Människor fanns redan i Amerika för 33000 år sedan, visar nya studier

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Forskare utesluter inte att utdöda människoarter också besökte kontinenten.

Människor fanns redan i Amerika för 33000 år sedan, visar nya studier

Bild: Forskare som letar efter forntida DNA, tar prover i Chiquihuite grottan, Mexiko. Kredit: Mads Thomsen

2020-07-23 Kontroversiella utgrävningar i grotta verkar visa att människor nådde Amerika 15 000 år tidigare än trott.

Redan för 33 000 år sedan, bodde människor på den amerikanska kontinenten, 15000 år tidigare än man trott.

De flesta arkeologer antar att människor kom först till den delen av världen för 18000 år sedan. Man har nu funnit bevis på att människor befann sig redan där före höjden på den senaste istiden.

Forskare från det autonoma universitetet i Zacatecas i Mexiko har gjort utgrävningar i Chiquihuite-grottan i Zacatecas. Där hittade de nästan 2000 stenverktyg. Man har dock inte hittat DNA eller människoben.

Sedimentproven är mellan 12000 – 33000 år gamla. I en annan studie har forskarna daterat de platser där människor har bott, totalt 42 platser i Nordamerika och Nordostasien. Chiquihuite-grottan var äldst i den meningen.

Man tror att de kom in på kontinenten från nordostasien över en Landsbro som brukade utgöra en förbindelse mellan Asien och Alaska men som sjönk in i havet när isen smälte i slutet av de senaste istiden.

Före slutet av istiden var Nordamerika glesbefolkad men när isen väl drog sig tillbaka för cirka 14700 år sedan växte befolkningen explosionsartad.

Man har tidigare trott att bara moderna människor, kom till Amerika men på grund av de senaste fynden tror forskarna att även andra människoarter kan ha migrerat dit. De flesta som kom var med största sannolikhet Homo sapiens, men man kan inte utesluta utrotade grupper såsom neandertalare och denisovaner.

Än så länge är däremot inte alla forskare övertygade att t ex stenverktygen verkligen är stenverktyg och man hoppashitta fler bevis.


Källor

Humans reached the Americas 15,000 years earlier than thought, New Scientist

Controversial cave discoveries suggest humans reached Americas much earlier than thought, Nature

Journalreferens

Nature, DOI: 10.1038/s41586-020-2509-0