Ny klimatrapport pekar ut kolet som största hotet

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

Kolet är den största faran för klimatet – inte oljan. Det menar nio svenska forskare.

Ny klimatrapport pekar ut kolet som största hotet

2020-01-17 Kolet är den största faran för klimatet – inte oljan. Det menar nio svenska forskare i Konjunkturrådets nya klimatrapport.

Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat är skriven av forskare från olika områden, bland annat nationalekonomi, juridik, naturvetenskap. En av dem är Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.Rapporten pekar på ett antal förslag som skulle förbättra klimatarbetet, några av dem är:

• Kolet är det största hotet mot klimatet, inte oljan. Kolet måste därför stanna i marken, och Kina måste bli av med sitt kolberoende.
• Att subventionera grön energi räcker inte för att minska utsläppen, fossila bränslen finns ändå kvar.
• Det främsta målet med svensk klimatpolitik bör vara att agera för en minskning av de globala utsläppen.
• Sverige bör bidra ekonomiskt till andra länders omställning med ett klimatbistånd. Det går även att bidra inom ramen för EU:s klimatpolitik.
• Sverige bör också driva frågan om huruvida det ska vara möjligt med klimattullar mot länder som inte har en acceptabel nivå på utsläppspriset.

Samtliga förslag, och hela rapporten, går att läsa hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Källa:

Artikeln ursprungligen publicerad på Göteborgs Universitets hemsida.Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.