig själv men samtidigt finns det yttre påverkningar. Om du kan anpassa dig och göra allting på ett helt nytt sätt kommer du inte att ångra det eftersom Uranus hjälper dig att hitta geniet i dig och det gäller att låta sig själv guidas av intuitionen. Dessutom kan ingen veta med säkerhet vilken nästa steg blir för dig och vad du kommer att göra. De här spänningarna kommer nog att mildras under nästa år igen, dvs. 2022.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto fortsätter att påverka ditt nionde hus för högre utbildning, distansrelationer och långa resor. Pluto hjälper dig att förstå din värld och samhället du lever i. Vissa oxar kan däremot fastna för vissa teorier såsom konspirationsteorier eftersom de söker det dolda och hemliga. De kan också agera som en kraft för att påverka föreställningar hos andra människor.

Du kan klara av ideologiska kriser av alla slag på bra sätt däremot och kan anpassa dig till en situation eller en annan eftersom du med Uranus i oxen kan gå med flödet och trivs bra i grupperna som du tillhör. Du har också klara uppfattningar som kan guida dig och du står för det du tycker och tänker.

Saturnus och Jupiter har dock haft deras inverkan på ditt sätt att tycka och tänka under de senaste två åren så lite visare är du nog under 2021. Det är nog under 2021 också lite lättare att resa.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

De mån- och solförmörkelser som sker under ett visst år visar oss vilka områden som omvandlas mest. År 2021 äger 4 förmörkelser rum totalt.

Två förmörkelser äger rum i skytten och en i tvillingarna något som betyder att du omvandlas som person och att du växer som person. Denna tillväxt som person kan dock i vissa fall förknippas med en känsla av kris och du omvärderar till exempel vad pengar betyder för dig. Skyttens tecken motsvarar ditt åttonde hus som har att göra med din psykologi och med existentiella frågor. Tvillingarnas hus motsvarar ditt andra hus för intäkter, behov och tillgångar. De här förändringarna äger rum i de flesta fall över tid och fortsätter in i 2022.

De här förändringarna kan bero på många olika orsaker exempelvis separationer, byte av jobb, eller för att du vill starta eget.

I psykologisk mening kan du förändras på djupet på grund av erfarenheter som tvingar fram personlig utveckling. Mörker omvandlas till ljus. Du kommer att bli kreativare skapa mer skönhet runt dig. 

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Under tidsperioden 13 maj-28 juli kommer härliga expansiva Jupiter att besöka fiskarnas tecken något som betyder att du börjar träffa fler människor. Det sociala stödet ökar också. Du vidgar dessutom nya vyer. Även om Jupiter backar igen in i vattumannen den 28 juli kommer planeten att gå in i fiskarna igen under december 2021 och spendera cirka ett år i fiskarna och fortsätta att skapa förändringar i din sociala cirkel. Alla erfarenheter som du kommer att ha vidar dina vyer och andra människor fungerar som lärare. Du får också mer stöd av andra om du själv har något att lära andra. Det blir också lättare att leva såsom man predikar med.

Med Jupiter i fiskarna kommer många oxar också att resa. Alla slags studier kommer också att gå väl. Pluto i stenbocken samt Uranus i oxen befinner sig dessutom i harmoniska aspekter till Jupiter något som betyder att du utvecklas till att bli en visare, mer tolerant människa med.

Jupiter och Uranus är båda expansiva energier som söker förståelse bortom det vardagliga. Insikterna är många. Möjligheter kan dyka upp för dig att påverka andra människor och ditt eget samhälle tack vare Pluto-Jupiter sextilen. Dessutom kan du tjäna pengar genom insikter av alla slag och tack vare en bra intuition och eftersom du når ut till fler människor och en bredare marknad. Du kan dock både assimilera information och kunskap från andra och lära ut det du kan till folk och fungera som vägledare i något fall eller liknande.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

En månförmörkelse äger rum i oxen den 19 november medan månens norra nod går in i oxens tecken den 23 december och under cirka två år, dvs. under hösten 2021, liksom under 2022 samt en del av 2023, kommer förmörkelserna att falla i oxen och skorpionen.

För dig innebär detta förändringar i inriktningen som ditt liv tar liksom förändringar i dina relationer. Du känner dig socialare och möter fler människor och du kan skaffa dig fler vänner också. Men relationer kan också ta slut något som skapar en omvandling av dina relationer och partnerskap. Dessutom kan oxar skilja sig, gifta sig eller byta livspartner.  De här förändringarna börjar äga rum redan under hösten med månförmörkelsen i oxen som avslutar en fas när det gäller inriktningen du tar i livet samtidigt som en ny börjar. Så därför kan du exempelvis flytta, skaffa nytt jobb, börja plugga, etc.

Jupiter i fiskarna under våren-sommaren 2021 samt under 2022 kommer att vara till stor hjälp för dig i och med du kan träffa så många nya människor och de omvandlingar som äger rum i det sociala livet i stort liksom i dina viktiga relationer är positiva. Du träffar också människor som vill hjälpa och som kommer med en stor generös energi, med en personlighet som är större än livet. Om du är singel kommer du förmodligen att hitta ny partner rätt så snabbt. Dessutom är det lätt att samarbeta med andra samt att attrahera rätt sorts människor i ditt liv.

Kärlek och relationer

Någon större förändring kan man inte vänta sig när det gäller relationer eller kärleksliv under 2021. Förmodligen är chansen för nya utvecklingar större under 2022-23 när noderna byter tecken då även Jupiter befinner sig i fiskarna heltid något som får det sociala livet att utvecklas på ett explosivt positivt sätt.

Under 2021 kommer det sociala livet att utvecklas i en positiv inriktning men du slipper nog inte dispyter och problem med andra. Du är rättfram men du är dessutom charmig och du har dina supportrar och dina beundrare med. Bäst för lycka och bra självkänsla samt för att trivas och har roligt är dock augusti.

Jupiter i fiskarna kommer under perioden 13 maj - 28 juni att hjälpa dig att hitta till andra men många av er gör det på grund av jobbet och ni vill tjäna mer pengar eller jobba mer och ni fokuserar på det istället. En annan möjlighet är lite äventyr och kanske någon längre händelserik resa.

Nästa år blir nog mycket roligare för dig och mycket expansiv vad gäller relationer.

Intressant är det dock att Venus går in i stenbocken den 5 november och går retrograd den 19 december 2021 fram till slutet av januari 2022. Detta kan skapa ett behov av att omvärdera dina idéer om relationer och om vad du vill ha ut av ett förhållande. Du kan känna dig filosofisk i större grad och du vill också kunna tillämpa olika metoder som kan förbättra relationer. Värderingar blir viktigare för dig och de har en större inverkan på din förmåga att komma överens med folk.

Det är däremot så att du kan missuppfattas av andra under denna tidsperiod och inte heller är det bra att resa och starta nya äventyr med främlingar eftersom de kan skapa en massa problem i ditt liv.

Jobb, yrkesliv, pengar

Saturnus ökar känslan av ansvar och du arbetar hårdare för att nå dina målsättningar medan Jupiter ger dig nya underbara möjligheter. Därför kan du räkna med framsteg i yrkeslivet under 2021. Du har dock en tendens att gå genom erfarenheter som gör att du känner att du vill ha mer kontroll själv över ditt eget liv så att du kan frigöra dig från vad andra tycker och så att du inte låter andra styra en del av den inriktning du tar i livet eller den känslan av kontroll och makt du har. Du vill i större utsträckning göra saker på ditt eget sätt eller på ett annat sätt och medan du har en god anpassningsförmåga är du kritisk mot eventuella regler eller situationer som du tycker är förtryckande.

Framstegen är ibland långsamma först och främst för att du inte tar många risker och kan avvisa vissa möjligheter som skapar hinder eller andra typer av risker och problem i ditt liv.

Förutom detta kommer Merkurius retrograd att påverka de områden i ditt liv som har att göra med karriären, ekonomin och jobbet.

Din motivation är hög och dina energinivåer höga under årets första 4 månader. Du gör framsteg och du kan också förbättra dina inkomster. Mest att göra kommer du att ha under september och oktober. I många fall kommer du dock att helst gå tillbaka till gamla sysslor och gamla projekt och du kan även försöka återlansera gamla tjänster och produkter som du vet tjänade på i det förflutna.

På grund av förmörkelserna i skyttens tecken som äger rum den 26 maj samt den 4 december kan många oxar dessutom börja pensionsspara eller göra diverse investeringar och försöka sig på att olika sätt som skapa passiva inkomster med. I några få fall kan dock även skulderna öka i synnerhet om ni väljer att ta lån för att köpa villor och dyra bilar.

Även om ekonomin visserligen påverkas av förändringar kommer de att äga rum som en process över tid. Förändringarna kan dock också anta en annan dimension genom att du kan ändra din inställning till pengar och materiella saker. Dessutom börjar du kanske värdera sakerna som du lägger tid, energi, kärlek och begåvning i, mer än andra saker som är ytligare.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna