Hästar kan läsa av mänskliga känslor

Vetenskap / Natur och miljö / Artikel

För första gången har man kunnat visa att hästar har förmågan att skilja mellan arga och glada ansiktsuttryck.

2016-02-12 - Hästar kan läsa människans ansiktsuttryck, hävdar forskare vid Sussex Universitet. För första gången har man kunnat visa att hästar har förmågan att skilja mellan arga och glada ansiktsuttryck.

Psykologer från Sussex Universitet studerade hur 28 hästar reagerade på positiva och negativa mänskliga ansiktsuttryck. När hästarna tittade på arga ansikten tittade hästarna mer med deras vänstra öga, ett beteende som förknippas med uppfattning av negativa stimuli. Hästarna hjärtfrekvenser ökade och de uppvisade flera stressrelaterade beteenden.

Forskarna drog slutsatsen att hästarna hade en förståelse av arga ansiktsuttryck.

”Vi har länge känt till att hästar är ett socialt sofistikerat art, men detta är första gången vi har kunnat visa att de kan skilja mellan positiva och negativa mänskliga ansiktsuttryck.” hävdar doktoranden Amy Smith.

"Reaktionen på de arga ansiktsuttrycken var särskilt tydlig - det fanns en snabbare ökning av deras hjärtfrekvens och hästarna rörde på sina huvuden för att titta på de arga ansiktena med det vänstra ögat."

Forskning visar att många arter betraktar negativa händelser med det vänstra ögat på grund av den högra hjärnhalvans specialisering på bearbetning av hotande stimuli (information från vänster öga behandlas i den högra hjärnhalvan).

Amy fortsatte: "Det är intressant att notera att hästarna hade en stark reaktion på negativa ansiktsuttryck, men mindre så att positiva sådana. Detta kan bero på att det är särskilt viktigt för djur att känna igen hot i sin miljö. I detta sammanhang kan igenkänning av arga ansiktsuttryck fungera som ett varningssystem så att hästar kan förutse negativ mänskligt beteende såsom ovarsam behandling. "

Samma tendens att vrida på huvudet och rikta det vänstra ögat mot oss ses också hos hundar.

Enligt professor Karen McComb finns det flera möjliga förklaringar till forskningsresultaten.

”Hästar kan ha anpassat en uråldrig förmåga att läsa känslomässiga signaler från andra hästar till att reagera korrekt på mänskliga ansiktsuttryck. Alternativt kan enskilda hästar ha lärt sig att tolka mänskliga ansiktsuttryck under deras livstid. Det intressanta är att en korrekt bedömning av negativa känslor är möjliga över artbarriärerna trots den dramatiska skillnaden i ansiktsmorfologi mellan hästar och människor.” säger hon.

"Känslomässig medvetenhet kommer sannolikt att vara mycket viktigt i mycket sociala arter som hästar - och vår pågående forskning går ut på att undersöka sambandet mellan en rad emotionella färdigheter och socialt beteende."

Hästarna rekryterades från fem ridningsstallar i Sussex och Surrey, Storbritannien mellan april 2014 och februari 2015. De fick titta på glada och arga fotografier av två olika okända män för hästarna. Testerna undersökte hästarnas spontana reaktioner på bilderna.

Källa: Horses can read human emotions, Sussex research shows