Horoskop 2023 för fiskarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2023

Fiskarna 2023 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Fiskarna 2023

Mycket i det sociala livet förblir detsamma. Du har exempelvis Pluto kvar i stenbocken i trigon till Uranus någonting som verkligen leder till ett socialt liv som ibland är rätt så intensivt och händelserikt. Mars månad är en tid för astrologiska förändringar. Saturnus går in i fiskarna och förändrar din personlighet och kanske utseende i vissa fall under 2,5 år. Kommunikation och inlärning förblir viktiga teman och oenigheterna förblir rätt så många. Det positiva är att Jupiter den 16 maj anländer i oxen något som innebär att ditt behov av att veta tillfredsställs. Du gör fler kortare resor och kan dessutom tjäna lite pengar. Mycket kommunikation med många människor betyder också större nätverk.Pluto i stenbocken, Uranus i oxen

Pluto i stenbocken har sedan 2008 gjort dig besatt med grupperna du tillhört och många fiskar har fått makt och styrka genom deras olika grupptillhörigheter. I vissa fall har fiskarna dessutom organiserat sig med andra. Ledarpositioner har fiskarna också haft ibland för att de hanterat relationer så bra. Uranus har försett dig med en god intuition men kan ibland ha skapat avvikande tankemönster och ett intresse för teknik. Icke desto mindre är Pluto en magnetisk influens som hjälpt dig att bli populär.

Pluto är dock på väg att lämna stenbocken, ditt hus för grupper och vänner, och kommer så småningom att gömma sig i ditt tolfte hus, och kommer att transformera din inre värld först och främst. Du kommer inte längre att känna för att umgås med hela världen. Några få människor som står dig nära kommer att betyda mest för dig. I vissa fall kan du nästan känna att du går undercover med din djupa intuition och ser bakom alla möjliga fasader. Du längtar snarare efter någonting ärligt och äkta.Pluto besöker vattumannen mellan 23 mars och 11 juni år 2023, men backar tillbaka in i stenbocken på grund av den årliga retrograderingen. Nästa år kommer dock Pluto eventuellt att stabilisera sig i vattumannen under hösten 2024, där Pluto kommer att spendera 20 år. Om du känner att de sociala energierna förändras är det nog för att Pluto befinner sig under en fas av transition.

Saturnus i fiskarna

Dina antaganden av världen har nog förändrats under de senaste åren med tanke på allt som inträffat, och sanningar har kanske kommit fram till ytan.

Den 7 mars kommer Saturnus att gå in i fiskarna och omstrukturera din personlighet under cirka 2,5 år. I synnerhet om du har ascendenten i fiskarna.

Saturnus i fiskarna gör dig lite allvarligare och även mindre kreativ. Du kan också i större utsträckning än vanligt leva såsom du predikar och kan läsa självhjälpsböcker. Du vill nu tillämpa det du kan och det som du har lärt dig och kan bli en objektiv mentor för andra.Neptunus energier kommer att dämpas. Saturnus kommer att begränsa det subjektiva och du kommer att se verkligheten såsom den är.

Det är viktigt att du ser efter både den fysiska och psykiska hälsan.

Månförmörkelserna i oxen och skorpionen

Två förmörkelser äger rum i oxen och skorpionen i husen som har med inlärning och kommunikation att göra. Kommunikation med många slags människor förblir viktigt och inte alltid tycker man samma och konfrontationer och oenigheter fortsätter att äga rum. Men du kan också lära dig otroligt mycket, i vissa fall resa samt vidga dina vyer. Ditt sätt att tycka och tänka fortsätter att förändras även under 2023. Även om du känner dig självsäkrare och kan sätta gränser och kompromissa vid behov, kan du fortfarande störa dig på eventuella anklagelser exempelvis.Jupiter i oxen 16 maj

Efter den 16 maj befinner sig Jupiter i oxens tecken som är ditt hus för kommunikation och interaktion. Under resten av året kommer du att lära dig många saker och komma överens med många fler människor. Jupiter i oxen skapar optimism i ditt liv och motverkar Saturnus pessimistiska tendenser. Fler bra erbjudanden kan du få, något som även kan gynna dig i arbetslivet. Du kan dessutom komma in på önskad utbildning.

Jupiter kan hjälpa dig som jobbar med kommunikation eftersom du kan skriva fler kontrakt med fler människor, företag och organisationer. Du kan ge ut fler kurser exempelvis eller nå ut med ditt budskap till fler människor. Din kompetens efterfrågas. Förutom detta kommer du bättre överens med dina eventuella syskon och med exempelvis grannarna.

Merkurius retro i jordtecken

Merkurius går retro under året som vanligt, hela fyra gånger, alltid i jordtecken. Det är sociala hus som påverkas och detta innebär att du måste i stort sett jobba med dina existerande relationer eftersom det inte är lätt med nya relationer. Merkurius retro kommer att sammanfalla med nymånarna i sociala hus. Hoppas du på att träffa den rätte kan du i stället inse att du redan har gjort det och då kan du ta en existerande relation till en ny nivå i stället. Meningen med exempelvis Merkurius retro är att vi skall försöka mer att bevara våra relationer snarare än att vända alla ryggen när de inte längre lever upp till våra förväntningar.Ekonomi och jobb

Dina ekonomiska hus påverkas av två solförmörkelser och den första som äger rum i huset för ekonomi är gynnsam eftersom det bildas en konjunktur till turens planet Jupiter. Pengar dyker upp. Icke desto mindre ökar risken för dåliga ekonomiska beslut och bekymmer med. Håll i dina pengar, i synnerhet under sommarmånaderna.

Solförmörkelser i väduren och vågen

Solförmörkelserna i väduren och vågen påverkar dina ekonomiska hus. När solförmörkelsen i väduren äger rum, befinner sig Jupiter fortfarande i väduren och för många fiskar har Jupiter löst ekonomiska problem även om Chiron i samma hus inte gjort det så lätt för Jupiter.

Men denna första solförmörkelse i väduren i huset för ekonomi som inträffar den 20 april bildar en konjunktur till Jupiter. Därför kan du göra en större vinst eller få dina intäkter att öka under 2023. Du får behoven tillfredsställda och har mer än du behöver. Även ett nytt jobb eller en högre lön kan bli fallet.Pengar kan också komma från lån å andra sidan och allt verkar bra om man känner sig rik men man skaffar sig också skulder. Något problem uppstår också visserligen eftersom solförmörkelsen i vågen i det åttonde huset som rör livspartners ekonomi, samt lån och skulder, som äger rum den 14 oktober verkar genom sina aspekter alstra irritation och man kan även anklaga livspartnern exempelvis för att ha skapat onödiga problem.

Det gäller att försöka göra bra val men vara medveten om att kanske turen kan svänga sedan när Jupiter inte längre befinner sig i ditt hus för intäkter.

Venus retrograd i lejonet

Venus går retrograd i lejonet under sommaren, mellan den 23 juli och 15 september, i ditt hus för jobb och hälsa.

Denna transit är egentligen lång. På grund av den retrograda fasen kommer Venus att spendera cirka 4 månader i lejonet, mellan den 5 juni – 9 oktober. Venus i huset för jobb och hälsa, kan betyda goda relationer på jobbet, samt en god hälsa. Man stressar mindre och allt görs bättre.Venus retrograd kan dock leda till intriger, problem, manipulation, och skvaller som kan leda till att man framstår som problematisk. Den som försöker manipulera kommer dock inte att lyckas med det och behöva ta konsekvenserna.

Även opassande kärleksaffärer på jobbet är faktiskt möjliga.

Driver du egen verksamhet, finns det nog en risk för att någon försöker få dig att skriva under ett kontrakt som inte alls gynnar dig. Även stölder på jobbet är möjliga och liknande.

Det värsta med Venus-retrogradperioder är att deras effekter håller i sig och påverkar en långsiktigt.

Inte förrän november kan du sedan återigen hoppas på att få jobbet på rätt kurs igen.

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2023 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna