Horoskop 2023 för lejonet

Astro / Horoskop / Horoskop 2023

Lejonet 2023 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Lejonet 2023

Nya vindar blåser men det kan ta ett tag innan man börjar känna att saker och ting förändras. Du slipper Saturnus tunga belastning i huset för relationer och partnerskap och Mars polariserande effekt. Relationer börjar nog förändras. Eftersom nya förmörkelser på väduren-vågen axeln tar plats börjar du förändra dina uppfattningar och mycket lärs in och/eller ut. Detta fortsätter under 2024. Även fler korta och långa resor görs.  När det gäller jobb och ekonomi, är Jupiters ingång i oxen den 16 maj ett tecken på att mer pengar och allmän framgång väntar. En känslig och ganska farlig tidsperiod är nog Venus retrograd i lejonet. Inga skönhetsingrepp, inga stora ekonomiska satsningar och investeringar rekommenderas under sommaren.Relationer, socialt liv, kärleksliv 2023

Fram till den 25 mars befinner sig planeten Mars fortfarande i tvillingarna och bildar en trigon till Saturnus fram till den 7 mars. Båda planeterna går sedan vidare, något som är en lättnad för många lejon, eftersom de kan ha blivit kritiserade eller ständigt fått utkämpa konflikter.

Saturnus i fiskarna 7 mars

Saturnus i huset för relationer har alstrat för lejon och de av med som har ascendenten i lejonet, stora omstruktureringar i relationer. Vare sig banden har stärkts eller helt avskurits, är det nu dags för Saturnus att gå vidare till nästa hus, som är fiskarna. Det åttonde huset handlar nog om att fördjupa sina relationer. Det åttonde huset är också ett hus för graviditet.

Saturnus i det åttonde huset kan lägga tonvikten vid existentiella frågor. Det är inte ovanligt att folk runt om som är äldre eller sjuka går bort eller att man av andra anledningar förlorar ens föräldrar eller människorna man är van vid att ha i sitt liv.Yngre lejon bör använda skydd, om de inte vill ha barn. Ni kan dessutom om ni har blivit äldre att ni inte längre vill ha barn heller. Tyvärr ökar nog risken för svåra graviditeter och förlossningar, liksom för aborter och missfall. Vissa lejon vill dessutom leva celibatliv. I själva verket skall man helst välja rätt partner nu, mer än någonsin.

Förutom allt detta förändras du och mognar på insidan mer än vanligt. En total inre omvandling är möjlig.Pluto i vattumannen 23 mars – 11 juni

Pluto, maktens och transformeringarnas planet, har skapat en viss besatthet med jobbet sedan 2008. Pluto förbereder sig dock för en ännu längre transit i vattumannen men under 2023 kommer Pluto att spendera runt 3 månader i huset för relationer och partnerskap. Hösten 2024 inleds den faktiska transiten i vattumannen som varar i hela 20 år.

Pluto i vattumannen kommer att skapa en viss magnetism, och dragningskraft. Det blir mycket lättare för lejonet och för de som har ascendenten i lejonet, att på egen hand påverka andra människor. Även om Pluto också bär skulden för elakare ord och handlingar, kommer en Pluto med bra aspekter att hjälpa dig att förbättra dina relationer och din sociala kompetens. Du vet instinktivt vad andra behöver. Och därmed är du aldrig ensam.

Pluto är också en manipulativ influens å andra sida så försök lära dig att känna igen både dina egna och andras tendenser eftersom relationer kan ta skada. Hur som helst blir det nog svårare att förlora i en konflikt, inte för att man har rätt utan för att man vägrar förlora och aldrig ger upp. Detsamma gäller när man vill ha någonting av andra. Man tjatar och tjatar, och försöker tills man får det man vill ha.

Solförmörkelser i väduren och vågen

Solförmörkelserna i väduren och vågen under 2024, som äger rum den 20 april, respektive 2023, leder till fler resor, och inlärning, till möten med helt nya spännande människor, samt mer kommunikation.

Nymånen i väduren den 20 april är gynnsam, eftersom den bildar en konjunktur till Jupiter. Turen kommer i vissa fall utomlands. Du kan också inleda en distansvänskap som betyder mycket för dig. Du kan även börja blogga eller starta ett onlineföretag. Om du kan någonting som ger dig kompetens på ett viktigt område, kan du kanske ge ut kurser och utbilda andra.

Du kommer så klart också in på önskad utbildning.I samband med solförmörkelsen i vågen däremot den 14 oktober, är diskussionerna många men spänningarna fler. I vissa fall får lejon problem med grannarna, och syskonen. Man kan dessutom få dåliga nyheter.

I det stora hela kommer de här förmörkelserna att förmodligen leda till förändrade sätt att tycka och tänka. Kommunikationen med andra kommer att öka.Venus retrograd i lejonet

Venus, som är skönhetens planet, kommer att spendera fyra månader i lejonet under sommaren från 5 juni – 9 oktober. År 2015 har en liknande influens ägt rum. Kanske kommer du ihåg vad som hände. Venus trivs bra i lejonet och du är snygg och tilldragande.

Men eftersom Venus går retro i första huset för utseende, bör du undvika alla slags skönhetsingrepp eftersom de kan förstöra ditt utseende. Detta gäller i synnerhet dig med ascendenten i lejonet, men även du som har solen i lejonet bör helst vara försiktig.

I kärlek gäller det också att försöka undvika frestelser. Risken för att man faller för fel person eller att man vänstrar med någon som förstör en mycket bra relation med en annan person, är rätt så stor. Venus retrograd kan också alstra fler skvaller, avundsjuka, triangeldrama och liknande. Att spela sina kort rätt och undvika drama är bättre. Kanske bör du inte prata med vänner om dina senaste kärleksintressen. De kan till och med sätta käpp i hjulen.

Stora relationsbeslut bör helst också undvikas under Venus retrograd perioden. Venus är retro 23 juli – 15 september.

Se även upp för kärleksintressen som bara är intresserad av vad annat du har att erbjuda såsom pengar, status, och andra möjligheter. Även stora ekonomiska satsningar bör helst undvikas när Venus är retro.Jobb, pengar och karriär 2023

Merkurius retrograd påverkar husen som har med jobb och ekonomi att göra, något som kan indikera att du snarare gör om och går tillbaka till gamla projekt och jobb exempelvis. Och under årets första månader händer det kan inte så mycket heller som är nytt, men från och med maj månad börjar turen verkligen vända. Icke desto mindre, bör Venus retrograd hanteras varsamt. Undvik helst några stora investeringar och andras avundsjuka.

Pluto i stenbocken/Uranus i oxen

För mesta delen av året är Pluto kvar i stenbocken. Det är dock inte konstigt om du känner att arbete inte ger dig lika mycket glädje utan att goda relationer i stället gör det.

Men arbetsbördan kan icke desto mindre fortsätta att vara god även under 2023 och du gör dessutom ett bra jobb.Förmörkelserna i oxen och skorpionen

Två förmörkelser i skorpionen och oxen, påverkar under 2023 precis som förra året, husen för hem och familj samt status, erkännande, och karriär.

Lejon kan ha bytt jobb eller inriktning på deras karriärer. De kriser som har uppstått kan dock fortsätta att påverka dem under 2023.

Nymånen och solförmörkelsen i skorpionen som äger rum den 5 maj är en lycklig sådan. Du kan kanske äntligen flytta eller köpa fastigheter, en villa eller en lägenhet. Men du kan också bygga ett hus eller en sommarstuga, och det kan kännas bra och tryggt. Även hemma hos dig kan du göra renoveringar.

Månförmörkelsen i oxen å andra sidan den 28 oktober handlarom att försöka göra sitt bästa och få kontroll över sitt eget liv, på ett sätt som överensstämmer med den du är som person. Du låter nog inte andra stoppa dig med andra ord.

Saturnus i fiskarna

Saturnus i fiskarna efter den 7 mars kommer att påverka din ekonomi. Problemet med denna transit kan vara skuldsättning men du kan också lära dig att spara långsiktigt och göra bättre affärer, även om det kan ta tid. Du kan kanske investera i börsen eller på andra sätt göra ditt ekonomiska liv lite tryggare. Bra investeringar kan också göras, som kommer att gynna dig långsiktigt. Du bör hur som helst hantera ekonomin med försiktighet samt försöka betala av skulderna i stället för att skaffa sig fler.Jupiter i oxen

Jupiter i oxen efter 16 maj är en annan bra influens, som äntligen kan gynna dig i din karriär och i yrkeslivet. Även din ekonomi kan gynnas då oxen traditionellt styr över pengar och ekonomi. Därmed kan du vänta dig större karriärsframgång, projekt som går riktigt bra och lönsamhet i den egna verksamheten. Någon dröm kan dessutom komma i uppfyllelse.

Venus retrograd i lejonet

Venus i lejonet under sommartiden är en sådan influens som kan gynna dig i ekonomisk mening eftersom du ser bra ut och gör bra ifrån dig. Den retrograda rörelsen 23 juli – 15 september är dock en tidsperiod som kan påverka ekonomin negativt och du bör undvika stora dyra inköp exempelvis.Merkurius retrograd i jordtecken

Merkurius retrograd i jordtecken kan visserligen skapa förseningar, problem och oförmåga att ta nya tag vad gäller ekonomi och jobb. Många förändringar kommer dock att äga rum stegvis också över tid. Förutom detta kommer Jupiter att skapa bra yrkesmässiga möjligheter för dig efter den 16 maj och det kommer att vara Jupiteraspekterna som skapar nya utvecklingar för dig och nymånarna spelar då inte så stor roll. Icke desto mindre kommer du att inte hjälpa att reflektera tillbaka på ditt yrkesliv, i synnerhet äldre lejon, och föråldrade jobb behöver ibland till och med göras om eller kan på något sätt återanvändas. Därför kommer du att ständigt befinna dig mellan nytt och gammalt, förändring och stagnation.

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2023 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna