Neandertalare kan ha smittats av sjukdomar från homo sapiens från Afrika

KATEGORIER: Vetenskap / Historia & arkeologi

Enligt forskarna var människorna som kom från Afrika ”reservoarer av tropiska sjukdomar” något som kan ha påskyndat neandertalarnas utrotning.  

Neandertalare kan ha smittats av sjukdomar från homo sapiens från Afrika

2016-04-11 - Revision av de senaste genetiska bevisen indikerar att infektionssjukdomar är tiotusentals år äldre än man tidigare trott och att patogen kunde hoppa mellan olika människoarter.

Enligt forskarna var människorna som kom från Afrika ”reservoarer av tropiska sjukdomar” något som kan ha påskyndat neandertalarnas utrotning.

Enligt en ny studie kan europeiska neandertalare mycket väl ha blivit infekterade av sjukdomar som fördes av homo sapiens från Afrika.

Forskare från Cambridge och Oxford Brookes Universitet har granskat de senaste patogengenomen och DNA från gamla ben och kunde dra slutsatsen att vissa infektionssjukdomar är sannolikt många tusen år äldre än man tidigare trott.

Det finns belägg för att homo sapiens och neandertalare utbytte gener som är associerade med sjukdom. Det finns också belägg för att virus från andra hominider smittade homo sapiens i Afrika innan utvandringen till Europa och andra världsdelar. Därför kan man anta att homo sapiens kunde föra sjukdomarna vidare till neandertalare, något som skedde i och med moderna människor eller homo sapiens parade sig med neandertalare.

Dr. Charlotte Houldcroft från Cambridge Universitet, Sektionen för biologisk antropologi

Dr. Charlotte Houldcroft, Cambridge Universitet, Sektionen för biologisk antropologi

Enligt Dr. Charlotte Houldcroft från Cambridge Universitet, Sektionen för biologisk antropologi, är många av de infektioner som kunde ha förts från moderna människor till neandertalmänniskor såsom bandmask, tuberkulos, magsår och olika herpestyper, kroniska sjukdomar som kunde ha försvagat neandertalarna som huvudsakligen var jägare och samlare. Sjukdomarna kunde ha katalyserad utrotningen av neandertalarna.

Utsättning för nya patogen som kom från Afrika kan ha varit katastrofalt för neandertalmänniskan. Det är dock osannolikt menar Houldcroft att situationen liknade Columbus’ införing av sjukdomar i Amerika som decimerade infödda befolkningar. Mer troligt är det att små grupper av neandertalare hade var och en sin egen infektionskatastrof och försvagades.

Nya tekniker som utvecklats under de senaste åren gör det möjligt för forskare att blicka in i infektionssjukdomarnas avlägsna förflutna. I DNA från fossilmaterial från våra tidigaste förfäder kan man upptäcka spår av sjukdom.

I en artikel som publicerades nyligen i American Journal of Physical Anthropology , hävdar Houldcroft att genetiska data visar att många infektionssjukdomar kan vara tiotusentals till miljontals år gamla och att många patogen som man tidigare ansåg kunde ha spridit sig från djur till människa, såsom turberkulosis, har snarare spridit sig från människor till djur. Någon stor explosion av sjukdomar kunde dock inte ske förrän jordbruket kom för 8000 år sedan i och med jägare och samlare samhällen levde i små grupper som bestod av 15 till 30 medlemmar.

Det finns ännu inga konkreta bevis på att infektiös sjukdomsöverföring ägde rum mellan människor och neandertalare men med tanke på överlappningen i tid och geografi och inte minst bevis för parning, måste det enligt forskarna ha skett.

Det finns bevis på att homo sapiens har dragit nytta av att ta emot genetiska komponenter genom parning med neandertalare. Neandertalmänniskornas immunsystem var anpassat till sjukdomar i den europeiska miljön. Skyddet homo sapiens fick var bland annat mot bakteriell sepsis, blodförgiftning i samband med infekterade sår och encefalit som kommer från fästningar i sibiriska skogar.

En viktig sjukdom som homo sapiens kunde ha fört med sig från Afrika är Helicobacter pylori, en bakterie som orsakar magsår. Det uppskattas att denna bakterie först smittade homo sapiens i Afrika för mellan 88.000 – 116.000 år sedan och kom till Europa för 52.000 år sedan. Neandertalmänniskorna dog ut ör cirka 40.000 år sedan.

En annan kandidat är herpes simplex 2, det virus som orsakar könsherpes. Belägg finns som indikerar att denna sjukdom överfördes till människor i Afrika för 1,6 miljoner år sedan från en okänd hominidart som i sin tur fick sjukdomen från schimpanser.

”Herpesviruset överförs sexuellt och genom saliv. Som vi nu vet har homo sapiens parat sig med neandertalarna och vi bär 2-5% neandertalare DNA. Därmed är det rimligt att anta att neandertalare och människor utbytte sjukdomar med varandra” säger Houldcroft.

Houldcroft tror dock inte att överföring av sjukdomar var den enda orsaken till att neandertalarna dog ut för 40 000 år sedan.

Källa: Neanderthals may have been infected by diseases carried out of Africa by humans, say researchers, Pubicerad 11 Apr 2016, Cambridge University