Horoskop 2021 för lejonet

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Lejonet 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Lejonet 2021

Kort horoskop för lejonet 2021

Relationer och det sociala livet omstruktureras men du är populärare och du träffar många nya människor även om Merkurius retrofaserna påverkar sociala hus. Under 2021 kan även barnens liv gå genom förändringar om ni har några eller så kan ni skaffa barn. Även yrkeslivet och din ekonomi gynnas av alla transiter och aspekter men problemet kan ibland vara att du inte riktigt gillar förtryckande jobbsituationer och vill ha mer självbestämmande, mer kontroll över ditt eget liv och i och med en månförmörkelse äger rum den 19 november i oxen, i huset för karriär, målsättningar och framtidsplaner, kan du börja ändra inriktning i livet under hösten 2021 samt under 2022. Du söker dessutom frigöra dig från yttre kontroll. Om ni byter jobb och karriär kan detta innebära att ni också flyttar. Investeringar som är viktiga kan göras under våren-sommaren 2021 eller under 2022. Ni kan köpa bil, hus, båt, etc. Fortfarande finns det utmaningar vad gäller hälsan och ökade stressnivåer som ibland alstras på grund av relationsproblem men de är inte lika allvarliga i och med polariseringen börjar att försvinna.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Saturnus och Jupiter besöker vattumannens tecken, som motsvarar lejonets hus för relationer och partnerskap. Medan Saturnus påverkar detta område i lejonets liv fram till våren 2023 kommer Jupiter att vistas i vattumannen under 2021. Saturnus är en planet som omstrukturerar relationer men kan också alstra stabilitet. Jupiter expanderar och alstrar möjligheter.

Under 2021 kommer du att träffa nya människor men du har ett ansvar för hur du behandlar andra människor inklusive livspartnern. Vanligtvis skapar Saturnus utmaningar i relationer och testar relationens styrka och uthållighet. Samtidigt är det svårt att släppa taget så du som är ihop med någon har svårare att separera även om man går genom en problematisk tidsperiod. Det är också viktigt att man är lojal och undviker spel, manipulation, lögner och otrohet, eftersom Saturnus kan straffa genom exempelvis ensamhet och andra negativa konsekvenser.

Under 2021 finns det dock chansen tack vare Jupiter att möta många nya människor av alla slag. Dessutom blir andra människor en källa till inlärning och man vidgar sina vyer och blir tolerantare. Man kan träffa människor från andra länder eller så kan man flytta till ett annat land där man börjar skaffa dig en ny social cirkel. Att man försöker vara trevlig och omtänksam är däremot viktig. Jupiter hjälper dig under 2021 men detta gäller inte under Saturnus’ resterande transit i vattumannen nästa år. Det är bra om man försöker relatera till andra på ansvarsfulla sätt.

Om du är olycklig i en relation kan en ny beundrare dyka upp men en del av er har svårt att ge upp vana och det man vet i gengäld för det okända. Saturnus kan i vissa fall skapa starka band, men det är nog viktigt att du inte lovar vad du inte kan hålla och att du exempelvis inte inleder relationer för att du ”måste” eller för att du känner dig tvingad att göra det. Eller för att du tycker synd om någon.

Om din varaktiga relation går genom utmaningar är det mycket bättre att försöka sig på terapi. Saturnus kan i vissa fall alstra distansering och ensamhet. Sök inte kärlek och lycka på fel platser.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto är kvar i stenbocken och fortsätter att påverka huset för jobb och hälsa något som kan komma till uttryck genom mycket jobb och en ständig strävan efter perfektion. Du vill bli bättre på alla sätt, något som kan innebära att du också exempelvis tränar mer. Medan vissa lejon framför allt fokuserar på deras kropp och fysiska styrka och uthållighet, eller fysiska skönhet, kan andra fokusera på personlig utveckling istället.

Uranus i oxen handlar om innovation och val av sysselsättningar som gillar personer som är självständiga. Men grupper blir konstigt nog också ganska viktiga för dig allteftersom sociala medier spelar större och större roll samt allt flyttar över till internet.

En trigon mellan Pluto och Uranus alstrar ett behov av anpassningsförmåga och av att försöka vara unik inom vissa ramar.

Många lejon vill bryta sig loss under denna transit förmodligen så att de banar sina egna väg i livet och kan uttrycka deras individualitet. De kan förändras stegvis till att bry sig allt mindre om traditionella sätt att se på framgång. Vad framgång är vill de definiera på egna sätt.

Det är inte omöjligt vissa lejon längtar efter något annat och kommer så småningom att hitta deras nisch som låter de vara unika.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

Ett annat område som förändras under året är det sociala livet, något som redan började lite blygsamt äga rum förra året.

Tre förmörkelse i tvillingarna, huset för grupper och vänner, samt skytten, huset för nöjen och kreativitet, alstrar förändringar i det sociala livet.

2021 blir ett år med ett rikare socialt liv. Lejonet möter nytt folk i olika sammanhang och blir medlem i nya grupper. Man kan få kontakt på grund av jobb, studier och intressen med nya människor, men man kan också helt enkelt skaffa fler vänner och börja utveckla lite mer av en social identitet på grund av att man känner tillhörighet med andra i större utsträckning.

Förmörkelserna i skytten kan dessutom skapa förändringar i barnens liv om du har några. De kan gå genom fler förändringar. Dessutom får du chansen att utveckla din kreativitet och därmed är lejon under 2021 mycket kreativare än vanligt en trend som började förra året.

Att lejon hittar en bra jämvikt mellan vem de är som individer och vem de är i egenskap av sociala varelser är vad tre utav årets förmörkelser handlar om.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Jupiter kommer att besöka fiskarnas tecken mellan den 13 maj och 28 juli och sedan under 2022. Jupiter i det åttonde huset kan hjälpa dig att få tur och lycka på de områden som har med det åttonde huset, bland annat delade resurser, personlig utveckling, investeringar, pengar man tjänar genom andra, sexualitet, graviditet, närhet, död och återfödelse.

Jupiter kan hjälpa dig att utvecklas som person och att tjäna passiva inkomster. Om du vill bli med barn är chansen (eller risken) större att du blir med barn. Du lyckas också utveckla meningsfulla relationer med andra. Personlig utveckling blir viktigare men på grund av Neptunus’ inverkan kommer du att utvecklas till en mycket mera osjälvisk person. En del av er kan få pengar från generösa människor eller får pengar även i arv. Ni gör bra affärer med människor som är pålitliga och ni kan också göra bra investeringar.

Jupiter i det åttonde huset kan hjälpa andra områden i livet så klart, bland annat din ekonomi och dina affärer, utveckling och användning av din personliga makt, liksom förmåga att utveckla djupa och meningsfulla relationer.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

En 4e månförmörkelse äger rum i oxen. Denna förmörkelse äger rum den 19 november. Oxen motsvarar i ditt fall det tionde huset för framgång, status och karriär. Förutom detta kommer månens norra nod att flytta över till oxens tecken den 23 december. Detta betyder att förmörkelserna börjar flytta över till oxen-skorpionen.

Med månens norra nog i oxen kommer du att fokusera alltmer på dina målsättningar och din karriär. Det gäller att börja sätta upp nya mål som du kan uppnå.

Många lejon behöver en grund att bygga vidare på och det kan röra sig om traditionella värden, men hur väl man lyckas handlar också om gamla erfarenheter. Du kan se dig själv som framgångsrik eller inte beroende på uppfostran eller om du lyckats ta dig upp efter nederlag tidigare i ditt liv. Någon förändring äger nog rum för många lejon vad gäller karriär och framtidsplaner men grejen är att man inte bör ge upp som allmän regel. Försök igen, försök göra saker på ett nytt sätt med, i synnerhet med Uranus också i oxen.

Förmörkelserna i oxen och skorpionen kan dessutom hjälpa dig att omvandla negativa förflutna erfarenheter till något positivt. Du kan återfå kontrollen över ditt eget liv.

Kärlek och relationer

Det sociala livet är rätt så spännande under 2021 med förmörkelserna i tvillingarna och skytten. Du träffar fler människor, blir medlem i nya grupper, och du kan dessutom festa lite mer i vissa fall. Du älskar livet och livet älskar dig.

Om du har barn blir du glad över de spännande utvecklingarna som äger rum i deras liv. Under årets gång kan dessutom lejon bli med barn.

Dessutom kommer du att upptäcka mer av dina kreativa gåvor som du kan ge uttryck för så att andra människor också får njuta av det du har att erbjuda. Du känner dig dessutom omtyckt och uppskattad.

Året har också sina romantiska tillfällen med och nya beundrare som tycker om dig och ditt utseende kan ofta dyka upp.

När Jupiter besöker fiskarna under tidsperioden 13 maj – 28 juli kommer din förmåga att komma nära andra och utveckla djupa meningsfulla relationer förstärks och du är förstående och lyhörd.

Merkurius retrograd kommer icke desto mindre att påverka sociala hus något som kan göra att det även kan bli svårare att inleda helt nya relationer, i alla fall under vissa viktigare tidsperioder, såsom februari, juni och oktober. Merkurius befinner sig alltid rätt så nära solen och inte heller är relationernas planet Venus långt borta. Merkurius retrograd kan därför få dig att framför allt fokusera på existerande relationer och inleder du helt nya relationer tar de slut på ett oftast smärtsamt sätt och man blir bara besviken.

Icke desto mindre finns det nog andra tillfällen under året då nya relationer kan börja framför allt under juli och augusti. Du kan skaffa dig nya kontakter och stifta nya bekantskaper och sedan kan de här relationerna utvecklas vidare. December är också en rolig social månad och är du singel kan du skaffa ny pojk- eller flickvän.

Både Jupiter och Saturnus befinner sig i vattumannen, som är ditt hus för relationer under hela året något som alstrar fler möjligheter förd dig att träffa nya människor samt hitta stabilitet i både gamla och nya relationer. Du kan träffa folk genom alla slags möjliga sammanhang.

Att du är trogen och lojal är viktigast med Saturnus i relationernas hus.

Under året kan vissa relationer försvinna både på grund av förmörkelserna i sociala hus och för att Saturnus omstrukturerar det sociala livet.

På sätt och vis söker du samtidigt strålkastarljuset med, något som även skedde förra året med på grund av förmörkelserna i det femte huset. När du hittar dig själv om igen inkluderas även en social identitet.

Relationer blir en källa till personlig utveckling under året. Dessutom är det bra om man är snäll, generös och tolerant.

Jobb och pengar

Yrkeslivet fortsätter att vara viktigt och som det tidigare har nämnts är lejonet bra på att utvecklas mot perfektion och vill alltid göra ett bra jobb, och detta gäller även under 2021. Men nu vill man också söka sig till mer självbestämmande med och till ett jobb som gärna låter dig vara dig själv.  Innovation och förändring blir vanligare och något att anpassa sig till.

Området jobb, karriär och pengar är ett framgångsrikt område för alla lejon och för de personer som har ascendenten i lejonet så klart. Om du saknar jobb, tveka inte och sök ett under 2021 såväl som nästa år eftersom det finns få chanser du inte får ett.

På grund av månförmörkelsen i oxens tecken den 19 november kan du redan under hösten 2021 känna att något håller på att förändras vad gäller karriär och i vissa fall rykte. Att sätta upp nya målsättningar blir viktigt. Under hösten 2021 och under 2022 kan du ta steg i nya inriktningar samt få mer kontroll över inriktningen ditt liv tar. Du kan i vissa fall byta jobb eller karriärsinriktning liksom bostad.

Din ekonomi ser ganska bra ut under hela året eftersom jordenergierna är rätt så balanserade. Det är inte svårt för dig att starta helt nya jobb och projekt och att skaffa nytt jobb eller nya inkomstkällor. I synnerhet är du produktiv och framgångsrik under januari och februari, april-maj samt augusti-september, då både möjligheterna finns inom räckhåll medan du har höga motivationsnivåer rent allmänt. Du är ambitiös under 2021 såväl som under nästa år.

Årets slut är icke desto mindre en känslig tidsperiod för dig med Venus retrograd i stenbocken i huset för jobb och hälsa mellan den 19 december 2021 och 29 januari 2022. Det är viktigt att undvika intriger i synnerhet när det gäller arbetslivet och det kan vara bra att ta hand om sig själv och sin hälsa. Undvik skönhetsbehandlingar och plastik kirurgi under årets sista månader.

Jupiters besök i fiskarna under våren och sommaren 2021 (13 maj – 28 juli) kommer att återupptas under 2022. Det kommer att blir lättare att tjäna pengar på passiva sätt. Du kan också tjäna genom andra. Vissa lejon gör viktiga investeringar med. En massa pengar kan också dyka upp med från diverse olika källor, liksom försäljningar av egendom, avkastning, arv, etc.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna