Färgerna i Feng Shui

Astro / Feng Shui /

Färgerna i feng shuiFärgerna har ett eget språk - de talar till oss via våra sinnen. Våra responser är oftast psykologiska.

Färgerna - hos människor, klädesplagg, i naturen och runt omkring oss, påverkar oss på subtila sätt. Inom Feng Shui finns det många tankar kring färger.

Det finns ett klart samband mellan oss och färgerna. Å ena sidan utstrålar vi färger beroende på hur vi mår och påverkar vår omgivning, å andra sidan påverkas vi av färgerna i vår omgivning.

I ditt hem, kan färgerna skapa frid, lugn och avslappning - men de kan även skapa handling och rörelse. De kan bevara den redan existerande energin, öka den eller minska den.

Här kan du läsa den kompletta guiden till färgerna inom Feng Shui:

1. Färgernas symbolik och egenskaper inom Feng Shui

2. Färgkombinationer och vad de symboliserar

3. Färgkombinationerna som bör undvikas

4. Några feng shui hemligheter kopplade till färgernas symbolik och användning

Om du vill veta mer om färgerna och om hur du kan använda dig av deras symbolik och feng shui tillämpning kan du läsa om de 5 elementen samt om baguan och de 8 livsområdena.

 

Läs även:

«Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer