Klimatforskarna snedvrider inte fakta, enligt ny studie

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Man kan lita på klimatforskarna, visar ny studie från Lunds universitet.

Johan Hollander har granskat klimatforskningen.

Johan Hollander har granskat klimatforskningen.

2017-02-15: Svenska och kanadensiska forskare kom fram i en ny studie till att man kan lita på klimatforskarna i och med det inte finns några snedvridningar i deras vetenskapliga artiklar. Inga motstridiga faktauppgifter sopas under mattan. Studien publicerades i tidskriften Climatic Change.

I studien undersökte man om det finns några som helst publikationsskevheter inom klimatforskningen, om man gömmer information som skulle kunna motbevisa klimatförändringarna.

Slutsatsen från studien var att nej, forskarna gömmer inte undan obekväma fakta.

Johan Hollander, forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet hoppas att resultaten från studien kan övertyga skeptiker att klimatförändringar är verkliga och att klimatfrågan bör tas på allvar.

I studien undersökte Hollander tillsammans med kollegor från Sverige och Kanada 120 vetenskapliga artiklar som avser klimatforskning mellan åren 1997–2013. Inga publikationsskevheter hittas i materialet.

Studien är viktig eftersom det finns gott om klimatförnekare bland politiker och hos vissa delar av allmänheten.

Brist på tilltro till forskarna kom från bland annat den så kallade Climategate-skandalen 2009 när klimatforskare blev beskyllda för att bortse från motstridiga uppgifter. De anklagades för att plocka russinen ur kakan för att bevisa sin tes, menar Johan Hollander.

När politiker och andra beslutsfattare saknar tilltro till vetenskapen kan följderna bli att viktiga beslut inte fattas eller prioriteras.


Källa: Klimatforskarna gömmer inga obekväma fakta, Lunds Universitet