Färgerna, deras symbolik och tillämpning i Feng Shui

Astro / Feng Shui / Färgerna i FS

Feng Shui är en österländsk inredningsmetod, som är flera tusen år gammal.

Färgerna i feng shui

Varje färg, nyans, ton står i sig själv för en viss typ av energi, som kan vara yang eller yin, maskulin eller feminin, aktiv eller passiv, upphetsande eller lugnande, och tillhör ett visst element (eld, jord, metall, vatten eller trä).

Rött

Den röda färgen är färgen som alltid syns bäst. Den är mycket yang till sin natur, den är kraftfull, stimulerar chis rörelse och ökar blodflödet. Den symboliserar passionen, elden, blodet, sexualiteten, kärleken, den kreativa kraften, vreden, kriget, faran, modet och uppoffringen. Man skall vara försiktig med den röda färgen eftersom mycket rött kan skapa rastlöshet och ångest. Där det bor känslomässigt störda människor, bör den användas med ytterst försiktighet. I sovrummet skall man undvika den röda färgen helt. I vardagsrummet kan man dock färga ena väggen röd, om man är intresserad av prestige och ett gott rykte. Man kan i stället hänga en röd gardin om ett fönster vetter mot syd. En röd tavla eller röda objekt - vaser, ljus, skål m.m. Färgen skall endast användas i Syd (prestige, rykte och popularitet) och Sydväst (kärlek och relationer). Den får inte användas så mycket i matrummet eller köket eftersom den röda färgen kan få människor att äta för mycket. Röd färg anses även föra materiell tur, varför den används av kineser vid viktiga högtider som t ex nyår.

Orange

Orange färg symboliserar hälsan, entusiasmen, optimismen och vitaliteten - liksom självförtroendet, kreativiteten och modet. Färgen anses kunna mildra depressionen och stimulerar aptiten. Färgen kan användas i vardagsrummet och hallen samt i husets sydliga område. På kontoret kan färgen stimulera lusten att roa sig, varför den bör undvikas.

Rosa

Den rosa färgen är romantiskens och kärlekens färg.Den förknippas med känslighet, lugn, samverkan, harmoni, avslappning och ett gott humör. Den anses bota en del sjukdomar, men rekommenderas inte personer med temperament. Rosa kan användas i mängder i sovrummet för att skapa en romantisk atmosfär men den skall undvikas på företag eftersom den anses sänka dynamismen.

Brunt

Den bruna färgen och beige - är jordfärger. De står för stabilitet, säkerhet, trygghet och trohet. Den bruna färgen kan vara nyttig för människor vars koncentrationsförmåga är låg, men för mycket av det bruna kan för restriktiv och begränsande. Beige leder till en känsla av avslappning, men kan leda till en känsla av att allt är tråkigt. Färgerna är bra att använda i kök (fast de bör kombineras med gladare färger) och vardagsrum.

Vitt

Den vita färgen är livets färg, men även dödens färg. Den är mycket aktiv och bör användas tillsammans med andra färger, så att den inte stimulerar för mycket aktivitet. Den vita färgen bör användas till att måla sina tak, kök och badrum. Den används även för dem platser på vilka mat förvaras, eftersom den vita färgen även står för renhet och hygien.

Blått

Den blåa färgen symboliserar vattnets energi. Den förknippas med sanningen, ärligheten, inspirationen och kreativiteten, liksom med lugnet, introspektionen, ensamheten, kyligheten och allvarsamheten. Den kan användas i väntrum, på kontoret, i studierum, i badrummet, i områden där det är mycket varmt, i meditationsrum eller vilorum. Den är för kall för att användas i sovrum, och kan förstöra passionen och samlivet. Däremot kan den användas i hus och hotellrum som är belägna nära havet. Den blåa färgen bör absolut inte användas som takfärg, eftersom den kan förstöra det som finns under taket.

Svart

Den svarta färgen, symboliserar precis som den blåa färgen - vattnet. I själva verket symboliserar svart, färgens frånvaro. Den förknippas med djup, mystik, negativitet, djup sorg, hat, självständighet, magi, men den förknippas även med styrka, stabilitet och till och med beskydd. Små mängder av den svarta färgen stimulerar introspektionen, men kan i stora mängder framkalla depression. Den svarta färgen bör därför användas mycket sparsamt.

Grönt

Den gröna färgen förknippas med träelementets energi. Den symboliserar tillväxt, bot, överflöd, välstånd, freden, glädjen, samverkan och harmonin. Den kan användas mot stress och känslomässiga problem. Folk som behöver mycket stimulans kan må dåligt av för mycket av den gröna färgen, som kan bli irriterande och betungande. Den här färgen passar bra i barnens rum, i vardagsrummet och i badrummet. Den kan också användas på kontoret, eftersom den kan öka välståndet. Gröna växter i den sydvästliga området attraherar pengar och bambus i öst för hälsa till hela familjen med sig.

Gult

Den gula färgen är glädjens, lyckans och kreativitetens färg. Den är stimulerande och förknippas med optimism, tankeklarhet och intelligens. Den för bort depressionen och ångesten. Den rekommenderas lata personer som inte har så mycket energi. Den gula färgen rekommenderas i vardagsrum och kök. I sovrum bör färgen inte användas annat än i mycket små mängder. Den gula färgen rekommenderas även äldre personer.

Lila

Den lila färgen förknippas med andlighet, auktoritet och grandiositet, lyx och välstånd. Den leder till introspektion och meditativa tillstånd. Den kan användas i små mängder i sydöst, nord eller syd i vardagsrummet för att kunna attrahera pengarnas energi, men även för kontor och i meditationsrum. Den lila färgen kan balansera aktivitet och vila. Det sägs även att den här färgen mildrar smärtan vid skador, dvs. när man har ont.

Grått

Den gråa färgen förknippas med allvar och respekt och kan användas av högt uppsatta personer.

Slutord

När man dekorerar ett rum, måste man tänka på att varje färg väcker någonting inom dig, vare sig du är medveten om detta eller inte. Grön färg ger dig vitalitet, blå färg får dig att kommunicera mera, röd färg inspirerar passion, gul färg ger dig värme och den rosa färgen påverkar dig i den romantiska riktningen. Läs även om baguan när du tillämpar feng shui.

 

Mer om färgerna i Feng Shui:

1. Färgernas symblik och egenskaper inom Feng Shui

2. Färgkombinationer och vad de symboliserar

3. Färgkombinationerna som bör undvikas

4. Några feng shui hemligheter kopplade till färgernas symbolik och användning

 

Läs även:

«Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer