Mänsklighetens tidigaste förfäders ursprungsland har identifierats

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Alla 7,7 miljarder människor idag härstammar från denna region enligt DNA-analys, hävdar forskare.

Mänsklighetens tidigaste förfäders ursprungsland har identifierats

2019-10-30 I måndags hävdade forskare att mänsklighetens vagga finns att hitta i norra Botswana, nuförtiden ett ökenområde som brukade vara en våtmark som sprudlade av liv.

Studien grundas i framför allt DNA-data från 1200 mödrar från södra Afrika som visar att denna region intar en central roll i människans tidiga historia för mellan 200 000 – 70 000 år sedan när människor på grund av klimatförändringar började migrera norrut.

Dåtidens Afrikas jättestora sjö gav upphov till de afrikanska våtmarkerna som sträckte sig över norra Botswana till Namibia västerut, och Zimbabwe österut.

Mänsklighetens tidigaste förfäders ursprungsland har identifierats

Bild: Bushman, Botswana

Man har under en lång tid vetat att Homo sapiens hade sitt ursprung någonstans i Afrika för att sedan spridas över hela världen. Man saknade däremot kunskap rörande exakt område.

De äldsta kända Homo sapiens-fossilerna var 300 000 år gamla och hittade i Marocko. Men denna studie visar att tidiga människor från detta områden inte överlevde och blev utrotade. I stället blev det tidiga människor som södra Afrika som överlevde och som alla människor idag härstammar från.

Den forntida sjön Makgadikgadi började slåss sönder för cirka 200 000 år sedan och gav upphov till en enorm våtmarkregion där tidiga jägare och samlare bodde.

Förändringar i jordens axel och omloppsbana orsakade klimat-, nederbörd - och vegetationsförskjutningar. Denna grupp människor började migrera nordost för 130 000 år sedan och sydväst för 110 000 år sedan.

"Vår studie ger det första kvantitativa och väl daterade beviset på att astronomiskt drivna klimatförändringar i det förflutna orsakade stora mänskliga migrationshändelser, vilket sedan ledde till utvecklingen av genetisk mångfald och så småningom till kulturell, etnisk och språklig identitet," sade Axel Timmermann, en av forskarna till Reuters.

Det är också värt att nämna att många forskare kritiserar metoden med mitokondrie DNA-analys och menar att den inte ger tillräckligt bra information så långt tillbaks i tiden.

Andra menar att studien ignorerar äldre människofynd som är minst 315.000 år gammal. Dessutom tror andra forskare att människor över hela Afrikanska kontinenten har parat sig något som betyder genetiskt mångfald. Därmed menas det att man inte kan påstå att det finns ett enda ställe där homo sapiens har sina enda förfäder.


Källor

Reuters. Humankind's ancestral 'homeland' pinpointed in Botswana2019-10-28

NewScientist. Have we found the African origin of all humanity? It's complicated, 2019-10-28

Tidskriftreferens

Nature DOI: 10.1038/s41586-019-1714-1Human origins in a southern African palaeo-wetland and first migrations