Horoskop 2021 för kräftan

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Kräftan 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Kräftan 2021

Kort horoskop för kräftan 2021

Det är inte fel att försöka ta hand om din hälsa under 2021 och sedan gäller det att ta till sig nya läxor av alla slag som gör att du mognar. 2021 är ett år under vilken du mognar och utvecklas men denna process fortsätter under nästa år med. Många inköp liksom en viktigare investering kan också göras. Vissa kräftor ansöker om lån och kan därmed skuldsätta sig. Yrkeslivet håller dock på att utvecklas vidare och kräftor kan söka och få nytt jobb och vidareutveckla den egna verksamheten på internet eller utomlands. Studier kan börja bli viktiga och en del av er kan också samarbeta med eller skaffa er kontakter och vänner utomlands. När Jupiter besöker fiskarna kommer du att kunna se det allra bästa i allt och alla under våren-sommaren 2021. Mot hösten inleds en ny tendens i livet som fortsätter in  i 2022 som handlar om nya relationer och en ny social identitet.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Under 2021 kommer Jupiter, turens och expansionens planet, att hålla Saturnus sällskap i huset för inre transformering, investeringar och närhet. De existentiella frågorna blir viktigare i ditt liv samtidigt som du förändras som person och blir så mycket mognare. Detta kan bero på många orsaker såsom födelse av barn, förluster, och andra erfarenheter som utmanar dina grundläggande antaganden som kommer att ifrågasättas. Den mycket känsliga kräftan kan utveckla inre trygghet och uthållighet och kan hantera mer av livets hårda sidor.

Även om det är Saturnus som lär oss livets hårda läxor, kan även Jupiter hjälpa till och skapa mening, förståelse, transcendens och visdom. Jupiter skapar också tur och lycka, både när det gäller materiella saker, såsom möjlighet för extra pengar tack vare bra investeringar och donationer, och vad gäller immateriella saker såsom bra insikter eller bra vägledare. Terapier av alla slag ger också goda resultat. Även din livspartner kan gynnas av transiten genom att han eller hon exempelvis tjänar mer pengar men du kan tjäna på andra sätt genom andra med.

Många kräftor kan också ta mer ansvar för ekonomin på ett nytt sätt och de kan exempelvis börja spara men ni kan också ta banklån för att finansiera villor, fastigheter, bilar, båtar, etc.

Jupiter skapar dock tur och lycka under året men det är klart så att ni nu har extra ansvar. Saturnus är däremot kvar i det åttonde huset under 2022 och våren 2023 och bördan blir lite tyngre då när det gäller exempelvis betalning av skulder och ett stort behov av inre styrka och uthållighet eftersom Jupiter inte hjälper till på samma sätt så att säga.

Kvadraturen till Uranus i oxen, i huset för grupper och vänner, kan alstra utmaningar i form av plötsliga vinster och förluster av både pengar och kompisar.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto är kvar i stenbocken under 2021 något som betyder att relationer är viktiga i ditt liv samtidigt som maktfrågor är närvarande liksom personlig transformering. Du kan påverka andra men andra kan också påverka dig. Karismatiska ledare har stort inflytande och du kan i och för sig vara någon som står i centrum för att leda, styra, påverka.

Pluto i trigon till Uranus alstrar dessutom ett rikare socialt liv men grupperingar blir allt viktigare och du kan bli medlem i olika grupper men internet gör grupperingar också möjliga.  Ibland uppstår det dessutom olika slags kriser och att anpassa sig till ett liv under ständigt förändring är det enda man kan göra.

Den sociala identiteten blir så klart också viktigt men kräftorna kommer att göra uppror om den identitet de får utifrån inte känns rätt.

Ett intressant socialt liv kan man därmed vänta sig under 2021 med, med färre problem och utmaningar om man jämför med tidigare år då även Saturnus och sedan även Jupiter befann sig i stenbocken i huset för relationer tillsammans med Pluto. I stort sett är relationsläxorna mer eller mindre över.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

En förmörkelse äger rum i tvillingarna den 19 juni, som alstrar nya insikter. Två andra förmörkelser äger rum den 26 maj och den 4 december som alstrar förändringar som påverkar jobbet och hälsan. Detta kan innebära dels att det uppstår nya utvecklingar i yrkeslivet och att ni också behöver se efter hälsan. Förändringarna sker däremot stegvis, över tid, och de började redan äga rum förra året. Det finns även ett behov av att få tillräckligt med vila med. Du behöver inte överanstränga dig.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Jupiter besöker fiskarna under 13 maj-28 juli och under nästa år. Med turens och expansionens planet i ditt nionde hus lär du dig många nya saker under de ovannämnda tidsperioderna. Du kan dessutom resa till avlägsna länder.

Neptunus kommer också att befinna sig i ditt nionde hus tillsammans med Jupiter. Men du reser även i din fantasi och det är ibland svårt att veta gränsen mellan fantasi och verklighet.

Du kan också träffa många nya människor under våren och sommaren samt under nästa år och du vidgar dina vyer. Tur och lycka har du som studerar. En del av er kan räkan med lite berömdhet med. Ni kan hamna i olika tidningar. Ni kan hitta nya möjligheter som artister, musiker, skådespelare, filmmakare eller när det gäller affärer med utlandet.

Jupiter och Neptunus kan också bidra till positiva tankar och till grundläggare antaganden som handlar om empati, förlåtelse och godhet. Ni ser det som är bra i varje människa. Ni väljer också att se det som är positivt i världen.

Kräftorna kan också bli intresserade av religion och esoteriska filosofier. Ni kan i vissa fall fungera som andliga vägledare eller liknande.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

Eftersom en månförmörkelse äger rum i oxen, huset för grupper och socialt liv, och eftersom månens norra nod kommer den 23 december 2021 att flytta över till oxens tecken, kommer en ny influens att vara märkbar i ditt liv som har att göra med ett ännu rikare socialt liv än du är van vid.

Detta sker stegvis över tid under hösten 2021 samt under 2022 in i 2023. Du får chansen att möta många nya människor och inleda nya vänskapsrelationer. Du kommer att kunna spela fler roller och du kommer även att bli medlem i fler grupper. Din sociala identitet blir dessutom viktigare och du vill så gärna utveckla den eftersom du vill känna tillhörighet med andra.

Kärlek och relationer

Relationer förblir som sagt viktiga i ditt liv med planeter i sociala hus, såsom Pluto i huset för relationer samt Uranus i huset för vänner. Du kan komma närmare andra och utveckla meningsfulla relationer.

Året inleds med Venus i stenbocken och därför med harmoniska relationer men hela året är rätt så social. Perioden 4 mars-23 april kan vara en komplicerad tid däremot med planeten Mars i oxen eftersom det uppstår polarisering i det sociala livet.

Mellan den 13 maj – 28 juli kommer Jupiter att befinna sig i fiskarna däremot och allt du vill ha är fred och harmoni men i och med planeten Mars befinner dig i kräftan 23 april – 11 juni kan du visserligen få ut budskapet på något sätt men det uppstår samtidigt motstånd och konflikter.

Juli och augusti är harmoniska månader med fler samtal som är intressanta och konstruktiva.

Under hösten kommer månförmörkelsen i oxen den 19 november däremot att indikera att det sociala livet börjar få ett uppsving som kommer att vara under minst 1,5 år och att du i synnerhet nästa år 2022 kommer att möta så många nya människor att det inte är klokt. Spännande tider väntar och därför gör det inte så mycket om du inte hittar drömvännen under 2021.

Året avslutas med Venus retrograd i stenbocken i huset för relationer alltså precis så som det började men nu är Venus retrograd mellan den 19 december 2021-29 januari 2022. Under årets slut kommer du därmed att få en chans att skilja ut riktiga vänner från falska sådana. Om några relationer tar slut, oroa dig inte i och med 2022 blir ett fantastiskt år för dina relationer.

Jobb, yrkesliv, pengar

Bästa jobbet för kräftan är att jobba som volontär eller som hjälpare i något sammanhang med Chiron i huset för framgång. Under årets gång gäller det dessutom att ta hand om hälsan och se till så att du också hinner vila och ta det lugnt.

Du kan känna att förra året har varit ansträngande nog och nu kan du börja vila mer i och med planeten Mars har påverkat huset för framgång under sista halvåret 2020 och du har nog satsat mer eller mindre på dina framtidsmål.

Stegvis fortsätter jobbsituationen att förändras på grund av två förmörkelser i huset för jobb och hälsa. Om du söker nytt jobb är perioden slutet av mars och början av april en bra tid för att söka arbete liksom juli-augusti och november-december.

Under första halvåret är energinivåerna ändå rätt så låga och många av er går försiktigt fram men från den 23 april börjar du känna dig piggare och modigare med Mars i kräftan. Juni och juli har du som har ett jobb mycket mer att göra och du är ambitiös och din ekonomi är viktigast att få rätt på. En annan tid med mycket att göra är slutet av året, dvs. december månad.

Merkurius retrograd kommer under året inte att utgöra en mycket störande influens för dig i och med kommunikationens planet kommer att gå retrograd i hus som har att göra med reflektion.

Med Saturnus och Jupiter i vattumannen kan du göra viktiga investeringar under årets gång medan livspartnerns ekonomi också kan förändras.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna